vineri, decembrie 2, 2022

[ACTUALIZARE 2] Daniel Trifon – replică la replică: „Gura patronului adevăr grăiește!”

 

[ACTUALIZARE 2] (01 mai, ora 20.00)

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Replica C.J. Arad cu privire la comunicatul meu de presă din 30.04.2020 deschide frontul dezbaterii pe noi linii. Răspunsul și explicațiile date mă obligă să ating exact ceea ce Consiliul nu dorește să discute: motivele pentru care intenționa să respingă propunerea de buget a Companiei de Apă Arad!

Da, este adevărat că referatul, raportul și propunerea de proiect sunt pentru un vot împotriva propunerii C.A. Companiei de Apă Arad, dar motivele sunt foarte importante. Începem cu creșterea drepturilor salariale, indemnizațiilor și bonusurilor. Niciunde în documentele anexate nu este combătută această propunere! Așadar creșterea salariilor este acceptată tacit de către conducerea C.J. Arad. Continuăm cu profitul net prognozat de Compania de Apă pentru anul 2020. Patronul C.J. Arad este principalul beneficiar al rezultatului financiar obținut de Compania de Apă, fiind acționar majoritar cu 93,18%. Așadar 93,18% din profitul net al Companiei intră în vistieria Consiliului Județean Arad. Deși veniturile Companiei sunt prognozate a fi de peste 20.000.000 EURO în 2020, profitul net se dorește a fi în jur de 100.000 EURO. Atât dorește conducerea Companiei să ofere „patronului” C.J. Arad. Niciunde în documentele anexate nu este combătută această propunere!

Precizez că cele două propuneri de mai sus nu contravin legii, este o chestiune de oportunitate dacă patronul C.J. Arad le acceptă sau nu. Exact ca în privat, asociații sau acționarii majoritari ai unei firme au dreptul de accepta sau nu propunerea administratorului de a crește salariile angajaților și de a suporta cheltuieli care să reducă profitul la sub 0,5% din nivelul veniturilor. Din documentele aferente proiectului rezultă fără tăgadă că aceste propuneri sunt agreate de conducerea Consiliului!

Motivele pentru care domnul Cionca a propus un vot împotrivă sunt cu totul altele și țin de legalitatea propunerii Companiei de Apă. Le enumerăm pe scurt: lipsa avizului A.D.I. Canalizare, folosirea nelegală a fondului I.I.D., nereguli la înregistrarea contabilă a falimentului Aqua Trans Mureș, alocarea nelegală a 300.000 lei pentru consultanță juridică (Compania având în organigramă 15 juriști).

Cu alte cuvinte, refacerea bugetului Companiei de Apă Arad cu îndreptarea celor semnalate în Raport este suficientă în viziunea patronului pentru a accepta TOATE celelalte propuneri legale, deci atât cea privind cheltuielile salariale, cât și cea privind profitul de sub 0,5% din încasări.

Cele semnalate de aparatul Consiliului Județean reflectă chestiuni destul de grave în administrarea Companiei de Apă Arad. Nu mă pot pronunța asupra acestor detalii deoarece nu am primit documente care să susțină cele imputate, dar dacă am ajuns în acest punct, consider că se impune o întrebare grea: tu, ca acționar majoritar – practic patron – cum poți tolera și susține o asemenea administrație, cât timp ți se cere să aprobi cheltuirea nelegală a unor sume de bani, să aprobi o gestiune incorectă a contabilității, să treci cu vederea că solicitarea ta de anul trecut de a reduce cheltuielile salariale este ignorată și, mai mult, aflându-te în dificultate financiară din cauza pandemiei COVID 19, să te mulțumești și să aprobi un profit de sub 0,5% din venituri?

Răspunsul C.J. Arad prin care încearcă să se disculpe, arătând cu degetul spre conducerea Companiei de Apă Arad, este fără îndoială invalidat de cercetarea motivelor, motive pe care ni se cere să nu le luăm în seamă.

La final, îmi permit o analogie: eu îți atrag atenția să nu te pornești la drum că ai pană, iar tu îmi răspunzi că nu te pornești la drum, dar nu din cauza penei, pe care nu intenționezi să o repari, ci pentru că motorul este stricat.

Daniel Trifon, consilier județean, președinte interimar ALDE Arad

 

******

[ACTUALIZARE 1] ( 01 mai, ora 10.00): Consiliul Județean ADMITE că au existat propuneri de majorare salarii, dar SPECIFICĂ: „Nu Iustin Cionca a propus, ci Compania de Apă”

 

NU se neagă faptul că au existat propuneri de majorare salarii la Compania de Apă astfel cum preciza consilierul județean Daniel Trifon, joi, 30 aprilie. Dar se precizează și se insistă pe: „Nu Iustin Cionca a propus, ci Compania de Apă”. Chiar dacă noi, istorico-politico-administrativ nu facem distincția între Compania de Apă și PNL, cum nici însuși „domnul președinte” nu poate s-o facă, redăm mai jos Precizarea transmisă de Consiliul Județean Arad.

[PRECIZARE – CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD]

Referitor la comunicatul de presă semnat de domnul consilier județean Daniel Trifon, Consiliul Județean Arad precizează următoarele:

Consiliul de administrație al Companiei de Apă a solicitat, prin adresa nr. 6450/26.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 7310/26.03.2020, acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a acționarilor, pentru a aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și planul de investiții pe anul 2020.

În data de 22.04.2020, urmare a acestei solicitări, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a elaborat, conform procedurilor legale, referatul cu nr. 9058/22.04.2020, privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Județul Arad în AGA la SC Compania de Apă pentru a participa la ședința din data de 04.05.2020, și pentru a vota ÎMPOTRIVĂ la toate punctele de pe ordinea de zi a ședinței respective.

În data de 23.04.2020, compartimentele de specialitate ale CJA au întocmit raportul nr. 9133/23.04.2020, în care a fost analizat referatul președintelui, prin care acesta propunea ca reprezentantul în AGA să voteze împotriva celor două puncte de pe ordinea de zi, fiind de acord ca propunerea președintelui să fie menținută și pusă în aplicare.

În data de 28 aprilie 2020, prin adresa cu nr. 8288 a Companiei de Apă, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 9588/29.04.2020, Compania de apă a comunicat Consiliului Județean Arad următoarele: „Consiliul de administrație al Companiei a decis că ședința din 4.05.2020 nu va mai avea loc”. Ca urmare, datorită acestui fapt, materialele de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Arad din data de 30 aprilie au fost retrase.

„Președintele a cerut din start, prin referatul întocmit cu o săptămână înaintea ședințelor de comisii, susținut de raportul Direcției Economice și Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport respingerea bugetului Companiei. Nu discutăm motivele, ci prezentăm o cronologie a modului în care s-au derulat lucrurile la nivelul corespondenței dintre cele două instituții și a modului în care domnul președinte a acționat în ceea ce privește propunerile formulate de Compania de apă. Președintele a propus de la bun început ca, în calitate de reprezentant al județului Arad în AGA la Compania de Apă, votul meu să fie împotrivă, propunerea urmând a fi validată de plenul Consiliului Județean”, a declarat Dan Buda, șef Serviciu Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul CJ Arad.

 

******

[TITLUL INIȚIAL] ( 30 aprilie, ora 13.50): Cionca are o soluție pentru ieșirea din CRIZA PANDEMICĂ: SĂ MĂREASCĂ SALARIILE conducerii și angajaților Companiei de Apă!

[COMUNICAT DE PRESĂ]

În plină criză, președintele Consiliului Județean a propus și ar fi vrut mărirea veniturilor conducerii Companiei de Apă Arad, cât și a tuturor salariilor, văduvind bugetul județului cu peste 6.000.000 de lei! 

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Arad din data de 30.04.2020 domnul președinte Cionca a propus și a cerut votul consilierilor pentru aprobarea Hotărârii C.A. nr. 24/09.03.2020 privind bugetul Companiei de Apă Arad. Consiliul de Administrație își asumă un buget de venituri și cheltuieli care dezvăluie o poziție de totală nepăsare față de arădeni! De ce spun asta? Pentru că pandemia COVID 19 a determinat cheltuieli colosale din bugetul Județului Arad îndreptate spre sectorul medical, banii alocați de guvernul P.N.L. nu sunt pe măsura așteptărilor, iar veniturile proprii sunt cele în măsură de a echilibra situația. De profitul înregistrat de Compania de Apă beneficiază (și) Consiliul Județean, fiind acționar majoritar. În septembrie 2019, în scopul declarat de a reduce cheltuielile salariale, Compania de Apă a disponibilizat 168 de angajați, plătindu-le în total 1.554.000 lei salarii compensatorii (maxim 3 salarii brute de persoană). Plecând de la această sumă se poate deduce matematic că s-ar fi realizat o economie la cheltuielile de natură salarială de 6.216.000 lei pe anul 2020. 

Surpriză însă! Cheltuielile totale salariale scad în 2020 față de 2019 cu doar 197.000 lei. Dacă luăm în calcul faptul că nu se vor mai acorda salarii compensatorii, nefiind prognozate concedieri, rezultă de fapt o creștere cu 1.357.000 lei, și nu o scădere! Dacă analizăm defalcat bugetul supus aprobării, găsim și explicația: cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete cresc cu 30%; bonusurile cresc cu 15%; câștigul mediu lunar pe salariat crește cu 16%!

O altă surpriză este numărul de angajați. Deși anul trecut au fost concediate 168 de persoane în 2019, diferența de personal este de doar 118 între 2019 și 2020. Nu se explică diferența de 50 de angajați! Fie au fost concediați mai puțini, fie din septembrie 2019 au fost create 50 de posturi.

După ședința on-line a Comisiei Juridice – din care fac parte – și votul negativ acordat propunerii de aprobare a bugetului pentru anul 2020 a Companiei de Apă Arad, președintele Cionca a retras de pe ordinea de zi acest proiect. Nu este prima dată când se procedează în acest mod. Este o practică frecventă ca atunci când opoziția descoperă nereguli în proiectele supuse la vot, domnul Cionca să le retragă. Astfel munca din comisiile de specialitate ale consilierilor din opoziție este făcută invizibilă, totul pare în regulă. Desigur, nu pot să nu mă întreb dacă, sau mai degrabă câte proiecte au trecut de vigilența noastră. Propunând consilierilor aprobarea acestui buget, domnul Cionca dă dovadă atât de o iresponsabilitate, cât și de o ipocrizie fără precedent.

În plină pandemie COVID 19, este un gest iresponsabil să renunți la o sursă de venit proprie, consistentă, care poate acoperi parțial cheltuielile imense făcute în sănătate. Nu mă interesează dacă ai fost angajat timp de 4 ani la Compania de Apă Arad. Pur și simplu nu faci așa ceva! În acest context, banii și echipamentele provenite din donațiile arădenilor care vin să suplimenteze efortul bugetar pentru tratarea și stoparea infecțiilor cu coronavirus duc înspre suprem ipocrizia celor din conducerea C.J. Arad. Deși mereu am auzit aceeași lamentație – cum că Bucureștiul cel rău nu a dat bani bugetului arădean -, deși s-au tăiat finanțările pentru primarii neafiliați PNL, deși accepți și încurajezi ajutorul benevol al firmelor și oamenilor de bine din Arad, iată, când poți cu forțe proprii să faci o economie de ordinul milioanelor de lei, refuzi să o faci și să iei atitudine! Veniturile prognozate ale Companiei de Apă Arad depășesc 99 de milioane de lei. Înghețând salariile (media acestora depășind în 2019 suma de 4600 lei), ba chiar impunând reducerea investițiilor în acest an special 2020, Consiliul Județean poate încasa ca acționar majoritar al Companiei de Apă cu mult mai mult decât cei 100.000 de EUR propuși de Consiliul de Administrație. 

Daniel Trifon, consilier județean, președinte interimar ALDE Arad

 

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news

1 COMENTARIU

  1. Cum rahat sa ai profit 0,5%din incasari? O firma privata era pe copca demult. Asta spune ceva despre conducere…trebuie urgent reduse salariile,personalul si cheltuielile….asta in orasul unde apa e cea mai scumpa din Romania…

Comentariile sunt închise.