ȘTIRI

[ACTUALIZARE 3] Scenariile actualizate de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Arad. Mai multe școli din MUNICIPIU și din județ intră TOTAL sau PARȚIAL în SCENARIUL ROȘU [LISTA COMPLETĂ]

 

În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, desfășurată joi, 15 octombrie, s-au aprobat scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020. Astfel, în baza ultimului raport epidemiologic, 20 de unități școlare ( din municipiu și din județ) aplică scenariul roșu.

[COMUNICAT DE PRESĂ] – LISTA ACTUALIZATĂ la data de 15.10 2020

HOTĂRÂREA nr. 59 din 15.10.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 15.10.2020 – Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:
– Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020;
– Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
– dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă;
– prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;

– Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.49/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
– Lista nominală a unităților de învățământ și scenariile de funcționare, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.8750/15.10.2020; în scopul organizării activității unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei
epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.
(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiș” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie,
precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad  PREFECT – Gheorghe STOIAN

Anexă la Hotărârea nr. 59 din 15.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad:

***

[ACTUALIZARE 2] ( 13 octombrie 2020):  Scenariile actualizate de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Arad. Mai multe școli din MUNICIPIU și din județ intră PARȚIAL în SCENARIUL ROȘU [LISTA COMPLETĂ]

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a actualizat marți, 13 octombrie, scenariile după care vor funcționa școlile în municipiu și județ, în urma analizei epidemiologice efectuate de DSP Arad în ultima săptămână.

În urma raportului emis astăzi, mai multe  școli se află în întregime sau cu anumite clase în scenariul roșu: Colegiul Național „Ghiba Birta” (o formațiune cu 14 elevi), Colegiul Național „Moise Nicoară” (4 formațiuni cu 75 elevi), Colegiul Național „Preparandia Dimitrie Țichindeal” (34 formațiuni cu 1021 elevi), Liceul „Anastasie Marinescu” din Lipova (o formațiune cu 33 elevi), Liceul „Ion Creangă” Curtici (o formațiune cu 18 elevi), Liceul „Sava Brancovici” Ineu (o formațiune cu 17 elevi), Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad (o formațiune cu 26 elevi), Școala Gimnazială „Caius Iacob” Arad (o formațiune cu 23 elevi), Școala Gimnazială „Tabazdi Karoly” Zerind (întreaga școală pe scenariul roșu), Școala Gimnazială Livada (o formațiune cu 23 elevi), Școala Gimnazială Olari (o formațiune cu 9 elevi), Școala Gimnazială Sântana (o formațiune cu 32 elevi) și Școala Gimnazială Zărand (2 formațiuni cu 41 elevi).

[COMUNICAT DE PRESĂ] – LISTA ACTUALIZATĂ la data de 13.10 2020

HOTĂRÂREA nr. 57 din 13.10.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 13.10.2020 – Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:
– Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020;
– Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
– dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă;
– prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;
– Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.47/05.10.2020, privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;
– Lista nominală a unităților de învățământ și scenariile de funcționare, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.8623/13.10.2020; în scopul organizării activității unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei
epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.
(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie,
precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, PREFECT – Gheorghe STOIAN

Anexă la Hotărârea nr. 57 din 13.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad

*****

[ACTUALIZARE 1] ( 7 octombrie 2020): Scenariile actualizate de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad [LISTA COMPLETĂ]

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a actualizat marți, 6 octombrie, scenariile după care vor funcționa școlile în municipiu și județ, în urma analizei epidemiologice efectuate de DSP Arad.

Municipiul rămâne pe scenariul galben, după acest scenariu urmând a desfășura cursuri 77 de școli din Arad și alte localități ale județului, urmare a creșterii gradului de infectare la 1,43 la mia de locuitori.

Scenariul roșu se va aplica parțial pentru o clasă de la Colegiul”Csiky Gergely” Arad și 11 clase de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad.

Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad își va desfășura cursurile în totalitate în online, aici fiind confirmate trei infectări în rândul elevilor.

[COMUNICAT DE PRESĂ] – LISTA ACTUALIZATĂ la data de 07.10.2020

HOTĂRÂREA nr. 54 din 06.10.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 06.10.2020

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:
– Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020;
– Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
– dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă;
– prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;
– Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.47/05.10.2020, privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;
– Lista nominală a unităților de învățământ și scenariile de funcționare, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.8374/06.10.2020; în scopul organizării activității unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei
epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.
(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiș” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie,
precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT
Gheorghe STOIAN

Anexă la Hotărârea nr. 54 din 06.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad:

*****

 

[TITLUL inițial (29 septembrie 2020)]: Scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad [LISTA COMPLETĂ]

[COMUNICAT DE PRESĂ]

HOTĂRÂREA nr. 51 din 29.09.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 29.09.2020

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:
– Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020;
– Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
– dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
– prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;
– Lista nominală a unităților de învățământ și scenariile de funcționare, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.8189/29.09.2020;

în scopul organizării activității unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.
(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT
Gheorghe STOIAN

Anexă la Hotărârea nr. 51/29.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad:

Critic Arad, 16 octombrie 2020 7:45

ScenariiPg7ScenariiPg8ScenariiPg6ScenariiPg5ScenariiPg3ScenariiPg4ScenariiPg2ScenariiPg1Cod_principalaCod_Pagina3Cod_Pagina7Cod_Pagina6Cod_Pagina5Cod_Pagina4Cod_Pagina2Cod_Pagina111-110-19-18-17-16-15-13-14-12-11-1hotararescoli5scoli4scoli3scoli2scoli1