vineri, septembrie 30, 2022

[ACTUALIZARE] Structura anului școlar 2017-2018 a fost publicată în Monitorul Oficial. Vezi modificările

 

[ACTUALIZARE]

Structura anului şcolar 2017 – 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial. Şcoala va începe pe 11 septembrie, programul `„Şcoala altfel” va fi ales de către unitatea de învăţământ, iar simulările la examenele naţionale se vor da concomitent. Proiectul de Ordin privind Structura anului școlar a fost pus în dezbatere publică, în perioada 14-24 februarie 2017. Ordinul publicat în Monitorul Oficial conține câteva modificări față de proiectul propus inițial. Astfel, anul şcolar 2017 – 2018 va avea 35 de săptămâni, adică 167 de zile lucrătoare ( În proiect era – 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare ). Pentru clasele terminale de liceu, anul are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe data de 25 mai 2018. Elevii care termină clasa a VIII-a vor aveam 34 de săptămâni de şcoală şi vor termina pe data de 8 iunie 2018.

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei, simularea evaluării naţionale pentru elevii claselor a VIII-a şi cea a examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a se vor da simultan şi vor începe pe 13 martie cu proba scrisă la limba şi literatura română. A doua zi, pe 14 martie, se va susţine simularea la limba maternă pentru ambele examene naţionale, urmând ca pe 15 martie, elevii de clasa aVIII-a să dea simularea la matematică, iar cei de a XII-a, pe cea la proba obligatorie, în funcţie de profil, matematică sau istorie. Pe 17 martie, liceenii vor susţine simularea la proba la alegere, iar pe 31 martie vor fi afişate rezultatele simulărilor.

Anul şcolar 2017 – 2018 va avea 35 de săptămâni, adică 167 de zile lucrătoare. Pentru clasele terminale de liceu, anul are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe data de 25 mai 2018. Elevii care termină clasa a VIII-a vor aveam 34 de săptămâni de şcoală şi vor termina pe data de 8 iunie 2018.

Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018. În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă va începe pe 23 decembrie iar cursurile se vor relua pe 15 ianuarie, urmând ca în intervalul 3 -11 februarie 2016 elevii să aibă vacanţă intersemestrială. Semestrul II are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie2018. Vacanţa de primăvară va fi în intervalul 10-22 aprilie 2018, cursurile urmând să fie reluate pe 23 aprilie. Vacanţa de vară va fi în intervalul 16 iunie-9 septembrie.

Programul „Şcoala Altfel” se va desfăşura în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe o perioadă de cinci zile consecutive lucrătoare, iar unitatea de învăţământ va decide planificarea ei. Şcolile şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei, ziua de 5 iunie – Ziua învăţătorului.

………………………………………………………………

[TITLUL INIȚIAL] ( 08.02.2017): [CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Ordin privind structura anului școlar 2017-2018

Conform proiectului supus consultării publice pe site-ul Ministerului Educației, anul şcolar 2017-2018 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare. Cursurile vor începe pe data de 11 septembrie 2017 și se vor încheia în data de 22 iunie 2018. Anul școlar 2017-2018 se structurează pe două semestre:semestrul I (cu o durată de 19 săptămâni, dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018) și semestrul al II-lea (cu o durată de 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie 2018).

Puncte de vedere, propuneri și/sau sugestii sunt așteptate până în data de 24 februarie, inclusiv, pe adresa de e-mail [email protected]

Proiectul de Ordin supus consultării publice 

„ ORDIN privind structura anului şcolar 2017-2018

În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul şcolar 2017-2018 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

  1. a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018;
  2. b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8 iunie 2018;
  3. c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;
  4. d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
  5. e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare;
  6. f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
  7. g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Art.2 Anul şcolar 2017-2018 începe pe data de 1 septembrie 2017, se încheie pe data de 31 august 2018 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018

Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017

În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 7 ianuarie 2018

Cursuri – luni, 8 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie 2018

Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 6 aprilie 2018

Vacanţa de primăvară – marți, 10 aprilie 2018 – duminică, 22 aprilie 2018

Cursuri – luni, 23 aprilie 2018 – vineri 22 iunie 2018

Vacanţa de vară – sâmbătă, 23 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018

Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4 Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului Art.5 (1) Programul național „Şcoala altfel” este structurat după cum urmează:

O perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, în intervalele următoare:

– Pentru învățământul preșcolar și primar:

o 13 noiembrie 2017 – 24 noiembrie 2017

o 26 februarie 2018- 30 martie 2018

o 14 mai 2018 – 8 iunie 2018

– Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:

o 16 octombrie 2017 – 24 noiembrie 2017

o 26 februarie 2018- 30 martie 2018

o 14 mai 2018 – 8 iunie 2018

(2) Intervalul aferent programului ”Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

Art.6 Lucrările semestriale/ tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Art. 7 Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.

Art. 8 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.

Art.9 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale.

Art.10 Direcţia Generală Evaluare și Monitorizare Învățământ Preuniversitar, Direcţia Minorități, Direcţia Generală Management Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Ultimele Știri

Related news