ȘTIRI

[ACTUALIZARE] Unde își mută „armele și bagajele” POLIȚIA, S.C.C.O. și S.R.I. pe durata renovării sediului de pe „Vârful cu dor”? Aproape SIGUR în fostul mall GALLERIA!

 

În Inspectoratul Județean de Poliție Arad te privește lumea confuz dacă întrebi „unde o să mutați la vară, când încep lucrările de renovare?” Nimeni, în afara șefului inspectoratului, nu are voie să vorbească despre acest subiect… iar șeful inspectoratului nu e genul de om care vorbește.

Surse demne de încredere ne-au confirmat că ceea ce se discuta în culisele Ministerului de Interne… încă dinainte de anunțarea semnării contractului de finanţare pentru proiectul „Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la I.P.J. Arad și U.M. 0556 Arad”, respectiv mutarea, pe perioada renovării, a IPJ și SRI Arad, cu tot cu Arestul Poliției, Serviciul de Combarere a Criminalității Organizate, Serviciul Cazier etc., în fostul mall Galleria… se discută și acum. E chestiune de săptămâni… dacă nu chiar de zile, ca anunțul să fie făcut public.

„După analiza tuturor posibilităților pe care le avem la dispoziție în acest oraș, am înțeles că… asta e cam singura dintre cele potențial bune. S-a mai luat în calcul posibilitatea de a ne «împrăștia» birourile prin cartiere… dar ar fi mult mai complicat și pentru noi, și pentru populație” – conform unei surse din apropierea conducerii structurii M.A.I. de la Arad.

…………………………………………………………..

[TITLUL INIȚIAL] (27 noiembrie, 2018) ÎN SFÂRȘIT! Sediile comune ale I.P.J. și S.R.I Arad SE MODERNIZEAZĂ ECO. Banii vin de la Uniunea Europeană

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Clădirile comune ale I.P.J. Arad și a sediului S.R.I din Arad primesc fonduri europene pentru modernizare și reabilitare termică

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Arad a avut loc semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la I.P.J. Arad și U.M. 0556 Arad”careva fi implementat de către beneficiarul acestuia, parteneriatul dintre Inspectoratul de Poliție Județean Arad și Unitatea Militară 0667 Timișoara – sediul secundar din Arad. Finanțarea nerambursabilă se acordă în cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri Publice a Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio-POR 2014-2020).

Semnatarii contractului de finanțare au fost domnul Comisar Șef de Poliție Ioan-Marcu TAMAȘ – Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Arad şi domnul Sorin MAXIM – Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest. 

Proiectul„Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la I.P.J. Arad și U.M. 0556 Arad”

va fi implementat pe parcursul a 32 de luni și vizează reabilitarea termică și energetică prin îmbunătățirea izolației termice, anveloparea fundației și a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, termoizolarea și înierbarea parțială a terasei, precum și reabilitarea instalațiilor de încălzire a apei, reabilitarea sistemelor de ventilare și climatizare, achiziționarea decentrale fotovoltaice, instalarea de panouri solare pentru prepararea apei calde și de panouri fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie electrică, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață prin tehnologie LED, achiziționarea și instalarea unor sisteme inteligente pentru gestionarea energiei electrice.

De asemenea, proiectul vizează și lucrări de modernizarea clădirilor, printre acestea numărându-se: optimizarea spațiilor de lucru, a zonelor administrative, a zonelor de acces, recompartimentarea și refacerea finisajelor interioare, înlocuirea instalațiilor electrice, refacerea rețelei voce/date, a instalației de alimentare cu apă rece și de colectare a apelor reziduale și pluviale, a sistemului de iluminat, a celui de supraveghere video precum și a sistemului de semnalare a incendiilor.

Prin implementarea acestui proiect se estimează reducerea consumului total anual specific de energie din surse neregenerabile de la 275,20 kwh/m2/an până la 68,21 kwh/m2/an, reducerea consumului anual specific de energiedin surse neregenerabile pentru încălzire/răcire de la 171,47 kwh/m2/an la 54,64 47 kwh/m2/an și scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră de la 270,64 (echivalent tone de CO2/an)  la 83,91. De asemenea, se estimează că 29,30% din consumul de energie primară se va realiza prin utilizarea surselor regenerabile de energie.

Valoarea totală a proiectului este de 35.869.152,05 lei (7.699.886,67 euro), iar valoarea finanțării nerambursabile este de 26.039.578,20 lei (5.589.811,57 euro).

 Fondurile nerambursabile pentru reabilitarea clădirilor publice sunt acordate în cadrul prioritatății de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și însectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri PubliceaRegio-POR 2014-2020. Acest apel de proiecte a avut o alocare de fondurinerambursabile (din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și din Bugetul de stat) ce totalizează 42,72 milioane euro pentru Regiunea Vest.

 OFIȚER DE PRESĂ,

Inspector principal de poliție Lorena RADU

Critic Arad, 15 februarie 2019 2:13

POLITIA-ARAD1POLITIA-ARADgalleria-aradreabilitare-ipjportamas1tamas