duminică, ianuarie 29, 2023

Adresele de email puse la dispoziție de Tribunalul Arad pentru contestarea măsurii izolării sau carantinării

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Arad este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

 

În contextul intrării în vigoare, începând cu 21 iulie 2020, a Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, având în vedere caracterul urgent al acţiunilor formulate în temeiul art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, precum şi dispoziţiile art. 16, alin. 7 şi art. 17, alin. 10 din aceeaşi Lege, potrivit cărora comunicarea actelor de procedură, inclusiv înregistrarea acţiunii, se realizează în format şi prin mijloace electronice,
pentru a asigura înregistrarea şi judecarea de urgenţă a acestor cauze, Tribunalul Arad şi judecătoriile aflate în circumscripţia teritorială a acestuia, au pus la dispoziţia justiţiabililor adrese de e-mail, care să fie utilizate exclusiv pentru transmiterea către
instanţe a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020, după cum urmează:

Tribunalul Arad – e-mail: [email protected]
Judecătoria Arad – e-mail: [email protected]
Judecătoria Chişineu – Criş – e-mail: [email protected]
Judecătoria Ineu – e-mail: [email protected]
Judecătoria Gurahonţ – e-mail: [email protected]
Judecătoria Lipova- e-mail: [email protected]

De asemenea, întrucât conform alin. 3 al art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, părţile vor fi citate potrivit dispoziţiilor privind citarea în procesele urgente, rugăm justiţiabilii ca în cuprinsul cererii de chemare în judecată să se indice în mod obligatoriu
adresa de e-mail şi numărul de telefon al părţii reclamante, respectiv, al reprezentantului legal/convenţional al acesteia, pentru a putea fi efectuată citarea prin mijloace electronice sau telefonic.

Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Arad
Vicepreşedinte Virgiliu Flavius Bradin

 

Articol asociat:

Programul compartimentelor care desfăşoară activităţi cu publicul în cadrul Tribunalului și Judecătoriei Arad, pe durata vacanţei judecătoreşti legale din intervalul 01 – 31 august 2020

Ultimele Știri

Related news