ȘTIRI

Cei interesați pot transmite observații și propuneri privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad. Termenul limită este 10 decembrie

 

 

În urmă cu trei zile, primăria Arad a postat pe pagina oficială a instituției  anunțul de informare a publicului în legătură cu intenția de actualizare a Planului Urbanistic General (P.U.G) al municipiului Arad și a regulamentului local de urbanism aferent ETAPEI I  – PREGĂTITOARE.

Anunțul este o formalitate dar este bine să nu fie tratat ca atare!

Ultimele consultări pe tema P.U.G-ului au avut loc (tot formal) în octombrie 2015 când însuși Gheorghe Falcă umbla cu alaiul de specialiști prin cartiere ( de regulă adunările au avut loc în incinta școlilor). La acea vreme, de documentația pentru Planul Urbanistic General se ocupau specialiștii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN – INCERC” Bucureşti. Contractul de servicii (nr.12054/26.02.2014) cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială URBAN-INCERC a fost reziliat prin sentință definitivă a judecătorilor din Timișoara și după o „pauză de viziune” de vreo 5 ani, ne-am amintit că TREBUIE P.U.G! Recent, s-a semnat un alt contract pentru elaborarea documentației și se reia și procedura cu privire la transparență. (detalii în articolul asociat)

Argumentarea intenției de actualizare a P.U.G. al Municipiului Arad:
-Prevederile Legii nr. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, conform căreia fiecare unitate administrativ teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe P.U.G.-ul la cel mult 10 ani.
-Planul Urbanistic General (PUG) aflat în vigoare pentru Municipiul Arad a fost elaborat în perioada 1997-1998, pe fondul unei situații esențial diferite de cea prezentă, care nu mai reflectă exigențele și evoluțiile actuale ale Municipiului Arad.
-De-a lungul timpului s-au înregistrat numeroase intervenții prin: aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu, implementarea unor importante obiective de investiții, impunându-se astfel actualizarea P.U.G. al Municipiului Arad.
-Obiectivul strategic general al actualizării P.U.G. este dezvoltarea şi consolidarea municipiului Arad ca un centru economic puternic, stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea şi creşterea calităţii vieţii arădenilor.

PUBLICUL ESTE INVITAT SÃ TRANSMITÃ OBSERVATII SI PROPUNERI privind intenţia de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Arad, în perioada 16 noiembrie – 10 decembrie 2020, în scris la sediul Primăriei Municipiului Arad, Bdul Revoluţiei, nr. 75, Serviciul Relaţii cu Publicul, cât și electronic la adresa de email: [email protected]

Observaţiile sunt necesare în vederea vederea stabilirii cerintelor de elaborare a documentaţiei de urbanism și elaborării temei-program complexe de proiectare, pentru cuprinderea, în urma analizării tuturor observațiilor, ca elemente necesare în vederea actualizării P.U.G. al Municipiului Arad.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad şi afişat la sediul propriu timp de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

Responsabilitatea informării şi consultării publicului revine Primăriei Municipiului Arad prin: Direcţia Arhitect-Şef, Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente, tel. 0257 281 850, int. 229, 246.

Următoarele etape preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:
a) etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare;
b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;
c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională.

 

Articol asociat:

„Sigma Mobility” a revenit în oraș. De data asta, să ne facă P.U.G-ul…

Sasha Romanov, 19 noiembrie 2020 5:33