ȘTIRI

CJA și-a stabilit BUGETUL pe 2019: 100 de MILIOANE DE EURO plus un EXCEDENT enorm – dar acum începe MARELE SCANDAL… de la TABLA ÎMPĂRȚIRII. Vezi „lista cu investiții” – varianta „pentru creduli”

 

[COMUNICAT DE PRESĂ 1]

Iustin Cionca: Am pus bani din buget pentru marile investiţii ale judeţului Arad!

Consiliul Judeţean a supus la vot în sedinţa extraordinară de luni, 08.04.2019, bugetul general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2019, în valoare totală de 414.442 mii lei.

Din acest buget, cheltuielile de capital sunt în valoare totală de 170.697 mii lei, sumă care  va fi alocată din excedentul bugetar al anilor precedenţi. Aceste cheltuieli cuprind lucrările și investițiile proprii și ale unităților subordonate Județului Arad finanțate integral din bugetul local. Astfel, Consiliul Județean Arad,  din activitatea proprie,  a alocat suma de 37.006 mii lei  pentru cheltuieli de capital la urmatoarele obiective de investiții:

– Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș – 11.174 mii lei;

– Secţie de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, municipiul Arad, str.Vicențiu Babeș nr. 11 – 13 – 6.435 mii lei;

– Reparaţii capitale  acoperiş, consolidări structurale şi amenajări interioare ale unei părţi din clădirea situata în Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81 – 1.134 mii lei;

– Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în Arad, Calea A. Vlaicu nr. 56-76 – 1.127 mii lei;

– Cofinanţare proiect „Fazarea proiectului Extindere şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în jud. Arad”-POIM 2014-2020 – 52 mii lei;

– Cofinanţare proiect „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Arad în perioada 2014 – 2020” – 73 mii lei;

– Achiziţionare imobil clădire în vederea dezvoltării şi valorificării patrimoniului muzeal al Complexului Muzeal Arad care se va înregistra în patrimoniul public al Județului Arad cu suma de 1.440 mii lei;

– Achiziţie 40 autobuze cat.M3 – second hand cu suma de 9.630 mii lei care se vor înregistra în patrimoniul public al Județului Arad;

– Sistem cântărire industrială fix – 714 mii lei;

– Leasing aparatură medicală – 880 mii lei;

– Autoutilitare 3 buc – 240 mii lei;

– Centrală telefonică – 23 mii lei;

– Echipamente și accesorii climatizare -Sala mare de ședințe – 170 mii lei;

– Freză pentru îndepărtarea zăpezii 2 buc – 12 mii lei;

– Tehnică de calcul – 275 mii lei;

– Vehicul de tip UTV – 70 mii lei;

– Sistem de alarmă pentru baza Salvamont – Salvaspeo din Moneasa – 6 mii lei;

– Instalație sonorizare mobilă – 20 mii lei;

– Dronă – 6 mii lei;

– Bariere auto şi cititoare cartele proximitate – 45 mii lei;

– Aparatură birotică – 85 mii lei;

– Aparat foto 3 buc. – 15 mii lei;

– Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Arad – 570 mii lei;

– Sistem traducere simultană – 89 mii lei;

– Program Investiții – 40 mii lei;

– Licențe LOTUS – 100 mii lei;

– Servicii de proiectare şi întocmirea  documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea Secției de Psihiatrie, str. O. Goga , nr.15-17 Arad, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – 300 mii lei;

– Servicii elaborare documentații tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate aferente realizării investiției ,,Construire Secție Clinică de Boli Infecțioase Adulți din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, str.A.Karoly, nr.2-4 – 60 mii lei;

– Servicii de proiectare DALI+DTAC+PT pt.RK Restaurare Sala Iuliu Maniu din cadrul imobilului situat in Arad,B-dul Revolutiei ,nr.81 – 68 mii lei;

– Servicii elaborare documentatii tehnico-economice DALI „Reabilitarea serviciilor spitalicesti in domeniul medicinei cardiovasculare la SCJU Arad, et.5, Corp C1 – 34 mii lei;

Servicii elaborare documentatii tehnico-economice, faza SF aferente realizarii investitiei ,,Extindere piste de biciclete pe malul raului Mures in judetele Arad si Csongrad” – 94 mii lei;

– Servicii în vederea întocmirii documentației tehnico – economice Proiect Tehnic necesară realizării investiției Reparatii capitale Palat Cultural – Muzeul Judetean Arad – 159 mii lei;

– Servicii de ,,Elaborare studiu si asistenta tehnica pt.realizarea Planului de mentinere a calitatii aerului in Judetul Arad,, – 9 mii lei;

– Servicii elaborare documentații tehnico-economice, faza SF cu elemente DALI+PTh+sistenta tehnica+UE aferenta realizării investiției ,,Amenajare sediu Serviciul Clinic Județean de Medicina Legală Arad, str.V Babes, nr.11-13,, – 100 mii lei;

– Studiu de prefezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Construire Sectii Obstetrica Ginecologie  si Neonatologie, Sectie Chirurgie Infantila, Sectie Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad,, prin ,,C.N.I.” – SA – 5 mii lei;

– Studiu de fezabilitate ,,Construire Sectii Obstetrica Ginecologie  si Neonatologie, Sectie Chirurgie infantila, Sectia Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad,, prin ,,C.N.I.” – SA – 1.680 mii lei;

– Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza SF si PTh de autorizare si executie ,,Modernizare sistem de iluminare Apron 2,, – 17 mii lei;

– Servicii elaborare documentatii tehnico economice DALI ,PAC,PTh, DDE, UE eventual POE, expertiza tehnica aferenta obiectivului de investitii „Amenajari interioare la SCJUA, in vederea amplasarii unor echipamente medicale” – 55 mii lei.

Aceste obiective de investiții vor fi realizate din excedentul bugetar al anilor precedenți.

[COMUNICAT DE PRESĂ 2]

Iustin Cionca: ,,Continuăm investițiile în sănătate!”

Consiliul Județean Arad a aprobat în cadrul ședinței ordinare de astăzi bugetul general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2019, în valoare totală de 414.442 mii lei.
Astfel, au fost alocați 8.822 mii lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Aradpentru cheltuieli de capital pentru următoarele obiective de investiții:

-,,Îmbunătățirea accesului populației din Județul Arad  la serviciile medicale de urgență”, prin programul POR,în  sumă de 5 mii lei;

– ,,Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația judetului Arad”, prin POR, în sumă de 54 mii lei;

– „Creșterea calității actului medical prin îmbunătățirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical”, prin POCU,în sumă de 210 mii lei;

– „Reamenajare laborator clinic de radiologie și imagistică”, în sumă de 392 mii lei;

– Documentație  autorizare ISU pentru SCJU ARAD clădire P+6, P+ și ambulator integrat P+2, din fonduri de la CJA,în sumă de 155 mii lei, în vederea realizării obiectivului ,,Îmbunătățirea accesului populației din Județul Arad la serviciile medicale de urgență”;

– Hotă cu flux laminar vertical Laborator analize medicale Județean– 9 mii lei;

– Incubator cu temperatură constantă, 200-300 l -Laborator analize medicale Județean – 14 mii lei;

– Microscop trinocular -Laborator analize medicale Județean – 11 mii lei;

– Microscop universal cu obiective planocromatice  2 buc -Laborator analize medicale Județean – 15 mii lei;

– Centrifuga de masă -Laborator analize medicale Județean – 8 mii lei;

– Centrifuga universală -Laborator analize medicale Județean – 8 mii lei;

– Trusa Halcis  cu alergeni alimentari și de mediu  -Medicina Internă Județean – 4 mii lei;

– Monitor funcții vitale portabil -Medicină Internă Județean – 3 mii lei;

– Aparat BI-BAP -Medicină Internă Județean – 45 mii lei;

– Ventilator neonatologie  -Neonatologie – 60 mii lei;

– Sterilizator cu abur cu două uși, 930 litri -1 bucatăîn sumă de 805  mii lei, necesar pentru dotarea stației de sterilizare sediul central al SCJUA;

– Sterilizator cu plasmă cu două uși, 160 litri  -1 bucatăîn sumă de 698  mii lei, necesar pentru dotarea stației de sterilizare sediul central al SCJUA;

– Sterilizator cu abur cu două uși, 450 litri – 1 bucatăîn sumă de 711 mii lei, necesar pentru  stația de sterilizare din str. Episcopiei Spital Matern;

– Mașină de spălat instrumentar 180 litri – 8 bucăți în sumă de 966  mii lei  necesar pentru dotarea blocurilor operatorii ale SCJUA;

– Videolaringoscop portabil pentru realizarea intubațiilor dificile cu ghidaj video  2 buc  – ATI matern – 48 mii lei;

– Echipament pentru încălzirea produselor din sânge și a soluțiilor perfuzabile S-LINE – 2 buc, Ati Matern – 14 mii lei;

– Monitor funcții vitale – Pediatrie 2 – 4 mii lei;

– Injectomat -Pediatrie 2 – 9 mii lei;

– Masă operație hidraulică cu accesorii ginecologie -Bloc operator Matern – 268 mii lei;

– Aspirator chirurgical mobil cu 2 borcane, 2 buc -Bloc operator Matern – 23 mii lei;

– Electrocauter monopolar -bipolar,1 buc -Bloc operator matern – 65 mii lei;

– Masa Mayo, 5 buc  -Bloc operator Matern – 27 mii lei;

– Mașină developat automat filme radiologice 1 buc- în sumă de 26 mii lei, necesară la developarea filmelor radiologice în varianta clasicăîn cazul nefuncționării digitizoarelor;

– Injectomat automat single head pentru CT 1 buc- în suma de 48 mii lei, pentru efectuarea investigațiilor de CT cu injectare de substanță de contrast pentru diagnosticarea corectă a cazurilor;

– Dozimetru arie debitmetru gamma sir ad x cu avertizare depășire limită de doză 1 buc- în sumă de 17 mii lei, necesar pentru efectuarea măsurătorilor la toate echipamentele radiologice din cadrul LRIM și emiterea buletinelor dozimetrice necesare autorizării și avizării sanitare.

– Echipament radiologic digital-mobil- intervenții la patul bolnavului 1 buc- în sumă de 694 mii lei, utilizat în efectuarea investigațiilor radiologice la pacienții mobilizați la pat;

– Echipament radiologic digital fix cu post grafie  – Radiologie – 935 mii lei;

– Aspirator chirurgical -Pneumologie /TBC – 6 mii lei;

– Monitor funcții vitale -Pneumologie /TBC – 7 mii lei;

– Electrocardiograf -Endoscopie bronșică ambulator – 8 mii lei;

– Videobronhoscop -Endoscopie bronșică – 149 mii lei;

– Aparat încălzire/dezghețare produse sanguine -UTS 1 – 40 mii lei;

– Congelator medical pentru plasmă -UTS 1 – 30 mii lei;

– Agitator trombocite cu camera de incubare pentru 48 pungi -UTS 1 – 30 mii lei;

– Linie pentru micrometodă (Centrifuga+incubator+pipetor+cititor carduri) -UTS 1 – 58 mii lei;

– Bancă de sânge 4 sertare -UTS 1 – 21 mii lei;

– Agitator trombocite+cameră climatică -UTS 2 – 40 mii lei;

– Echipament pentru încălzirea produselor de sânge și derivate (termostat) 120 l -UTS 3 – 7 mii lei;

– Agitator de trombocite -UTS 3 – 30 mii lei;

– Bancă de sânge -UTS 3 – 36 mii lei;

– Monitor funcții vitale – Penumologie/Comp CI TBC – 5 mii lei;

– BIPAP-Pneumologie/Comp CI TBC – 6 mii lei;

– CPAP BPAP  -Pneumologie/Comp CI TBC 12 mii lei;

– Aparat Roentgen digital tip C-Arm 1 buc – în sumă de 714 mii lei necesar Secției clinice Ortopedie și Traumatologie – Bloc operator, conform referatului de necesitate nr. 4655/06.02.2019 și a notei de fundamentare nr. 9406/14.03.2019 întocmite de către medicul șef al secției.  Acest tip de aparat este utilizat pe parcursul intervențiilor chirurgicale efectuate în sălile de operație ale ortopediei.

– Sistem de mobilizare pasivă a membrului pelvin 1 buc – în sumă de 36 mii lei necesar Secției clinice Ortopedie și Traumatologie, fiind utilizat în prima etapă a recuperării dupa intervenții chirurgicale, accelerează recuperarea și îmbunătățește vindecarea, conform referatului de necesitate nr. 4654/06.02.2019 și a notei de fundamentare nr. 9406/14.03.2019;

– Cardiotocograf -2 buc Obstretică Ginecologie – 31 mii lei;

– Aspirator chirurgical -Obstretică Ginecologie – 25 mii lei;

– Aspirator neonatal  –  Obstretică Ginecologie – 13 mii lei;

– Masă ginecologică -2 buc, Obstretică Ginecologie – 41 mii lei;

– Colposcop foto video -Obstretică Ginecologie – 126 mii lei;

– Electrocardiograf 12 canale  -Îngrijiri paleative Ghioroc – 6 mii lei;

– Monitor adulți funcții vitale invazive cu BIS si ETCO 2 -6 buc ATI Județean – 304 mii lei;

– Aparat necesar terapiei de substituție renală acută -ATI Județean – 141 mii lei;

– Distilator -Farmacie Județean – 10 mii lei;

– Unitate de stocare date 1 buc- în sumă de 23 mii lei, necesară la arhivarea imaginilor radiologice ce permite accesul tuturor secțiilor/compartimentelor SCJU Arad și urmărirea în evoluție a pacienților cu noi prezentări;

– Termostat de includerea la parafină -1 bucată în sumă de 12 mii lei,necesar Secției de Anatomie Patologică din cadrul SCJUA;

– Server Dual Procesor  – 1 bucatăîn sumă de 40 mii lei,necesar pentru realizarea de adrese email pe domeniul SCJUA;

– Microsoft ExchgSvrStd 2019 OLP NL -1 bucatăîn sumă de 6 mii lei,necesar  pentru realizarea de adrese email pe domeniul SCJUA;

– Microsoft ExchgStdCAL  2019 OLP NL DevCal -300  bucăți în sumă de 136  mii lei,necesar pentru realizarea de adrese email pe domeniul SCJUA;

– Realizare server email cu 400 căsuțe poștale -1 bucatăîn sumă de 4 mii lei,necesar pentru realizarea de adrese email pe domeniul SCJUA;

– Cazan de pardosealăîn condensație, 221 kw cu accesorii – 1 bucatăîn sumă de 98 mii lei, necesar Secției Clinice Pediatrie 2 în vederea asigurării căldurii, deoarece cazanul existent este învechit, are întreruperi de funcționare care duc la disfuncționalități în asigurarea confortului termic și a apei calde pentru pacienții internați;

– Cazan de gazeificare dotat cu ventilator de aer insuflat și serpentine de racier, P =70 KW– 2 bucăți în sumă de 42  mii lei, necesar Compartimentului de Îngrijiri Paliative Ghioroc;

– Sistem de videoendoscopie digestivă – 178 mii lei;

***

[COMUNICAT DE PRESĂ 3]

Marius Sulincean : Abuzurile administraţiei PNL lezează interesele a mii de cetăţeni din judeţul Arad.

PSD Arad consideră că nimeni nu le dă dreptul politicienilor liberali să îi batjocorească pe cetăţenii acestui judeţ, mai ales când vine vorba despre repartiţia fondurilor destinate investiţiilor şi dezvoltării localităţilor. În acest spirit, consilerii judeţeni PSD Arad au continuat, astăzi, în plen, protestul împotriva măsurilor discreţionare ale conducerii CJA de a priva numeroase comunităţi de fonduri, pe singurul criteriu că sunt administrate de primari social-democraţi.

„Este în fond singura modalitate concretă de a susţine cauza acestor cetăţeni, în condiţiile în care independent de votul nostru, liberalii au majoritatea confortabilă pentru a trece la vot orice măsură absurdă în Consiliul Judeţean. Democraţia are regulile sale iar prin protestul nostru nu facem altceva decât să combatem abuzurile administraţiei PNL care lezează interesele a mii de oameni din judeţul Arad.

Aici vorbim despre localităţi precum Moneasa, staţiune de interes naţional care din cauza calculelor politicianiste ale conducerii CJA se alege cu zero lei în urma alocărilor de cote defalcate către localităţile din judeţ. Se ştie că Guvernul României când a iniţiat Programul Naţional de Dezvoltare Locală nu a ţinut cont de culoarea politică în finanţarea unor obiective cheie pe linie de infrastructură în judeţul Arad. PNL Arad însă refuză să trateze cu respect aceşti oameni, buni plătitori de taxe şi impozite.”, spune Marius Sulincean, liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Judeţean Arad.

Biroul de Presă al PSD Arad

 

Critic Arad, 9 aprilie 2019 9:06

Colaj-foto-protest-PSD-Aradcionca-cadar