Front 7 ȘTIRI

Comuna Apateu continuă să-și polueze singură inclusiv ARIILE PROTEJATE!

 

Nesimțirea colectivă de la Apateu continuă: alte gunoaie aruncate și în zona Ariei Protejate „Câmpia Cermeiului” și… nimeni nu poate face nimic!

Se pare că doar amenzile (în cazul fericit în care pot fi identificate persoanele) nu sunt suficiente pentru a corecta / stopa comportamentul unor semeni de-ai noștri în ceea ce privește aruncarea tuturor tipurilor de deșeuri pe unde-i taie capul. Asemenea fapte se produc atunci când lipsa de educație se suprapune peste incapacitatea autorităților de a gestiona problema colectării deșeurilor astfel încât să nu existe nici motive, nici „portițe” pentru asemenea gesturi și, mai mult, atunci când profită de lipsa unei legislații care să prevadă sancțiuni drastice, chiar penale (amendă penală, muncă în folosul comunității și chiar pedepse cu închisoarea în caz de recidivă pentru unii).

În 15 martie scriam în atenția Gărzii de Mediu despre cum arată pășunea la Apateu, chiar într-o porțiune a unei arii naturale protejate, și anume Câmpia Cermeiului ROSPA 0014 fiind invadată de gunoaie.

Garda de Mediu Arad s-a deplasat atunci la fața locului, a dispus unele măsuri pentru administrația locală, administrație care și-a asumat că le va îndeplini. S-a dispus atunci salubrizarea zonei până în data de 01.04.2021 și luarea măsurilor necesare (supraveghere video, paza umană, panouri de avertizare, etc) de prevenire a abandonului deșeurilor în zonele respective. Administrația locală a demarat acțiuni de salubrizare a zonei respective și are intenții în ceea ce privește monitorizarea constantă a acestor fapte. Doar că, este chiar aberant ca o întreagă comunitate să aștepte ca primăria să curețe mizerii care NU ar trebui aruncate de către cetățeni, în contextul în care fiecare număr de casă are încheiat contract pentru ridicarea deșeurilor de către firma de salubritate.

La nivel declarativ se rezolvă totul. În realitate, nu mai mult de o săptămână de când sunt făcute fotografiile, malurile și apa inclusiv din aria naturală protejată sunt invadate de gunoaie, de la cele din construcții la cele menajere, de la pet-uri la mobilier, anvelope uzate și animale moarte, fapt constatat chiar de către cei de la ANANP Arad care indică și faptul că este în arie protejată prin coordonatele GPS. Procesul-verbal al ANANP Arad încă nu este finalizat pentru că nu este finalizat controlul.

-(mai multe „orori” în galeria foto)

Imaginile sunt din zona Apateu, cu siguranță în alte locații față de cele controlate recent de către Garda de Mediu, care este cuprinsă în aria protejată ROSPA0014 Câmpia Cermeiului are și un Plan de Management al Sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor naturale protejate conexe, publicat în Monitorul Oficial în 26.10. 2016

Pe lângă ariile naturale protejate ROSPA0014 Câmpia Cermeiului există și arii naturale protejate conexe: alte situri Natura 2000 în relație cu situl Natura 2000 Câmpia Cermeiului: situl ROSCI0218 Dealul Mocrei – Rovina Ineu, situl ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț și ROSCI0350 Lunca Teuzului – suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și alte arii protejate în relație cu situl Natura 2000 Câmpia Cermeiului: Rezervația botanică 2.88. Poiana cu Narcise Rovina, Rezervația zoologică 2.89 Balta Rovina și Rezervația zoologică 2.91 Pădurea Sâc – care, probabil sunt și ele invadate de gunoaie, având în vedere că localitățile care le compun sunt în aceeași Zonă 3 de colectare, locuitorii au aceeași tipologie, autoritățile au aceeași manieră de a nu interveni etc.

Obiectivul general al planului de management este menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de importanță comunitară și națională care sunt obiective de conservare pentru Situl Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și ariile naturale protejate conexe, iar obiectivele specifice sunt: asigurarea unui management administrativ eficient al Complexul Arii Protejate Cermei prin stabilirea măsurilor de management necesare desfășurării activităților de pază și a celor de monitorizare a activităților antropice de către personalul desemnat de la nivelul custodelui ariei naturale protejate; asigurarea păstrării sau îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională prin măsuri de conservare specifice; contribuția la îmbunătățirea condițiilor socio-economice ale comunităților locale prin promovarea turismului durabil; creșterea gradului de conștientizare față de obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate, prin acțiuni specifice de informare și conștientizare, educație ecologică, cercetare științifică și pregătire a personalului.

Teoretic, deci, pentru această zonă protejată, există planul de management cu obiective clar stabilite, există mențiuni inclusiv cu privire la gestionarea deșeurilor prin care se spune că „ în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în momentul de faţă este în derulare un Plan de Gestionare Integrată a Deşeurilor din judeţul Arad. Acest plan prevede existenţa unui singur deponeu ecologic, situat la marginea municipiului Arad, unde să fie depozitate deşeurile care nu sunt degradabile sau recuperabile. La nivelul judeţului vor exista mai multe staţii de transfer şi sortare, unde deşeurile sunt aduse din teritoriul aferent fiecărei staţii. Comuna Apateu și comuna Cermei vor fi deservite de staţia de transfer şi sortare de la Ineu.” ( extras din PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 2000 ROSPA0014 CÂMPIA CERMEIULUI ȘI AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE CONEXE astfel cum a fost afișat pe pagina MMediu.ro și pe pagina Anpm.ro)

Practic, ne întoarcem la disfuncționalitățile serviciului de colectare a deșeurilor, la lipsa de interes a autorităților locale, la toleranța nejustificată a autorităților de mediu cu atribuții de control față de aceste fapte, de care, cu tupeu profită cetățenii ignoranți. Ne-nvârtim într-un cerc vicios, fără nicio soluție pragmatică și eficientă care să stopeze acest fenomen iar la baza problemei stă lipsa de educație și de responsabilitate a fiecăruia dintre noi.

Aria naturală protejată ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este un sit Natura 2000 de tip SPA (arie de protecție specială avifaunistică)  care ar trebui să conserve zeci de specii de păsări

Are ca scop principal conservarea speciilor de păsări de importanță comunitară listate în formularul standard al sitului, respectiv: Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Nycticorax nycticorax, Crex crex, Lullula arborea, Sylvia nisoria, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Milvus migrans, Pernis apivorus, Alcedo atthis, Picus canus, Ciconia nigra, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Anthus campestris, Aquila pomarina, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Lanius minor, Egretta alba, Platalea leucorodia, Gavia arctica, Gavia stellata, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Falco vespertinus, Porzana porzana, Porzana parva, Acrocephalus arundinaceus, Ardea cinerea, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Aythya fuligula, Aythya ferina, Bucephala clangula, Gallinula chloropus, Cygnus olor, Fulica atra, Gallinago gallinago, Larus cachinnans, Larus canus, Larus ridibundus, Numenius phaeopus, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Rallus aquaticus, Tachybaptus ruficollis, Vanellus vanellus, Corvus frugilegus, Ardea cinerea, Numenius arquata – adică, zeci de specii puse în pericol de o așa-zisă specie superioară, a Homo Sapiens, cică „Omul înțelept” sau „Omul inteligent”…

Articole asociate:

În atenția Gărzii de Mediu Arad: Mândria comunei Apateu, care ar trebui să fie „Aria Protejată ROSPA 0014” e, de fapt, o GROAPĂ de GUNOI care a DISTRUS PĂȘUNEA!

Garda de Mediu a fost la Apateu și a dispus salubrizarea zonei până în data de 01.04.2021. În cazul nerespectării măsurilor dispuse se va aplica amendă

APATEU: MII de SUINE depistate cu Pestă porcină africană sunt INCINERATE în această zi de duminică. SMITHFIELD a făcut economii, închiriind CINCI INCINERATOARE MOBILE și folosind combustibil în exces

Sasha Romanov, 22 aprilie 2021 8:30

arie_protejata_Apateu-4arie_protejata_Apateu-3arie_protejata_Apateu-1arie_protejata_Apateu-2gunoi_zona_protejata_Apateu-13gunoi_zona_protejata_Apateu-12gunoi_zona_protejata_Apateu-11gunoi_zona_protejata_Apateu-10gunoi_zona_protejata_Apateu-8gunoi_zona_protejata_Apateu-9gunoi_zona_protejata_Apateu-6gunoi_zona_protejata_Apateu-7gunoi_zona_protejata_Apateu-5gunoi_zona_protejata_Apateu-4gunoi_zona_protejata_Apateu-3gunoi_zona_protejata_Apateu-1gunoi_zona_protejata_Apateu-2