sâmbătă, iunie 25, 2022

Conducerea C.C.I.A. Arad susține proiectul de modificare a Legii 335/2007, după care funcționează Camerele de Comerţ ṣi Industrie din România

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Arad susţine proiectul de lege privind modificarea Legii 335/2007 a Camerelor de Comerţ ṣi Industrie din România

Joi, 2 iunie 2022, în cadrul unei conferinţe de presă, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a județului Arad a prezentat argumentele de susţinere a propunerii legislative înregistrată în Senatul României sub nr. B254/ 2022 pentru modificarea Legii nr. 335/ 2007 a Camerelor de Comerţ din România.
Proiectul legislativ are ca referințe modele consacrate din state precum Austria, Germania, Franța, Italia, Turcia ș.a., unde relația dintre camera de comerț și antreprenor este legiferată sub forma afilierii obligatorii sau, după caz, prin cotizații obligatorii.
Modificarile vizează aspecte referitoare la:
·        includerea tuturor antreprenorilor din România într-un Catalog al firmelor
·        certificarea de către Camerele de Comert a competenţelor administratorilor din cadrul companiilor
·        necesitatea relansării învățământului profesional dual

Sistemul cameral din România reprezintă rețeaua asociativă a mediului de afaceri cu cea mai extinsă reprezentare la nivel național și este singura organizație prezentă în fiecare județ al țării.

Camerele de Comerț au fost înființate și recunoscute de către Stat, funcționând prin lege specială.

Statele din întreaga lume acordă instituției camerale diverse prerogative, consolidate de afilierea voluntară sau obligatorie a companiilor la Camerele de Comerț.
În România, afilierea la Camera de Comerț este voluntară, fiind din păcate cel mai subfinanțat sistem cameral din Europa.
Camera de Comert și Industrie a României din care face parte și CCIA Arad, este membră a Asociației Camerelor de Comerț și Industrie Europene (Eurochambres), Asociația Camerelor de Comerț din Balcani (ABC), a Federației Mondiale a Camerelor de Comerț (WCF) și a Camerei de Comerț Internațional (ICC), iar proiectul legislativ B254/2022 propune armonizarea legislației Camerelor din România cu cea Europeană.

Catalogul Firmelor

Scopul includerii tuturor antreprenorilor din România într-un catalog al firmelor este să genereze vizibilitate şi oportunităţi reale de promovare şi internaţionalizare.
În Europa, un model similar Catalogului firmelor a fost implementat cu succes în Ungaria, unde toate companiile înregistrate în Registrul Comerțului au obligația legală de a se înscrie și în Registrul Cameral, administrat de camerele de comerț maghiare, companiile trebuind să plătească o contribuție anuală, în schimbul serviciilor oferite.
Prin „Catalogul firmelor”, Camerele de Comerț vor genera beneficii pentru antreprenori, prin implicarea în realizarea de măsuri de promovare a capitalului autohton și facilitarea accesului acestuia către noi piețe, sprijinirea antreprenorilor pentru identificarea de oportunități/parteneri de afaceri/resurse de finanțare, printr-un sistem digitalizat, cu expunere pe plan mondial, prin afilierea la rețeaua mondială, respectiv, europeană, a Camerelor de Comerț, sprijinirea activității reprezentanțelor României din străinătate vizând promovarea comerțului, facilitarea și derularea operațiunilor aferente participării companiilor românești la misiuni economice, târguri și expoziții internaționale, asigurarea complementarității programelor guvernamentale vizând susținerea exporturilor, inclusiv prin accesarea piețelor extra-comunitare, facilitarea participării oamenilor de afaceri români la evenimente de promovare economică, de natura întâlnirilor și forumurilor de afaceri, întâlnirilor B2B și sprijin acordat companiilor autohtone în toate etapele proiectelor de dezvoltare ale acestora pe plan internațional, precum și alte servicii conexe.
În plus, camerele de comerț vor sprijini, atât Statul român, prin identificarea în fiecare județ a acelor companii care nu apar în statisticile oficiale (implicit care nu au bilanțuri depuse), cât și mediul de afaceri, prin conectarea antreprenorilor la o bază de date, nelimitată, de oportunități și resurse, în mediul fizic și online, la nivel global.

Certificat de competență

Un alt aspect avut în vedere de propunerea legislativă se referă la introducerea unui Certificat de competență, ca act obligatoriu, necesar pentru desfăşurarea activităţii, ca urmare a înfiinţării unui nou profesionist, care are scopul  de a creşte calitatea actului comercial, de a responsabiliza agenţii economici şi de a contribui la îmbunătăţirea şi dinamizarea activităţii economice. Emiterea unui certificat de competență va echivala cu deținerea unui pașaport de încredere, cu valabilitate pe plan global, în mediul fizic și în cel online.
În urma obținerii acestui certificat, managerul unei firme va fi informat despre managementul afacerilor, va avea create abilităţi de administrare, va avea cunoștinte despre  informaţii fiscale şi financiare, va conştientiza importanţa activităţii pe care o va desfăşura, va fi informat cu privire la instituţiile cu care va colabora, fie că este vorba de administrarea fiscală a afacerii, de obţinerea unei autorizaţii sau a unui brevet. Certificarea de către camerele de comerţ a competenţelor administratorilor, va consolida circuitul unor afaceri oneste şi predictibile şi va aduce valoare adăugată atât pentru Stat cât şi pentru antreprenori, în relaţiile de afaceri pe care aceştia le dezvoltă. Cursurile vor fi stabilite de către Guvern.

Relansarea învățământului profesional dual

Este poate cel mai important aspect abordat în proiectul de lege se referă la necesitatea relansării învățământului profesional dual prin realizarea unui proiect specific comun, în măsură să reflecte conjugarea tuturor acțiunilor factorilor și actorilor implicați, și care să fie orientat, cu prioritate, către pregătirea și gestionarea forței de muncă și adaptarea corespunzătoare a calificărilor la nevoile economiei reale.
Obiectivul prioritar al camerelor de comerţ este de a consolida sistemul educaţional românesc prin aprofundarea ṣi valorizarea parteneriatului cu autorităţile publice cu responsabilităţi ȋn implementarea sistemului de ȋnvăţământ dual, la nivel local, regional ṣi naţional pentru asigurarea cadrului necesar dezvoltării resursei umane conform cerinţelor pieţei muncii.

CCIA Arad a susținut și susține în continuare necesitatea unei legi speciale dedicată formării și certificării profesionale.

Avem convingerea că dezvoltarea și reformarea învăţământului profesional dual, va conduce la o mai mare apropiere de nevoile reale ale economiei la nivel național, regional și local.
Măsurile propuse ȋn proiectul de lege iniţiat au ȋn vedere ȋmbunătăţirea mediului de afaceri ṣi sunt menite de a asigura camerelor de comerţ din România atribuţii noi pentru a-ṣi ȋndeplini scopul pentru care acestea au fost ȋnfiinţate, ca „organizații autonome, neguvernamentale, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apară și susține interesele membrilor săi”.

Biroul de presă al CCIA

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news