INVESTIGATII

„Cooperativa de plagiat Lile” face Aradul mai „celebru” decât ar fi cazul în lumea universitară

 

Operațiunea „albirea rectoriței-plagiatoare Ramona Lile“, la care s-a înrolat Curățătoria Universității „Aurel Vlaicu“ din Arad, va fi sortită eșecului. Asta nu din cauză că soldații nu ar fi suficient de slugarnici și dispuși să cadă la datorie, ci dintr-un motiv mult mai simplu: nu pot ei curăța cât poate Lile plagia. Pur și simplu, nu vor putea ține pasul cu producția de plagiate marca Lile. Într-o bună zi, care se apropie pas cu pas sau, mai bine zis, carte cu carte și articol cu articol copiate, curățătoria se va bloca – scrie, din nou, Revista 22 în numărul astăzi, într-un articol referitor la „Ul­timele producții descoperite apar­țin Co­o­perativei Lile & soțul”.
Seria de plagiate despre care a scris deja re­vista 22 se îm­bo­gă­țeș­te văzând cu ochii cu noi și noi „ope­re“…

Ul­timele producții descoperite apar­țin Co­o­perativei Lile & soțul, care, pe lân­gă car­tea Managementul calității, plagiată și au­to­plagiată succesiv, publică în 2008 la ace­eași Editură Mirton din Timişoara do­uă ar­ti­cole în volumul Theoretical De­ve­lop­ments in Contemporary Economics, vo­lum apă­rut sub egida Universității „Aurel Vlaicu“ din Arad (cod ISBN 978-973-52-0489). Ambele articole sunt, cum alt­fel!, copiate din două surse: 1) cartea pro­fe­so­ru­lui John Bessant, High-Invol­ve­ment Inno­vation – Building and sus­tai­ning com­petitive ad­vantage through con­ti­nuous change, și 2) cartea lui John S. Oa­kland, Total Quality Management – Text with cases – scriu jurnalistele Andreea Pora și Dora Vulcan.

Prostie sau neglijenţă? Copy-paste via Oradea

Cu o așa operă la activ, Ramona Lile s-a simțit perfect îndreptătiță să devină con­ducător de doctorat la Universitatea „Au­rel Vlaicu“ din Arad. Așa că în 2015 își depune Teza de abilitare la Universitatea Tehnică din Cluj  (Vezi AICI documentul)  Lucrarea are 90 de pagini și un titlu pe măsură: Ingineria sis­temelor complexe (mari) – opțio­na­li­ta­tea și flexibilitatea ca soluție proactivă de management a incertitudinii. De­bu­tează cu un Rezumat al cărui final (pagina 8-10) ne aruncă de-a dreptul în neagra vâltoare a incertitudinii. O ciudată me­ta­morfoză se produce acolo, încât nu se mai înțelege dacă e vorba de mărețele planuri ale Ramonei Lile pentru Universitatea din Arad sau pentru cea din… Oradea. „Astfel pe plan profesional îmi propun con­du­cerea de teze de doctorat în domeniul In­ginerie şi Management, implicarea şi par­ticiparea la acreditarea şi con­so­li­da­rea acestui domeniu de doctorat la Uni­versitatea din Oradea“, scrie profesor uni­versitar Ramona Lile. Teribilă încur­că­tu­ră! Ce să fie, ce să fie? Să-și fi dorit cum­va Lile să-și mute mărețele competențe la Oradea? Nici vorbă. Răspunsul e mult mai simplu și în logica protagonistei: bles­te­ma­tul de copy-paste. Sursa de „inspirație“ este teza de abilitare din 2014 a profesorului Constantin Bungău, rectorul Uni­ver­sității din Oradea, care spune exact, dar exact același lucru. Normal, din moment ce Bungău era rectorul de la Oradea.

VEZI AICI LUCRAREA INCRIMINATĂ

Citește continuarea în REVISTA 22

În galerie – comparația textelor plagiate de soții Lile și textele după care aceștia au plagiat

Critic Arad, 27 septembrie 2016 5:31

comparatie-lile-22comparatie-lile-21comparatie-lile-12comparatie-lile-11