marți, martie 28, 2023

Din 2 APRILIE elevii din clasele non-terminale intră în VACANȚA de o lună [VEZI STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR]

 

Anul școlar se va încheia pe 25 iunie pentru elevii din clasele non-terminale, iar săptămâna de școală la care se renunță din semestrul al doilea nu va fi recuperată în zile suplimentare.
Vacanțele de primăvară vor fi după cum urmează:
-Pentru elevii din clase non-terminale (toți exceptând clasa a VIII-a și a XII-a): 2 aprilie – 4 mai
-Pentru elevii din clasele terminale: 2-11 aprilie / 30 aprilie – 9 mai (Pastele Catolic: 4 aprilie; Paștele Ortodox: 2 mai)
-Evaluarea Națională are loc între 22-25 iunie. Bacalaureatul are loc între 28 iunie – 1 iulie. (Vezi mai jos în articol calendarul detaliat)

Modificările la structura anului școlar publicate în Monitorul Oficial:

„Art. I Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 6 februarie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 1, alin. (1) și alin (2) litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(1) Anul şcolar 2020 – 2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are 33 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020 – 2021 încep la data de 14 septembrie 2020.”

,,(2) c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 36 de săptămâni de cursuri. ”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2 Anul şcolar 2020 – 2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:(…)

3. Semestrul al II-lea are 16 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie – 25 iunie 2021, astfel:

a) pentru clasa a VIII-a:
(i) cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021;​
(ii) vacanţă – vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021;
(iii) cursuri în sistem online – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021;
(iv) vacanţă – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021;
(v) cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 11 iunie 2021;

b) pentru clasele a XII-a zi şi clasele a XIII-a seral şi frecvenţă redusă:

(i) cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021;
(ii) vacanţă – vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021;
(iii) cursuri în sistem online – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021;
(iv) vacanţă – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021;
(v) cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 4 iunie 2021;

c) pentru grupele de grădiniţă şi celelalte clase, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b):

(i) cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021;
(ii) vacanţă – vineri, 2 aprilie 2021 – marţi, 4 mai 2021;
(iii) cursuri – miercuri, 5 mai 2021 – vineri, 25 iunie 2021.

3. Vacanţa de vară – sâmbătă, 26 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.”

4. În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot organiza activităţi educative cu copiii, cu prezență fizică, cu avizul direcţiei de sănătate publică.

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21 Pe durata vacanţelor, se pot desfăşura activităţi remediale, cu prezența fizică, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 3300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, în condiţiile respectării prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, dacă la nivelul localității nu este depășită rata de infectare de 6/1000 de locuitori.”

4. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, şi va avea următorul cuprins:

„Pe durata vacanţelor, se pot desfăşura activităţi remediale, inclusiv cu prezența fizică, pentru elevii din clasele liceale in cadrul subproiectelor finanțate prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, dacă la nivelul localității nu este depășită rata de infectare de 6/1000 de locuitori.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Programul naţional „Şcoala altfel” se poate desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 – 2 aprilie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.
(2) În săptămâna dedicată programului „Şcoala altfel”, la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică.”

6. Articolele 6 şi 7 se abrogă.

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8 (1) Pe durata stării de alertă:

a) activităţile didactice care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/ Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei de sănătate publică judeţene/Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea prin hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/ Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza argumentelor legale privind starea de sănătate;

b) suspendarea activităţilor didactice cu prezenţă fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se dispune în baza prevederilor Ordinului comun al ministrului educaţiei şi minstrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În situaţia suspendării cursurilor conform prevederilor alin. (1) sau conform prevederilor art. 9, alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.”

CALENDARUL de desfășurare a Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021:
-7 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea națională
-22 iunie 2021 – Limba și literatura română, probă scrisă
-24 iunie 2021 – Matematică, probă scrisă
-25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă, probă scrisă
-29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
-29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor
-30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor
-4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2021:
Sesiunea iunie – iulie 2021
-31 mai – 4 iunie 2021 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
-4 iunie 2021 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
-14-16 iunie 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
-16-17 iunie 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
-18-23 iunie 2021 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
-23-25 iunie 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
-28 iunie 2021 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
-29 iunie 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
-30 iunie 2021 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
-1 iulie 2021 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
-5 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
-6 – 9 iulie 2021 – Rezolvarea contestațiilor
-9 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2021

-19 – 26 iulie 2021 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

-16 august 2021 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

-17 august 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

-18 august 2021 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

-19 august 2021 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

-23-24 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

-25 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

-26 – 27 august 2021 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

-30 – 31 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

-31 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)

-1- 3 septembrie 2021 – Rezolvarea contestațiilor

-3 septembrie 2021 – Afișarea rezultatelor finale

Articol asociat:
https://criticarad.ro/cele-10-modificari-privitoare-la-programul-elevilor-pana-la-finalul-anului-scolar/
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news