marți, ianuarie 31, 2023

Direcția de Sănătate Publică Arad se străduiește să iasă din opacitate. Geanina Potolia, director executiv: „Persoanele importante sunt cele pe care legea le protejează!”

DSP  a fost o instituție opacă, aproape inexistentă în percepția publică, o lungă perioadă. A revenit în prim plan odată cu pandemia și a făcut-o din postura de bau-bau. Când aud DSP, cetățenii se gândesc la amenzi, carantină și teroare. În ultima perioadă, odată cu schimbarea conducerii, am observat o încercare de îmbunătățire cel puțin a comunicării din partea acestei entități. Mai mult, controalele demarate și sancțiunile aplicate sunt făcute publice, nu pe surse ci prin comunicate de presă transmise tuturor redacțiilor locale. În ultimele luni, DSP Arad este singura instituție care a răspuns în termen tuturor solicitărilor transmise în baza legii 544 privind accesul la informațiile publice.

Deși atipic pentru un interviu, întrebările pentru directorul executiv Geanina Potolia au fost transmise sub forma unei solicitări în baza legii 544 și au fost transmise următoarele răspunsuri:
Care este rolul DSP de fapt și cum poate fi schimbată această percepție negativă a cetățenilor?

Răspuns director executiv DSP: Conform Anexei 1 a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1078 / 2010 privind regulamentul de organizare și functionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, „direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naționale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.”

Ele, „prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează și participă la realizarea programelor naționale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat și exercită atribuții specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competență, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.”

Acestea sunt o parte din atribuțiile Direcției de Sănătate Publică.

În ceea ce privește percepția negativă, considerăm că am început demersurile necesare îmbunătățirii acesteia. Totuși, suntem conștienți că cei sancționabili, conform legii, vor fi mereu nemulțumiți, dar pentru noi, Direcția de Sănătate Publică, persoanele importante sunt cele pe care legea le protejează.

În ultima perioadă ați făcut publice anumite controale în unități sanitare și de învățământ și sancțiuni aplicate  individual anumitor cadre medicale/ unități de învățământ. Evident și acestea percep DSP-ul un bau-bau. Care este rolul DSP de fapt în raport cu unitățile sanitare și de învățământ? și Cum poate fi îmbunătățită această „relație”?

Răspuns director executiv DSP: Între DSP și unitățile sanitare, respectiv cele de învățământ, există o relație de colaborare pentru menținerea stării de sănătate și promovarea unui stil de viață sănătos și o activitate de control pentru verificarea respectării legislației în domeniu.

Subliniem faptul că pentru DSP Arad este foarte important ca aceste unități să respecte legislația în vigoare pentru protejarea cetățenilor cărora le sunt adresate aceste servicii. De asemenea, DSP Arad are inițiative preventive în măsura în care unitățile de învățământ le solicită.

Știm că a avut loc un control al Curții de Conturi  la DSP Arad cu privire la gestionarea cheltuielilor din pandemie și au fost constatate anumite nereguli, s-au dat termene de remediere  și s-au aplicat sancțiuni. Cum Raportul CC nu este un document afișat la transparență,

Ne puteți spune ce nereguli s-au constatat? Care au fost termenele de remediere și dacă acestea s-au realizat? Au fost stabilite de CC sume care trebuie recuperate? Care este valoarea acestora, ce reprezintă aceste cheltuieli și de la cine trebuie recuperate? S-au făcut de către DSP Arad demersuri pentru recuperarea acestor sume? Aceste sume pot fi recuperate de bună-voie sau va fi nevoie de a apela la instanța de judecată? Este DSP Arad dispusă să facă acest demers?

Răspuns director executiv DSP: Controlul Camerei de Conturi a constatat că unele UAT-uri, care au înființat centre de vaccinare și au încheiat contracte pentru servicii hoteliere în vederea carantinării persoanelor, au efectuat cheltuieli apreciate de Curtea de Conturi ca fiind neeligibile. Urmare a acestei constatări, Direcția de Sănătate Publică Arad a înaintat procedura de recuperare a sumelor aferente cheltuielilor neeligibile, implicit a penalităților aferente. Demersul acesta s-a finalizat cu recuperarea sumelor, excepție făcând UAT Chișineu-Criș și UAT Vladimirescu.

În consecință, DSP Arad a urmat căile legale prevăzute de normele în vigoare pentru recuperarea sumelor respective, chemând în instanță cele două UAT-uri. Detalii suplimentare legate de cele două procese nu pot fi furnizate în acest moment, având în vedere că procesele sunt pe rolul instanțelor de judecată.

Probabil nu o să ne spuneți ce probleme ați găsit la DSP în momentul preluării funcției și nici cine se face vinovat de eventualele disfuncționalități. Dar puteți să ne menționați câteva disfuncționalități în activitatea instituției și cum acestea ar putea fi remediate? Eventual, să prezentați un raport al activității dumneavoastră în cele câteva luni de când ați preluat funcția de conducere

Răspuns director executiv DSP: În ceea ce privește disfuncționalități legate de activitatea instituției, considerăm că relația dintre instituția noastră și anumite unități ar putea fi îmbunătățită. Menționăm că oricărei unități, care se adresează DSP-ului cu o anumita problemă, i se va oferi sprijinul necesar în vederea remedierii acesteia, conform legislației în vigoare.

De la preluarea mandatului, am căutat să construiesc o relație de colaborare cu subalternii, cu toată deschiderea și disponibilitatea din partea mea, în speranța că voi primi același feedback și din partea lor. Scopul a fost și este îmbunătățirea activității care să aibă ca rezultat o mai mare deschidere pentru beneficiari și servicii de sănătate de o calitate mai înaltă.

Deși în presă sunt prezentate în cea mai mare măsură doar sancțiunile pe care le aplicăm, noi punem accent întotdeauna pe activitatea preventivă. În acest sens, menționăm că în multe din unitățile controlate activitatea de prevenție a fost realizată prin avertismente și termene de remediere a deficiențelor, fără a li se aplica de la primul control amenzi.

Ce mesaj aveți pentru cetățeni, entități private, unități de învățământ, spitale/ cabinete medicale și cadrele medicale?

Răspuns director executiv DSP: Rolul instituției nu este unul de „bau-bau”, ci de protejarea populației și scăderea riscului de îmbolnăviri din cauza nerespectării normelor de igienă. Ca urmare, nu vom ezita să aplicăm sancțiuni acolo unde există un risc pentru sănătatea publică.

Mesajul final este că indiferent dacă este vorba de persoane fizice sau persoane juridice, avem toată disponibilitatea și deschiderea în a le oferi consiliere și consultanță pe problemele pe care le întâlnesc, în orice domeniu de activitate care prezintă un risc pentru sănătatea publică, pentru a evita sancționarea contravențională.

 

P.S.: Nu reiese din răspunsurile primite, dar instituția nu este lipsită de turbulențe mai ales din interior (pe care le vom trata separat, dacă va merita efortul)

 

Ultimele Știri

Related news