ȘTIRI

E trist că 7 COPII sunt AUDIAȚI ZILNIC la Tribunalul Arad! Acum e puțin mai bine… că măcar au o CAMERĂ PRIETENOASĂ în care se petrece asta [FOTO]

 

Două gesturi menite să normalizeze sistemul judiciar… cel puțin pe cel arădean au fost prezentate miercuri, 12 februarie, în cadrul unei conferințe de presă susținută în Palatul de Justiție din Arad. Magistrații Flavius Bradin, Daniela Muntean,  Adrian Luca, reprezentant Rotary Club Arad au inaugurat oficial CAMERA COPIILOR – unde (înfiorător de tristă cifră statistică dezvăluită de oficialii Tribunalului Arad: „circa 6 – 7 copii pe zi sunt audiați în cadrul diferitelor tipul de procese – în special divorțuri și fapte de violență în familie)” minorii se vor simți măcar mai… empatici cu oamenii din sistem.

De asmenea, calculatoarele schimbate recent cu altele din generație mai nouă care au fost în dotarea Tribunalului și Judecătoriilor din Arad vor fi donate școlilor care au nevoie de ele – fiind în stare de utilizare.

 

[COMUNICATE DE PRESĂ]

Activităţi de educaţie juridică desfăşurate de judecătorii din cadrul instanţelor arădene, în cursul anilor 2018 şi 2019, în temeiul  Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ preuniversitar

La data de 20 iulie 2017 a fost încheiat Protocolul de colaborare privind educaţia juridică între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, obiectivul principal al acestui Protocol de colaborare este cooperarea în vederea promovării educaţiei juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar, de la vârsta de debut a învăţământului şcolar obligatoriu şi până la liceu, inclusiv, prin oferirea de informaţii cu caracter juridic cadrelor didactice şi elevilor.

Din cadrul Tribunalului Arad şi judecătoriilor arondate şi-au manifestat disponibilitatea de a lua parte la activităţile de educaţie juridică derulate în temeiul Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ preuniversitar, următorii judecători: doamna judecător Daniela Muntean şi domnul judecător Horea Oprean, din cadrul Tribunalului Arad; doamna judecător Mariana Nicoleta Luciu, domnul judecător Horia Şurtea, domnul judecător Călin Mihalaş şi domnul judecător Cristian Firca din cadrul Judecătoriei Arad şi doamna judecător Sînziana Cighir din cadrul Judecătoriei Lipova.

În cursul anilor 2018 şi 2019, judecătorii din cadrul instanţelor arădene au desfăşurat, în temeiul acestui Protocol, un număr de aproximativ 35 activităţi de educaţie juridică, respectiv, expuneri/prelegeri/concurs şcolar, la nivelul orelor de consiliere şi orientare/dirigenţie,  la sediul mai multor unităţi de învăţământ din municipiul Arad şi din judeţul Arad, cum ar fi: Liceul Naţional de Informatică Arad, Colegiul Naţional „Preparandia Dimitrie Ţichindeal” Arad, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad, Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad, Seminarul Teologic Ortodox Arad,  Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, Şcoala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad, Şcoala Gimnazială Vladimirescu, Liceul Teoretic Pâncota, Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad, Liceul Teologic Penticostal Arad, Liceul „Csiky Gergely” Arad, Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş”,

Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Şiria, Colegiul Economic Arad, Şcoala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad.

În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate următoarele teme:

–              Dreptul – ştiinţă interdisciplinară (corelarea unor cunoştinţe cunoscute deja de elevi – din mai multe materii din programa şcolară precum matematica, literatura, gramatica, biologia, geografia, limba latină, fizica, informatica sau chiar religia cu ştiinţa dreptului);

–              Statutul elevului. Drepturile şi obligaţiile elevilor;

–              Dezvoltarea unui comportament civic la elevi;

–              Despre statul de drept şi justiţie;

–              Atributele de identificare ale persoanei fizice;

–              Drepturile personalităţii. Dreptul la imagine;

–              Familia şi familia extinsă. Violenţa în familie;

–              Norme şi comportamente (recomandări antiinfracţionale/recomandări antivictimale);

–              Principiul separaţiei puterilor în stat;

–              Sistemul legislativ;

–              Delincvenţa juvenilă,

–              Infracţiuni cu violenţă;

–              Prevenirea consumului şi traficului de droguri;

–              Comportamente prosociale şi antisociale;

–              Prevenirea Bullyng-ului;

–              Răspunderea juridică;

–              Drepturile copiilor;

–              Consecinţele propriilor fapte;

–              Profesiile juridice.

De asemenea, în temeiul aceluiaşi Protocol,  la sediul Tribunalului Arad au fost organizate în cursul anilor 2018 şi 2019, un număr de aproximativ 10 întâlniri cu elevi de la mai multe şcoli din municipiul Arad şi din judeţul Arad, cum ar fi: Şcoala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici, Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Arad, Colegiul Naţional „Preparandia Dimitrie Ţichindeal” Arad, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, în special, în perioada

„Şcoala Altfel” în cadrul cărora, le-au fost prezentate elevilor aspecte referitoare la: organizarea sistemului judiciar din România, circuitul cererii de chemare în judecată, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului, cunoaşterea legislaţiei, distincţia dintre dreptul penal şi dreptul civil, profesiile juridice, cariera de magistrat, etc.

Tot în vederea valorificării Protocolului de colaborare privind educaţia juridică, la data de 26 octombrie 2018, în cadrul evenimentului „Ziua Porţilor Deschise”, conducerea Tribunalului Arad şi conducerea Judecătoriei Arad, în colaborare cu Serviciul de Probaţiune Arad şi, în concordanţă cu cele convenite cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, au organizat întâlniri între elevi şi persoane care au trecut prin experienţa procesului penal, condamnate la pedepse neprivative de libertate.

La aceste întâlniri au participat un număr de circa 100 de elevi din clasele IX –XII de la mai multe şcoli din municipiul Arad, cum ar fi: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”, Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal”, Liceul Naţional de Informatică, Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, Colegiul Economic, Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”.

Acţiunile derulate cu elevii de liceu au avut scopul de familiarizare cu spaţiul în care se desfăşoară procese civile şi penale, precum şi cu personaje care îndeplinesc anumite roluri în justiţie.

Pe termen lung, evenimentul are şi rolul de a contribui la prevenirea devianţei/delincvenţei juvenile.

 

***

Reprezentanţii Tribunalului Arad au reuşit cu ajutorul societăţii civile, mai exact cu cei de la Rotary Club Arad să amenejeze o cameră pentru copiii care trec printr-o etapă grea din viaţa lor şi se află în faţa magistratului pentru audiere. Pentru a face momentul mai puţin tensionat şi trist cei de la tribunal au solicitat ajutorul statului pentru amenajarea unei astfel de încăperi, însă nu s-au găsit bani. Audierile aveau loc în biroul judecătorului sau în alte săli unde copilul era condus de către părinte până la uşă, acum însă spaţiul arată ca un loc de joacă  de unde nu lipsesc picturile pe pereţi, jucăriile şi chiar bomboanele.

„Până în prezent audierea minorilor avea loc fie în sala de judecată, în camera de consiliu, fie uneori în biroul magistratului. Biroul era folosit cu acest scop în spertanţa că prezenţa copilului într-un spaţiu mai intim aduce o empatie, o conexiune între judecător şi copil, întrucât magistratul trebuie să perceapă dorinţa sinceră a copilului de a rămâne cu unul sau altul dintre părinţi, de a percepe legătura care există dintre părinte şi copil. Faptul că am reuşit să amenajăm această încăpere credem că contribuie sută la sută la realizarea unei atmosfere plăcute, familiare în care copilul se va deschide şi va putea comunica liber cu magistratul”, a declarat  Flavius Virgiliu Bradin, vicepreşedintele Tribunalul Arad.

Cei de la Rotary au auzit de acest proiect şi s-au implicat imediat.

„A fost o discuţie pur şi simplu cu reprezentanţii Tribunalului care povesteau că vor să realizeze acest proiect, poate că undeva unic în ţară, pentru că era nevoie de o rupere în cazul copiilor relativ la aceste dezbateri pe care minorii trebuie să le aibă. Ideea a fost prezentată în club. Foarte repede am găsit un coleg care s-a arătat dispus să ne sprijine pe urmă împreună cu alţi colaboratori au finalizat acest proiect. Motto-ul pe care noi l-am dedicat acestui demers este simplu: »din dragoste şi respect pentru copii»”, a declarat  Adrian Luca, reprezentant Rotary Club Arad.

Ascultarea copilului în cadrul procedurilor judiciare care îl privesc

Potrivit art. 264 din Noul Cod civil, în procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluţionarea cauzei.

Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte.

Orice copil poate cere să fie ascultat, iar respingerea cererii de către autoritatea competentă trebuie motivată.

Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate.

Exemplificativ, copiii pot fi ascultaţi în litigii privind: stabilirea locuinţei minorilor, reglementarea dreptului de vizită, plasamente, adopţii.

În conformitate cu dispoziţiile art. 226 din Noul Cod de procedură civilă,  în cazul în care, potrivit legii, urmează să fie ascultat un minor, ascultarea se va face în camera de consiliu. Ţinând seama de împrejurările procesului, instanţa hotărăşte dacă părinţii, tutorele sau alte persoane vor fi de faţă la ascultarea minorului.

Biroul de presă al Tribunalului Arad

Critic Arad, 13 februarie 2020 9:21

camera_copiilortribunalul_arad-3tribunalul_arad-2tribunalul_arad-12021191718151614121310-11097845231