miercuri, februarie 8, 2023

Eusebiu Pistru este secretar al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială în Parlamentul României

 

O funcție importantă în Parlamentul României  obținută de un parlamentar arădean  este cea de secretar al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială a Senatorul PSD, Eusebiu Pistru. 

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială

este structura internă de lucru a Senatului, constituită în scopul pregătirii activităţii de legiferare, pentru realizarea funcţiei de control parlamentar, precum şi pentru îndeplinirea altor însărcinări primite de la Biroul permanent sau de la plenul Senatului, în domeniul său de activitate.
Comisia îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: raporturi de muncă; politici salariale; securitatea şi igiena muncii; protecţie, asistenţă şi securitate socială; protecţia socială a şomerilor, ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională;  protecţia specială a persoanelor cu handicap; finanţarea protecţiei sociale; parteneriatul şi dialogul social;  instrumente bilaterale şi multilaterale în domeniul politicilor sociale; pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;nivel de trai şi calitatea vieţii;piaţa muncii; protecţia familiei; drepturi reparatorii acordate prin legi speciale; alte domenii stabilite de către Biroul permanent sau plenul Senatului.

Comisia are următoarele atribuţii: examinează proiectele de legi, propunerile legislative şi amendamentele primite, în vederea elaborării rapoartelor şi avizelor la acestea, controlează modul în care ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice îndeplinesc programul de guvernare aprobat de Parlament în domeniul său de activitate; iniţiază anchete parlamentare, atunci când consideră necesar şi prezintă rapoarte Biroului permanent; evaluează, în vederea avizării, candidaţii propuşi să facă parte din Guvern; analizează sesizările, reclamaţiile şi propunerile referitoare la problemele din domeniul său de activitate, primite de la persoane fizice şi juridice; dezbate şi hotărăşte asupra tuturor problemelor transmise de Biroul permanent în acest scop.

(Conform https://www.senat.ro/PAGINI/comisii/Regulamente)

 

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news