POLITICE

Francisc Kempf: „ Comuna Vladimirescu are nevoie de rampe moderne pentru depozitarea gunoiului, inclusiv pentru cel rezultat din demolări sau din alte activități gospodărești”

 

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Francisc Kempf: Comuna Vladimirescu are nevoie de rampe moderne pentru depozitarea gunoiului, inclusiv pentru cel rezultat din demolări sau din alte activități gospodărești
„ Una dintre problemele semnalate de cetățenii comunei cu care am interacționat tot mandatul meu de consilier local a fost cea a lipsei unor locuri special amenajate unde să poată fi aruncate și depozitate, fără încălcarea legii, ci încondiții de normalitate și deșeurile nemenajere. Adică, cele rezultate din demolări, activități de construcții, activități gospodărești, deșeuri vegetale rezultate din toaletarea pomilor etc.
În calitatea mea de consilier local, încă din 2016 am propus administrației actuale să găsim împreună o soluție pentru implementarea unui proiect, relativ ușor de îndeplinit, pe un model concret, un model care mi-a atras atenția și pe care l-am văzut utilizat în Germania. Nu este vorba de nimic mai mult decât o platformă betonată, împrejmuită, compartimentată, fiecare compartiment fiind destinat unui tip de deșeu ( moloz, lemn, deșeuri vegetale etc) unde cetățenii să poată depozita deșeurile în condiții civilizate.
Suntem în situația în care, deși cetățenii sunt de bunăcredință, își doresc un loc amenajat special în care să poată duce deșeurile, totuși, să fie nevoiți să le arunce la întâmplare, în câmp, în zona împădurită, în zona fostului combinat. O asemenea situație este inacceptabilă cu atât mai mult cu cât, aceste probleme ale cetățenilor au fost aduse la cunoștința primăriei în decursul a 4 ani și nu s-a găsit nicio soluție. Niciun proiect viabil pentru niște rampe civilizate nu s-a putut implementa în comuna noastră din cauza lipsei de implicare, dezinteres, lipsa unei imagini de ansamblu care să aibă la bază acțiuni concrete, chiar dacă aparent mărunte.
Administrația comunei are obligația față de cetățeni să găsească o soluție pentru rezolvarea acestei probleme cu atât mai mult cu cât cetățenii își respectă întotdeauna obligația de a achita, la zi, impozitele și taxele către bugetul local.” – a precizat consilierul local al comunei Vladimirescu, Francisc Kempf.
 

Critic Arad, 3 august 2020 1:02