luni, august 15, 2022

În trei zone din municipiu s-au stabilit amplasamentele pentru comerțul ambulant cu pepeni

 

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfășurarea activității de comerț ambulant cu pepeni pe domeniul public al municipiului. Fiecărui amplasament îi sunt alocați câte 3,00 mp.

Locațiile sunt următoarele:
  • Cartier Grădiște – Piața Carpați – str. I.B. Deleanu intersecția cu str. Z Moricz – 3 locuri
  • Cartier Bujac – Str. Independenței (tronson între str. Leului și str. Năsăud) – 2 locuri
  • Cartier Gai – lângă Biserica Ortodoxă (str. Dunării colț cu str. Hatman Arbore) – 2 locuri
Comercializarea pepenilor se va face direct din mijlocul de transport.

Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită conform celor de mai sus, urmând a se emite acordul de ocupare a domeniului public pentru activități comerciale.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:
  • cererea tip pentru obținerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, https://www.primariaarad.ro/ și la Serviciul Relații cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
  • copie buletin de identitate sau carte de identitate;
  • copie Atestat de producător (vizat la zi);
  • acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
  • procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.
Unde se depun cererile

Cererile, împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau on-line, la adresa de e-mail: [email protected]

Comerțul ambulant cu pepeni se desfășoară până la 30 septembrie 2022,

dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Biroul de presă al Primăriei Arad

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news