sâmbătă, octombrie 8, 2022

Inițiativă USR în Consiliul Local: mai mult SPAȚIU VERDE în Arad pentru noile construcții [DOCUMENT – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE]

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Inițiativă USR în Consiliul Local: mai mult spațiu verde în Arad pentru noile construcții

Problema lipsei de spațiu verde din Arad este combătută printr-o inițiativă a consilierilor USR. Dorian Curcanu și Daniela Săbău, cu ajutorul unui arhitect peisagist, au elaborat un proiect de hotărâre prin care arădenii ar putea beneficia de mai mulți copaci, în
special în cazul noilor construcții, dacă celelalte partide din Consiliul Local Municipal vor fi acord.

Încă din primele ședințe consilierii locali ai URS au observat că toate proiectele noi de construcție din Arad, pentru care se realizează planuri urbanistice zonale (PUZ), prevăd foarte puțin spațiu verde, în special construcțiile de locuințe colective (blocuri) și clădirile cu destinație comercială (centre comerciale, supermarket-uri, centre de servicii).

„Cercetările din domeniul urbanismului indică destul de clar că orașele în care trăim devin tot mai aglomerate. Noile construcții fac zonele urbane mai înghesuite. Drept urmare este nevoie să facem tot mai mult pentru a nu scădea calitatea vieții din oraș, iar acest lucru este valabil și pentru Arad.” – Dorian Curcanu.

USR a cerut constant Primăriei să crească suprafața de spațiu verde pentru construcțiile noi. Răspunsul administrației locale a fost tot timpul ,,nu se poate, nu avem nici o hotărâre de Consiliu Local care să ne oblige să creștem procentele de spațiu verde”.

Acum avem un astfel de proiect. Consilierii USR au căutat specialiști în România care să ajute această inițiativă, întâlnind-o astfel pe Rebecca Bedelean, arhitect peisagist și vicepreședinte ASOP (Asociația Peisagiștilor din România – Filiala Vest), care și-a
alocat timp pentru a ne sprijini la elaborarea unui proiect de hotărâre care are toate șansele să revoluționeze spațiul verde din Arad.

„Mulțumesc pentru ocazia de a aduce cunoștințele acumulate pentru orașul meu natal. Sper ca Aradul să devină un oraș mai verde, mai sănătos și cu o infrastructură verde demnă de a se alătura orașelor Europene. Pentru ca toate acestea să devină realitate este nevoie de administrația locală dar și de o contribuție din partea dezvoltatorilor imobiliari, a companiilor care implementează spații comerciale de mari proporții sau chiar persoane fizice care construiesc pe terenuri private. ” – Rebecca Bedelean.

Proiectul de hotărâre în sine își propune atât creșterea suprafețelor de spațiu verde pentru construcțiile noi, cât și îmbunătățirea calității acestora.

„Marea parte a hotărârii i se datorează Rebeccăi, fapt pentru care îi mulțumim public, deoarece un astfel de proiect ar fi costat câteva mii de euro bune dacă cineva ar fi cerut bani, dar ea l-a realizat din dragoste pentru orașul ei natal” – Daniela Săbău.

Realitatea de acum vs. Cum poate arăta Aradul?

În condițiile actuale pentru un bloc nou din Arad se alocă 2 mp/locuitor de spațiu verde. La nivel cantitativ de obicei înseamnă undeva între 5-10% spațiu alocat din întreaga parcelă de teren, un procent foarte mic pentru realitatea zilelor noastre.
Cum vor sta lucrurile dacă proiectul de hotărâre va fi adoptat?

„Noile blocuri din Arad vor fi obligate să aibe la nivel cantitativ un minim de 30% spațiu verde din parcelă. La nivel calitativ presupune un arbore la 50 mp de spațiu verde, 1 arbust la minim la 30 mp de spațiu verde și un arbore la fiecare 8 locuri de parcare” – Dorian Curcanu.

„Facem un apel către toate partidele din Consiliul Local Municipal să trateze acest proiect de hotărâre cu maturitate. Nu este destul spațiu verde în oraș și trebuie făcut ceva acum, nu peste 10 ani. Să lase deoparte politica de partid și să pună interesul arădenilor deasupra. Până la urmă este vorba de sănătătătatea tuturor” – Daniela Săbău.

PROIECT DE HOTĂRÂRE PROPUS:

HOTĂRÂREA Nr. __din___2021 privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad

Având în vedere propunerea înregistrată sub nr. __ din .10.2021 a consilierilor locali Curcanu Dorian-Florin, Săbău Daniela, Vlad Codrin-Dacian, Chifa Ioan, Stana Florin-Sebastian, Costea Cătălin, Mayer Siegfried, Buruc Alexandru-Cosmin, Cheșa Ilie, Aur Csilla, Galea Cristian-Aurel, Vornicu Dorina-Stela, privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad,

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. __ din .10.2021 a consilierilor locali Curcanu Dorian-Florin, Săbău Daniela, Vlad Codrin-Dacian, Chifa Ioan, Stana Florin-Sebastian, Costea Cătălin, Mayer Siegfried, Cheșa Ilie, Aur Csilla, Buruc Alexandru-Cosmin, Galea Cristian-Aurel, Vornicu Dorina-Stela, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 4, art. 13, art. 36 alin (3) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, prevederile art. 34, anexa 2 și anexa 6 la anexa nr. 1 la HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, prevederile art. 72 al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. j), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 193 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE

Art. I. – Se aprobă Regulamentul privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de constructii si amenajări autorizate pe raza municipiului Arad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Prezenta hotărâre își produce efectul imediat după aprobare.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Judeţului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii.

Anexa 1. REGULAMENT pentru asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad:

Regulament pentru asigurare… by Critic Arad

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE:

Scopul principal al prezentului Regulament este acela de a introduce prin măsuri specifice, crearea unui peisaj urban coerent şi a unui mediu de viaţă sănătos, cu beneficii reale pentru oraş şi pentru locuitorii săi pe termen mediu și lung.
Prezentul Regulament stabileşte, în baza unor reguli unitare, cadrul procedural de elaborare şi avizare a planurilor de amenajare peisagistică atât pentru întocmirea documentațiilor de urbanism, cât și a proiectelor tehnice pentru realizarea clădirilor și amenajărilor propuse pe teritoriul municipiului Arad.

Autorizația de construire, cât și aprobarea documentaților de urbanism se emit numai dacă sunt respectate suprafețele minime de spații verzi așa cum sunt ele definite în prezentul regulament în funcție de destinația construcției.
De asemenea, regulament urmărește ca prin lucrările de plantare şi întreţinere a vegetaţiei stabilite prin documentația depusă în vederea amenajarii peisagere a spațiilor verzi, să fie respectate cerințele descrise în continuarea acestei Hotârâri a Consiliului Local conform categoriei de funcțiune propusă prin documentațiile de urbanism depuse în vederea obținerii autorizație de construire.

Suprafața minimă de spații verzi impusă prin prezentul regulament se dimensionează în funcție de destinația construcțiilor, prin raportare la suprafața terenului și la ceilalți indicatori definiți în acest document.

Actualul Regulament are în vedere consolidarea cadrului juridic local în vederea respectării O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 70 și a Directivelor Europene privind protecția și dezvoltarea infrastructurilor ecologice pentru îmbunătățirea calității vieții pe raza Municipiului Arad.

CONSIDERĂM OPORTUNĂ

Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad.

Inițiatorii proiectului:
Dorian-Florin CURCANU, Daniela-Arieta SĂBĂU, Codrin-Dacian VLAD, Florin-Sebastian STANA, Ioan CHIFA, Ioan-Cătălin COSTEA, Siegfried MAYER, Cosmin-Alexandru BURUC, Ilie CHEȘA, Csilla AUR, Cristian-Aurel GALEA, Dorina-Stela VORNICU.

 

 

 

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news