ȘTIRI

Inspectorul-șef al IPJ Arad a ales data de 8 martie pentru prezentarea BILANȚULUI I.P.J. Arad pe ultimele 14 luni… odată cu noul OFIȚER de PRESĂ al instituției [FOTO]

 

8 Martie a fost data aleasă de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Arad pentru a prezenta datele oficiale din bilanțul pe anul 2018 și primele două luni ale lui 2019.

Au fost patru puncte pe care comisarul-șef Ioan Tamaș, inspectorul-șef al IPJ Arad, încadrat de comisarul-șef Nicolae Bătrân, adjunctul șefului Inspectoratului și comisarul Cezar Șerbănică, adjuncul șefului Poliției Municipiului Arad a ținut să le expună în fața presei – pe lângă bilanț, find vorba de prezentarea noului Ofițer de presă și relații cu publicul și despre  proiectul de modernizare a clădirilor IPJ și SRI.
Despre cel din urmă subiect am scris… mai mult decât a putut să ne spună șeful poliției (vezi articolele asociate), bilanțul îl puteți citi așa cum ne-a fost trimis de Biroul de presă al instituției mai jos, iar despre noul ofițer de presă vă putem spune că se numește Adina Maria Aconstantinesei, are gradul de inspector de poliție, a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina cu specializarea Criminalistică și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, cu specializarea Ordine Publică. A avut două misiuni internaționale și a lucrat operativ pe ordine publică. Ea va îndeplini funcția de Ofițer de presă alături de purtătorul de cuvânt deja „clasic”, agentul-șef-adjunct Claudia Iuga.

 

DATE OFICIALE DIN BILANȚUL POLIȚIEI PE ANUL 2018

1.Criminalitatea stradală;

În cursul anului 2018, la nivelul judeţului Arad, au fost comise 462 infracţiuni stradale (114 cu AC și 362 cu AN), mai mult cu 37 față de cele înregistrate în anul 2017, acestea fiind sesizate la următoarele unități/subunități: 391 la IPJ Arad, la Serviciul Județean de Poliție Transporturi Arad și 70 la S.C.C.O. Arad. Dintre cele 391 infracțiuni stradale sesizate la IPJ Arad, cu 27 mai multe față de anul 2017, cele mai multe au fost săvârșite pe raza municipiului Arad, respectiv 285 infracțiuni, reprezintând un procent de 61,69%.

Din totalul infractiunilor stradale sesizate în 2018, 85 au fost prinderi în flagrant, cu 11 mai multe față de anul precedent, 175 au fost comise pe timp de zi, reprezentând  37,88% şi 287 au fost comise pe timpul nopţii, reprezentând 62,12%.

Infracţiuni stradale sesizate pe raza judeţului Arad au reprezentat:

– 27 fapte comise cu violenţă (o tentativă la omor, 19 tâlhării  și 7 fapte ultraj) față de anul 2017 când au fost înregistrate 43;

– 361 furturi înregistrate față de 312 anul precedent;

– 4 fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice față de 9 anul precedent;

– 70 fapte de trafic și consum ilicit de droguri față de 60 anul precedent.

Remarcăm o creștere în cazul infracțiunilor stradale de furt, multe dintre acestea comise de mai mulți minori cu vârsta sub 14 ani, față de care nu au putut fi luate măsuri legale. Nu au putut fi luate măsuri legale nici împotriva părinților, minorii provenind din familii dezorganizare și foarte sărace.

2. Criminalitatea în mediul rural;

În anul 2018, în mediul rural au fost sesizate 2.677 infracţiuni, din care 169 economico-financiare, 1.495 judiciare şi 1013 infracţiuni de altă natură, înregistrând scăderi faţă de anul 2017, cu 14 fapte.

Principale genuri de fapte, care au fost înregistrate:

– 3 infracțiuni de omor;

– tentative de omor;

– 16 de ucidere din culpă, toate fiind săvârşite de conducători auto;

– 418 de loviri sau alte violenţe, mai puțin cu 27 față de 2017;

– 154 ameninţări, cu 31 mai multe față de 2017;

– 13 infracțiuni de viol;

– 577 furturi, cele mai multe fiind 205 din locuinţăm 68 din curți, anexe gospodărești, 44 din autovehicule, 19 de animale, precum și  4 tâlhării.

De remarcat că în anul 2018, în mediul rural s-au înregistrat 3 infracțiuni de omor, toate cu autori identificați, la același nivel cu anul 2016. În anul trecut nu s-a înregistrat nicio infracțiune de omor. Se impune ca, pe viitor, întreg efectivul din mediul rural să cunoască mai bine populaţia, stările conflictuale manifeste sau latente, inclusiv în mediul intrafamiliar, pentru a putea acţiona mai eficient în direcţia prevenirii şi reducerii infracţionalităţii.

 

3. Siguranţa rutieră şi a transporturilor;

La nivelul I.P.J. Arad, creșterea siguranţei rutiere și reducerea riscului rutier se mențin priorităţi locale, având în vedere numărul relativ mare de accidente rutiere grave, precum și a persoanelor decedate, respectiv rănite grav în aceste evenimente.

În anul 2018, pe raza judeţului s-au produs 148 accidente grave, din care au rezultat 40 persoane decedate și 147 persoane rănite grav, faţă de 159 accidente grave din care au rezultat 47 persoane decedate și 140 persoane rănite grav, comise în anul trecut, astfel s-au înregistrat scăderi la doi cei mai importanți indicatorimai puțin cu 11 accidente grave, cu 7 persoane decedate și mai mult cu 7 persoane rănite grav, constatându-se o reducere majoră a riscului rutier pe drumurile publice din județul Arad.

 

În contextul în care Comisia Europeană a stabilit în anul 2010, ca obiectiv general – reducerea cu 50%, până în anul 2020, a numărului de persoane decedate în accidente rutiere pe șoselele Europei, analizând evoluția numărului de persoane decedate la I.P.J. Arad din anul 2010, se observă că a scăzut de la 76 în anul 2010 la 40 în anul 2018, ceea ce reprezintă o scădere de 47,37%,  sub trendul stabilit la nivelul I.G.P.R. Direcția Rutieră ( 40% pentru anul 2018).

Principalele cauze generatoare a acestor accidente grave de circulaţie:

 

CAUZE GENERATOARE Nr. accidente Pondere Morţi Rănite

grav

TOTAL 148 100% 40 147
1.viteză neadaptată la condițiile de drum 28 19 % 11 30
2.abateri pietoni 19 13 % 5 17
3.alte preocupări să distragă atenția 13 8,8 % 4 12
4.neacordare prioritate pietoni 13 8,8 % 2 11
5.conducere sub influența alcoolului 10 6,8 % 3 7

 

Cu ocazia acțiunilor organizate dar și a activităților zilnice de supraveghere şi control al traficului rutier, în perioada analizată efectivele de poliție rutieră au luat măsuri de sancționare a unui  număr de  38.418participanţi la trafic, față de 40.364 luate  în  anul trecut, mai puțin cu  1.946 sancţiuni.

Totodată au fost reţinute un număr de 3.378 permise de conducere,  față de 3.428 reținute în 2017, mai puțin cu 50 permise.   Au fost reținute 793 certificate de înmatriculare față de 1.012 reținute în 2017, mai puțin cu 219.

În cursul anului 2018, efectivele de poliție rutieră au constatat, cercetat și soluționat un număr de 1.043 fapte de natură penală, mai mult cu 104 față de anul 2017.

Având în vedere datele prezentate mai sus, se impune ca în perioada următoare efectivele de poliţie rutieră, împreună cu cele de ordine publică, să intensifice activităţile pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, în sensul organizării şi desfăşurării de acţiuni preventive, precum şi controlul permanent al dispozitivului, în scopul reducerii numărului şi consecinţelor evenimentelor rutiere.

4. Poliţia de proximitate;

Activitatea efectivelor de proximitate de la nivelul I.P.J. Arad a vizat cu prioritate următoarele:

-creşterea gradului de cunoaştere a poliției de proximitate de către cetățeni;

-realizarea cunoaşterii populaţiei sub aspectul structurii, obiceiurilor şi tradiţiilor locale, domiciliului şi reşedinţei, precum şi a teritoriului din punct de vedere al locurilor şi mediilor favorabile comiterii de infracţiuni;

-prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar și creșterea gradului de siguranță a elevilor și profesorilor în școli;

-activități în cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidența populației pentru punerea în legalitate a cetățenilor cu acte de identitate;

-activități de cercetare penală.

În perioada analizată au fost înregistrate un număr de 1.008 petiții și au fost soluționate 957, cu o medie de 18,6 petiții / polițist de proximitate. S-au desfășurat un număr de 1.285 activități în comunitate, remarcându-se activitățile desfășurate în unitățile de învățământ, un total de 725 activități și au aplanat în perioada analizată 476 stări conflictuale.

 

5. Siguranţa în şcoli.

Pe raza judeţului Arad există un număr de 452 unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 244 grădiniţe, 162 şcoli generale şi 46 de licee, colegii, școli profesionale, etc..

Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, au acționat zilnic, în medie, 155 forțe de ordine (poliție, jandarmerie și poliție locală), ponderea fiind deținută de efectivele de poliție care au realizat zilnic,  în medie, 72 patrule în zonele adiacente instituțiilor de învățământ.

S-au desfăşurat 189 de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar și respectarea regimului circulației rutiere în zona adiacetă unităților școlare, au participat la activități preventive în cadrul orelor de curs și s-a participat la 181 ședințe organizate cu cadrele didactice și părinții elevilor.

În anul școlar 2017-2018, în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă acestora, au fost comise un număr de  24 infracţiuni (18 în incinta liceelor, 3 în incinta școlilor generale și 3 în zona adiacentă școlilor), față de 18 infracțiuni în anul școlar 2016 – 2017 (14 în incinta liceelor,3 în incinta școlilor, 1 în zona adiacentă școlilor și 1 în zona adiacentă liceelor), rezultând o crestere cu 6 infracţiuni.

Din totalul infracțiunilor comise în anul școlar 2017-2018, 18 s-au comis în mediul urban şi în mediul rural.

 

A.   COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

1. Activități desfășurate și rezultate obținute;

La nivelul judeţului, în anul 2018 se menține tendința de scădere a sesizărilor de natură penală, fiind sesizate 8616 fapte, cu 1,53% mai puține față de anul 2017, când au fost sesizate 8750 fapte, scădere înregistrată pe palierele judiciar și altă natură, în timp ce sesizările de natură penală privind fapte economico-financiare cresc.

Urmărind evoluţia infracţionalităţii total sesizate în ultimii 9 ani, respectiv perioada 2010-2018, rezultă un trend general descrescător. Astfel în perioada mențioată, sesizările de natură penală au scăzut în raport cu anul 2010 cu 4.206fapte, respectiv cu 32,80 %.

Infracţiuni sesizate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total infracţiuni 12.822 13.364 10.904 11.183 10.493 10.244 9.169 8.750 8.616
– economico-financiare 2.353 2.656 1.330 1.833 1.927 1.649 1.138 947 954
– judiciare 6.621 6.729 6.555 6.249 5.832 5.880 5.603 5.227 5.196
– de altă natură 3.848 3.979 3.019 3.101 2.734 2.715 2.428 2.576 2.466

 

2. Criminalitatea contra patrimoniului;

Obiectivul principal a fost identificarea cauzelor şi condiţiilor favorizatoare comiterii infracţiunilor de furt, tâlhărie, înşelăciuni şi fals, modului de acţiune al infractorilor, cercetarea cazurilor complexe şi tragerea la răspundere penală infractorilor.

La infracţiunile sesizate contra patrimoniului, în anul 2018 raportat la 2017, se constată continuarea trendului de scădere, fiind sesizate cu 195 mai puține fapte (de la 4.196 la 4.001), respectiv 4,65%.

Sesizările privind infracțiunile de furt au înregistrat o scădere cu 3,47% (95 fapte), fiind sesizate 2.641 furturi față de 2.736 în 2017. Furturile reprezintă 66,01% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului, 50,83% din totalul infracţiunilor judiciare, respectiv 30,65% din totalul infracţiunilor înregistrate la nivelul inspectoratului.

Pe genuri, s-au înregistrat ușoare creşteri la furturile din societăţi comerciale, din autovehicule, de animale  și la furturile de și din case de bani, respectiv scăderi la furturile din locuițe, din curți, anexe gospodărești.

Au scăzut foarte mult infracțiunile de tâlhărie, cu 41 %,, de la 61 astfel de fapte înregistrate în anul 2017, la 36 în anul 2018 (1 cu legarea victimei, 2 cu autori mascaţi, 15 prin smulgere).

Articole asociate:

[ACTUALIZARE] Unde își mută „armele și bagajele” POLIȚIA, S.C.C.O. și S.R.I. pe durata renovării sediului de pe „Vârful cu dor”? Aproape SIGUR în fostul mall GALLERIA!

Lucian Valeriu, 8 martie 2019 2:27

ipj-arad-7ipj-arad-5ipj-arad-4ipj-arad-3ipj-arad-2ipj-arad-1

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/criticar/public_html/wp-includes/functions.php on line 3783