POLITICE

Jongleriile din spatele „numirii” lui Gheorghe Domșa în funcția de vicepreședinte al CNAS. Ce ASCUND „Falcă & co.”

 

Când însuși Gheorghe Falcă face un anunț întotdeauna este ceva dincolo de ce transmite. De regulă, dacă subiectul este foarte important, e bine să ne rupem din timp și să verificăm ce nu se spune. De această dată, anunțul trâmbițat pe Facebook și rostogolit de presă în spațiul public a fost despre faptul că Președintele Casei de Asigurări de Sănătate Arad, dr. Gheorghe Domșa, cel care a coordonat Grupul pentru Susținerea Spitalului Județean de Urgență Arad în perioada pandemiei, a fost invitat de către președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să facă parte din echipa de management național”. Ce nu s-a spus, însă, în acel anunț este mult mai important în context, cel puțin pentru cei care încă au rămas ancorați în realitate.

Ce nu s-a spus?

Nu s-a spus faptul că, pentru „numirea”  în funcția de vicepreședinte al CNAS, Gheorghe Domșa trebuie să fie membru în Consiliul de Administrație al CNAS. De fapt, legal, vicepreședintele este ales din rândul membrilor Consiliului de administrație al CNAS. Gheorghe Domșa NU este membru al CA-ului CNAS, deci nu are cum, legal, să fie „numit” în această funcție.

Din organele de conducere ale CNAS, potrivit Legii sănătății nr. 95/2006, face parte UN singur vicepreşedinte dar care NU este numit, ci ales din rândul membrilor Consiliului de Administrație al CNAS din care trebuie să facă parte.

În prezent, conform informațiilor publice afișate pe pagina oficială a CNAS,  funcția de vicepreședinte este ocupată de fosta președintă a CNAS, Adela Cojan, care și-a negociat cu ajutorul Ralucăi Turcan rămânerea în instituție după ce a fost înlocuită de președintele Adrian Gheorghe, numit de Vlad Voiculescu.

În baza Legii nr. 95/2006 organele de conducere ale CNAS sunt:

-adunarea reprezentanților;

-consiliul de administrație;

-președintele

-comitetul director;

-1 vicepreședinte 

-directorul general

Ce se face ca să poată fi Gheorghe Domșa „pus” ( pentru că acesta este termenul corect în această poveste) în funcție

Pentru ca Gheorghe Domșa să fie „numit”, vicepreședintele existent, adică Adela Cojan, trebuie să-și dea demisia sau să fie demis. Acest fapt însă, nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla întrucât jocurile sunt deja făcute. Dacă Adela Cojan este susținută de Raluca Turcan (aflată în tabăra Ludovic Orban din PNL), iar Gheorghe Domșa este susținut de tabăra PNL din care face parte „reformatorul” Gheorghe Falcă, nu e greu de intuit că avem de-a face cu negocieri între cele două tabere din PNL.

Cele două tabere din PNL nu au ajuns la niciun acord în ceea ce privește demisia/demiterea Adelei Cojan din funcția de vicepreședinte al CNAS pentru a putea să-și intre în rol Gheorghe Domșa.

Cu toate acestea au găsit o soluție care să împace ambele tabere din PNL

Soluția găsită este adoptarea unei Ordonanțe de Urgență de către Guvern prin care să fie modificată legea nr. 95/2006 în sensul că, la nivel de CNAS se va înființa un al doilea post de vicepreședinte pe care urmează să-l ocupe Gheorghe Domșa.

Proiectul de OUG este deja pe circuitul de avizare. Mai mult, prin acest proiect nu se modifică numai numărul de funcții de vicepreședinți, ci prevede și creșterea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al CNAS de la 1% la 15% din salariul președintelui consiliului.

Frumos și elegant, așa-i? Dar totuși, cum gestionează Adrian Wiener de la USR această jonglerie, de exemplu? Același USR care dezaproba adoptarea de OUG-uri pe bandă, mai ales în domeniile esențiale, cum este și sănătatea.

De ce trebuie! să ajungă Gheorghe Domșa la CNAS nu este greu de intuit

CNAS este unul dintre pilonii banilor publici, poate cei mai mulți bani publici, care trebuie controlați. Dacă se parcurge cu atenție lista atribuțiilor CNAS, răspunsul la „de ce trebuie Gheorghe Domșa să fie acolo” vine de la sine.

Printre cele mai importante atribuții ale CNAS pot fi menționate:

1.gestioneaza Fondul, in conditiile legii, prin presedintele CNAS, impreuna cu casele de asigurari, inclusiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pana la reorganizarea acestora;

2.propune, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice, proiecte de acte normative pentru asigurarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate si acorda aviz conform proiectelor de acte normative care au incidenta asupra Fondului;

3.elaboreaza, implementeaza si gestioneaza procedurile si formularele unitare, avizate de Ministerul Sanatatii Publice, pentru administrarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;

4.elaboreaza si actualizeaza Registrul unic de evidenta a asiguratilor;

5.elaboreaza si publica raportul anual, precum si executia bugetara pe capitole si subcapitole si planul de activitate pentru anul urmator;

6.asigura organizarea sistemului informatic si informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si administrarea Fondului. Indicatorii folositi in raportarea datelor in sistemul de asigurari sociale de sanatate sunt unitari si se stabilesc de Ministerul Sanatatii Publice, la propunerea CNAS, Colegiului Medicilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

7.raspunde pentru activitatile proprii sistemului de asigurari sociale de sanatate in fata Guvernului si fata de asigurati;

8.elaboreaza strategia sistemului de asigurari sociale de sanatate cu privire la colectarea contributiilor de asigurari sociale de sanatate care se afla in administrarea CNAS, potrivit competentelor stabilite de lege, precum si cu privire la utilizarea si administrarea acestuia in conditiile legii;

9.participa la stabilirea obiectivelor programelor de sanatate publica, in colaborare cu Ministerul Sanatatii Publice, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, reprezentanti ai asiguratilor, spitalelor si clinicilor universitare, ai unitatilor de cercetare, ai organizatiilor neguvernamentale, ai sindicatelor si patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie;

10.elaboreaza si stabileste, impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice, prin comisiile organizate la nivel national, metodologia si nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si medicamente;

11.elaboreaza proiectul contractului-cadru, care se prezinta de catre Ministerul Sanatatii Publice spre aprobare Guvernului;

12.elaboreaza proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Romania, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 15 decembrie a anului in curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS;

13.elaboreaza impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor referitoare la diagnostic si tratamentul medico-chirurgical si stomatologic;

14.elaboreaza conditiile privind acordarea asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania si a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

15.participa anual si ori de cate ori este nevoie la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fara contributie personala, pe baza prescriptiilor medicale, pentru persoanele asigurate;

16.administreaza si intretine bunurile imobile si baza materiala din patrimoniu, in conditiile legii;

17.analizeaza proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari propuse de acestea;

18.elaboreaza caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si modalitatile de elaborare si implementare a acestuia;

19.indeplineste functia de organism de legatura, care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au incheiat cu Romania documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii;

20.elaboreaza strategiile necesare si actioneaza pentru indeplinirea conditiilor de aderare impuse de Uniunea Europeana ca parte integranta a politicii guvernamentale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate;

21.realizeaza prognoze, strategii, studii si analize privind dezvoltarea, functionarea, eficacitatea si performantele sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, in vederea perfectionarii acestuia;

22.indruma metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele de asigurari;

23.negociaza si contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, in vederea contractarii si decontarii acestora de catre casele de asigurari;

24.acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

25.participa la licitatii nationale organizate de Ministerul Sanatatii Publice pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sanatate;

26.incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare pentru derularea programelor de sanatate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale de dializa;

27.monitorizeaza si controleaza modalitatea de eliberare a medicamentelor compensate si gratuite;

28.organizeaza, impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Justitiei, comisia centrala de arbitraj, care este condusa de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice, CNAS, Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

29.aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari, in conditiile legii;

30.asigura evidenta statistica necesara in activitatea specifica sistemului de asigurari sociale de sanatate si colaboreaza cu institutii care au atributii in domeniul statisticii;

31.efectueaza, direct sau prin intermediari specializati, sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfactie a asiguratilor si de evaluare a interesului manifestat de acestia fata de calitatea serviciilor medicale si asigura controlul masurilor stabilite in gestionarea fondurilor pentru realizarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate intr-un mod coerent si unitar;

32.initiaza, negociaza si incheie cu institutii similare documente de cooperare internationala in domeniul sau de activitate si deruleaza programe finantate de organisme internationale avand ca specific asigurarile de sanatate;

33.coopereaza cu partenerii sociali (patronate, sindicate, societate civila) si cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea si promovarea sanatatii;

34.asigura informarea cel putin o data pe an a fiecarui asigurat, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contributie si modului de plata, dar si asupra drepturilor si obligatiilor sale, precum si asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun;

35.monitorizeaza si controleaza modul de incheiere si executare a contractelor incheiate intre casele de asigurari si furnizorii de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale;

36.monitorizeaza functionarea organelor de conducere ale caselor de asigurari si stabileste atributiile acestora, in conditiile legii;

37.asigura logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate;

38.foloseste mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor;

39.organizeaza si efectueaza impreuna cu casele de asigurari controlul serviciilor medicale care se acorda asiguratilor pe baza contractelor de furnizare de servicii incheiate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

40.asigura aplicarea unitara a modalitatilor de acordare a asistentei medicale cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri;

41.asigura logistica si baza materiala necesare activitatii de pregatire si formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a Fondului;

42.prezinta un raport anual Guvernului privind starea sistemului de asigurari sociale de sanatate;

43.prezinta rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia;

44.implementeaza programele nationale de sanatate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului, conform strategiei aprobate de Ministerul Sanatatii Publice;

45.raspunde de asigurarea, urmarirea si controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor si subprogramelor de sanatate cu scop curativ, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficienta, prin intermediul caselor de asigurari de sanatate;

46.transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate, trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, analiza modului in care au fost derulate programele nationale de sanatate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului;

47.poate elabora, pentru furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, protocoale de practica, ca baza de decontare pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;

48.alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.

Articol asociat:

E OFICIAL: Gheorghe Domșa lasă C.A.S. Arad, căreia i-a fost director peste două decenii, pentru un „post-trambulină” la București

Sasha Romanov, 23 februarie 2021 9:50

domsa_falca