CAMPANII

Moneasa, gazdă a seminarului „Oportunităţi de dezvoltare a turismului în judeţul Arad”

Comunicat

La iniţiativa senatorului Mihai Fifor, a deputatului Dorel Căprar şi a Primăriei Moneasa a avut loc în această dimineaţă o dezbatere cu tema : „Oportunităţi de dezvoltare a turismului în judeţul Arad”.Seminarul, desfăşurat nu întîmplător la Moneasa, a beneficiat de prezenţa doamnei Anca Pavel-Nedea, președintele Autorității Naționale pentru Turism. Au participat de asemenea reprezentanţi din partea Prefecturii Arad ai Consiliului Judeţean Arad şi nu în ultimul rând o serie de primari din judeţ.

Una dintre ideile de bază care s-a desprins în urma dezbaterilor a fost că destinațiile turistice trebuie să treacă de la etapa, în care promovarea era unica activitate utilizată în marketing și să înceapă să realizeze activități de planificare strategică de dezvoltare durabilă a turismului.Doamna Pavel –Nedea a punctat faptul că : Autoritatea Naţională pentru Turism acordă o deosebită atenţie turismului de sănătate din România, elaborând în acest sens Master Planul pentru dezvoltarea turismului de sănătate, alături de sectorul privat şi în colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale, ţinând cont de potenţialul natural şi cultural al staţiunilor turistice de profil. S-a pornit de la ideea că sectorul turistic din România a înregistrat o creștere apreciabilă și profunde modificări, transformându-se într-un sector economic strategic, cu o mare capacitate de a crea plus valoare, în special o creștere a locurilor de muncă și a veniturilor, contribuind la îmbunătățirea imaginii țării noastre la nivel internațional.

„Esenţa viziunii de marketing asupra turismului românesc implică creșterea puterii brandului turistic și a notorietății acestuia, în vederea creșterii încasărilor din turismul generat de rezidenții și nerezidenții din România. Prezența Autorității Naționale pentru Turism la manifestările expoziționale externe reprezintă o componentă esențială în promovarea României, având ca scop creșterea circulației turistice, promo­varea produselor turistice ro­mânești, îmbunătățirea per­cepţiei şi a gradului de cunoaş­tere a României.”, a afirmat Anca Pavel-Nedea, președintele Autorității Naționale pentru Turism

Discuţiile s-au concentrat atât în mod particular asupra specificităţii condiţiilor staţiunii Moneasa dar şi asupra unui cadru mai larg reglementat la nivelul judeţului. În ceea ce priveşte dezvoltarea viziunii de abordare a problematicii toată lumea a fost de acord că obiectivele finale pot fi atinse doar prin realizarea unei colaborări eficiente între toate structurile implicate. Acest liant îl pot constitui tocmai Organizațiile de Management al Destinației structuri ce vor avea ca principală atribuție managementul și marketingul regiunii/localității ca destinație integrată de călătorie.Nu au fost omise nuanţele ce privesc crearea unui cluster balneo-turistic verde la nivel national menit să asigure dezvoltarea  şi promovarea produselor de turism balnear şi de ecoturism pe piata internaţională.

 

 

Critic Arad, 30 septembrie 2016 6:10