vineri, decembrie 2, 2022

NOUL REGULAMENT de desfășurare a activității de transport în regim de TAXI se află la TRANSPARENȚĂ

Până la data de 23.02.2022, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document.

Începând cu data de joi, 03.02.2022, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, este afişat următorul document privind:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de transport în regim de taxi– inițiativa primarului

Până la data de 23.02.2022, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 04.02.2022, pe pagina www.primariaarad.ro secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri și la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

Conținutul PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea activității de transport în regim de taxi, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Numărul maxim de autorizaţii taxi care se eliberează pentru transport persoane în regim de taxi în municipiul Arad, este de 800. Până se va ajunge la acest număr, reducerea autorizaţiilor se va realiza astfel:
– în cazul renunţării benevole a posesorului autorizaţiei taxi ca urmare a întreruperii activităţii;
– în caz de deces a posesorului autorizaţiei taxi, persoană fizică;
– în caz de faliment persoană juridică;
– în cazul nerespectării prevederilor legale care sunt sancţionate cu retragerea autorizaţiei de transport sau a autorizaţiei taxi.
(2) Numărul maxim de autorizaţii taxi care se eliberează pentru transport bunuri în regim de taxi, este de 30. Autorizaţiile taxi se eliberează în conformitate cu Regulamentul privind activitatea de transport în regim de taxi.
(3) În municipiul Arad se aprobă un număr de 10 taximetre care vor fi dotate cu rampă pentru persoanele cu dizabilități.
Art. 3. Se aprobă achiziţionarea ecusoanelor taxi, conform modelului prezentat în Anexa 1C, cu recuperarea contravalorii acestora de la persoanele fizice şi juridice cărora li se eliberează acestea.
Sumele se vor asigura din fondurile existente în bugetul local la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”;.

Dimensiunea ecusonului sub forma de etichetă ovală este de 270×190 mm și are următoarele elemente de identificare: localitatea de unde se emite autorizaţia, stema instituţiei la dimensiunea de 28 mm x 42 mm, numărul de autorizaţie, numărul de înmatriculare al autoturismului și perioada valabilității care va prezenta constructiv posibilitatea constituirii elementului de siguranţă.

Art. 4. (1) Tariful de distanţă maximal pentru transportul în regim de taxi, stabilite în baza normelor prevăzute în art. 6 alin. (1), lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, este de 3,5 lei/km, aşa cum a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 309/2010.
(2) În cazul în care transportatorii autorizaţi doresc stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport în regim de taxi, se vor respecta prevederile Ordinului nr.
243/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi.
Art. 5. Cuantumul taxelor speciale cuprinse în Regulamentul privind activitatea de transport în regim de taxi se stabilește prin hotărârea privind impozitele și taxele locale.
Art. 6. Numărul minim de taxiuri necesare în trafic este de 600 pe timp de zi şi 200 pe timp de noapte.
Art. 7. Asigurarea continuităţii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei se va realiza de către dispeceratele autorizate, astfel încât în permanenţă să fie asigurat în trafic un număr minim de 200 de taxiuri în orice moment al zilei. La cerere, Primăria Municipiului Arad, în efectuarea activităţilor de control, poate solicita graficul de prezenţă al zilei în care se efectuează controlul.
Art. 8. Locurile de staţionare a taxiurilor sunt cele prevăzute în Anexa nr. 11 la Regulamentul
privind activitatea de transport în regim de taxi.
Art. 9. (1) Pentru accesul în locurile de aşteptare a clienţilor se achită taxa de parcare în staţiile taxi cu cuantumul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind impozitele şi taxele locale.
(2) Taxa de parcare în staţiile taxi se achită lunar, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru
luna următoare.
Art. 10. Culoarea autovehiculelor care efectuează activitate de taxi pe raza Municipiului Arad, este culoarea prevăzută în Cartea de identitate a autovehiculului. Elementele de identificare în trafic a taxiurilor rămânând cele prevăzute de lege (banda șah, ecusoanele, tarifele practicate, lampa taxi).
Art. 11. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009, privind aprobarea Regulamentului de desfășurarea a activității de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art. 13. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.

REGULAMENTUL de desfășurare a activității de transport în regim de taxi:

Proiect de hotărâre privind… by Critic Arad

Foto: Google

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news