ȘTIRI

Primăria Arad caută personal medical pentru centrele de vaccinare [VEZI CONDIȚIILE]

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Primăria Arad caută personal medical pentru centrele de vaccinare!

 

Primăria Municipiului Arad invită personalul medical să-şi exprime disponibilitatea de a face parte din echipele care se vor constitui la nivelul fiecărui centru de vaccinare, organizat în conformitate cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1031/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentat de medici specialiști, medici și asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în condiţiile legii.

Pentru plata activităţilor de vaccinare desfăşurate de către personalul medico-sanitar se va încheia un contract de prestări servicii cu personalul medico-sanitar şi registratorii medicali care îşi manifestă disponibilitatea de a lucra în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de către Primăria
Municipiului Arad.

Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:
a) cerere pentru intrare în relaţie contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activităţii de vaccinare împotriva COVID-19;
b) documente care atestă înscrierea în una dintre categoriile de personal necesar desfăşurării activităţii de vaccinare – medic specialist/medic/asistent medical.

Documentele necesare înscrierii sunt:
-Curriculum vitae, modelul comun european;
-Copia și originalul actului de identitate
-Copia și originalul diplomei de studii;

-Adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior înscrierii de către medicul de familie al persoanei înscrise;
-Dovada înregistrării fiscale CIF;
-Copia și originalul Certificatului de confirmare în gradul profesional de medic specialist;
-Copia și originalul Certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor (pentru medici);
-Copia și originalul Certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR (pentru asistenții medicali);
-Cazierul judiciar eliberat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean;
-Certificatul de integritate comportamentală eliberat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

Personalul medical selectat are obligația de a prezenta avizul de exercitare a profesiei la data semnării contractului.

Personalul care desfăşoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfăşura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, numai în afara programului de activitate stabilit şi prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor:
– adresa depunere dosare: Arad, Bd. Revoluției nr.75, cam.8 – Serviciul Resurse Umane;
– telefon: 0257/281850, interior 462;
– adresa de e-mail: [email protected];

 

Critic Arad, 3 februarie 2021 4:19