Front 7 N-CAZURI

Primarul din Moneasa a declarat deschisă o PÂRTIE DE SCHI NEOMOLOGATĂ… în ziua în care PARCHETUL a fost sesizat pentru comiterea a trei fapte PENALE de către el însuși pe EXACT același teren!

 

Primarul comunei Moneasa, Ioan Nuțu Herbei, s-a ales de sărbători cu o plăngere penală pentru executarea unei lucrări de construcție fără deținerea autorizației de construire, abuz în serviciu și fals în declarații. Plângerea a fost înregistrată cu data de 19 de decembrie, 2018 și este formulată, prin avocat Diana Chițoi de profesoara Lizica Mihuț, proprietară a unei case pe exact terenul pe care ieri, în presa locală, Ioan Nuțu Herbei se lăuda că s-a dat în folosință nici mai mult, nici mai puțin, o pistă de schi.

Cum a declarat deschisă primarul Monesei o pistă neomologată și fără niciun aviz… denotă un tupeu greu de explicat!

„Prima pârtie de schi din județul Arad, cea din stațiunea Moneasa, a fost redeschisă pentru turiști după mai bine de un deceniu. Pârtia a fost amenajată în anii 70 și avea o lungime de 260 de metri, însă a fost închisă în 2006 pentru că în zonă au apărut proprietăți private. Primăria Moneasa a reușit, însă, să facă amenajări în acest an, iar pârtia a fost prelungită cu 100 de metri, astfel că acum are aproximativ 350 de metri” – scrie aradon.ro într-un articol datat 19 decembrie 2018, relatând informații și declarații ale primarului comunei, preluate de mai multe publicații.
Primarul spune că pârtia este utilizabilă în acest moment și este acoperită cu un strat consistent de zăpadă. „Îi îndemnăm pe turiști să urce pe deal și să se bucure de această pârtie, chiar dacă ea nu este deschisă oficial. Singurul inconvenient este că nu avem telecabină, astfel că trebuie urcat dealul pe jos”, a spus primarul.
Despre litigiul pe care primarul sigur că știa că există pe rolul organelor de cercetare și verificare ale statului și despre faptul că pista este, de fapt, „o pârtie la negru”, neomologată și neprevăzută cu nimic din ceea ce prevăd legile în vigoare, Ioan Herbei nu a amintit măcar, dar, conform sursei citate, «Primarul comunei, Ioan Herbei, a declarat că o porțiune din teren aparține lui Coloman Edeleni, care a fost de acord cu redeschiderea pârtiei înainte ca Primăria să ajungă la o înțelegere pentru un schimb de proprietăți sau pentru achiziționarea suprafeței. „Pentru că o porțiune de teren nu ne aparține, nu am putut să autorizăm pârtia, dar acest lucru se va întâmpla cel târziu până în iarna viitoare. Vor mai fi necesare unele lucrări pentru mutarea unor stâlpi de electricitate, dar și amplasarea de indicatoare către pârtie”, a declarat edilul.», dezvăluind ziaristului faptul că „în paralel cu pârtia de schi, Primăria Moneasa a amenajat și o pistă de săniuș, cu o lungime de 120 de metri, astfel că turiștii care se dau cu sania nu se intersectează cu cei care folosesc schiurile.”

Numai că exact în ziua în care apare în presă „deschiderea oficială a pistei”, apare și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonț următoarea plângere penală pe care am luat-o cu copy&paste și pe care vă invităm să o citiți integral:

 

PLÂNGERE PENALĂ

 împotriva numitului HERBEI IOAN NUȚU, primarul comunei Moneasa, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:executarea unei lucrări de construcție fără deținerea autorizației de construire, faptă prevăzută și sancționată de art.24  alin1. lit.a din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, abuz în serviciu faptă prevăzută și sancționată de art. 297 C.pen. și fals în declarații, faptă prevăzută și sancționată de art.326 din Codul penal. Vă solicităm cercetarea acesutia și trimiterea în judecată pentru faptele indicate mai sus.

MOTIVE

 În fapt, subsemnata sunt proprietara imobilului constând în casă de vacanță și teren, imobil situat în comuna Moneasa, imobil înscris în CF 300019. Imobilul proprietatea subsemnatei este situat în imediata vecinătate a unor terenuri retrocedate foștilor proprietari (neexistând teren proprietate publică). Întrucât accesul la imobilul meu se realiza foarte greu, am solicitat efectuarea unui memoriu tehnic pentru asigurarea unui drum de acces și pentru consolidarea proprietății. Astfel cum se poate observa din cuprinsul Memoriului tehnic întocmit de ing. Faur Avram Lazăr și avizat de Primăria comunei Moneasa, în vederea consolidării versantului aflat în spatele construției casă și a eliminării cauzelor care ar favoriza instabilitatea acestuia, s-a recomandat efectuarea unui zid de sprijin cu centură de beton, iar pentru reducerea presiunii hidrostatice –efectuarea unui dren vertical din piatră brută. Am efectuat pe cheltuiala mea aceste lucrări, care au avut în vedere și faptul că, în imediata vecinătate a imobilului, este amenajată o albie a unui pârâu care colecta apele care se scurgeau de pe întregul versant.

În  data de 18.10.2018 am constatat că pe terenul învecinat proprietății subsemnatei au început lucrări de amenajare a unei pârtii de schi, la solicitarea făptuitorului, primarul comunei Moneasa. Aceste lucrări s-au realizat cu un utilaj care a săpat pe o lungime de 35-40 de metri de-a lungul gardului ridicat de subsemnata și care marchează proprietatea mea, iar în partea de sus a gardului a proprietății mele, săpătura este chiar lipită de gard, respectiv la fundația gardului. Întrucât săpătura a fost efectuată lângă fundația gardului meu, acesta este în pericol de dărâmare. Mai mult decât atât, lângă gardul subsemnatei a fost depozitat tot molozul rezultat în urma lucrărilor de nivelare executate cu acest utilaj, iar albia pârâului a fost acoperită și nivelată complet.  Tot în cadrul acestor lucrări, s-a procedat la tăierea mai multor arbori, în mod nejustificat, aspect pe care am reușit să îl surprind printr-o filmare cu camera telefonului mobil.

Fiind îngrozită și revoltată de consecințele acestor lucrări de construcții, am solicitat sprijinul organelor de poliție prin apelarea la numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Apelul meu a fost redirecționat către Postul de Poliție de la Sebiș unde sesizarea mea a fost înregistrată de domnul Mang Sebastian, un echipaj de poliție format din ag. șef adj. Buluca Lazăr Amalia și ag.pr. Lucaci Andreea fiind trimis la locul faptei sesizate. Echipajul de poliție a fost însoțit de un echipaj de jandarmi, iar la fața locului au fost identificate două persoane: Toderaș Cosmin Marius, angajat al Primăriei Moneasa, care supraveghea lucrarea de nivelare și toaletare a zonei efectuată de buldozeristul Busuioc Ioan. Echipa operativă a menționat că aceste persoane efectuau lucrări urmare a „modificării zonei în urma calamităților naturale care au avut loc la data de 17.09.2017 când s-au produs denivelări mari, urmare a ruperii și dezrădăcinării arborilor”. De asemenea, contrar evidențelor care rezultă și din planșa foto, lucrătorii de poliție au constatat faptul ca sub nicio formă lucrările de nivelare și toaletare a terenului nu au afectat proprietatea subsemnatei.

Aceste constatări sunt eronate cel puțin sub următoarele aspecte:

  1. Nu se vorbește absolut deloc despre acoperirea albiei pârâului. Potrivit prevederilor art.604, 605 din Codul civil, este interzis a se efectua lucrări cu privire la albia râurilor de natură să afecteze fondurile învecinate. Prin acoperirea albiei pârâului care colecta apele care veneau de pe versant, imobilul meu este în mod cert expus unor pericole iminente, care nu pot fi înlăturate decât prin readucerea terenului în situația anterioară.
  2. Terenul pe care s-au efectuat lucrările despre care se face mențiune în adresa Poliției din Sebiș nu se află în administrarea Primăriei Moneasa. Astfel, lucrările efectuate de Primar la mai bine de un an de la data producerii calamităților despre care se face vorbire nu sunt justificate, aceste lucrări, dacă erau necesare (însă nu se impuneau, mențiunile din adresa Poliției fiind neadevărate) erau în sarcina proprietarilor de drept, terenul fiind în proprietatea privată a Arhiepiscopiei Aradului și a numitul Nicoară Creț și în proprietatea Statului Român, însă în administrarea Ocolului Silvic Sebiș.
  3. Cele două persoane nu efectuau lucrări de toaletare a terenului urmare a unor dezastre naturale, ci construiau, la cererea primarului, o pârtie de schi. Astfel, declarațiile din presă ale Primarului imediat după sesizarea formulată de susbemnata contrazic în totalitate concluziile organelor de poliție: acesta arată că dorea să facă un lucru bun”, că ar fi avut discuții de principiu cu fiecare proprietar „cărora a dorit să le ofere terenuri în compensare”, că „nu are nevoie de autorizație” întrucât toată lumea dorește pârtie de schi la Moneasa (!). Mai mult decât atât, chiar și în răspunsul Inspectoratului Județean de Construcții se menționează că lucrările executate vizau o pârtie de schi.
  4. S-a ignorat cu desăvârșire atingerea adusă proprietății subsemnatei: cantități uriașe de moloz depozitate lângă gardul meu, șanț adânc săpat la fundația gardului meu, lipsa unui curs de colectare a apelor de pe versant!!!! (a se vedea planșa foto depusă în probațiune);
  5. S-a ignorat cu desăvârșire tăierea ilegală a arborilor (a se vedea înregistrarea video depusă în probațiune).

Așadar, concluziile poliției denotă cel puțin o rea-credință, dacă nu o favorizare clară a făptuitorului.

Al doilea demers pe care l-am efectuat a fost la Inspectoratul Județean în Construcții Arad, sperând ca această instituție să verifice oportunitatea și legalitatea lucrărilor efectuate. Am avut însă parte de aceeași atitudine favorabilă făptuitorului, verificările efectuate de inspectorii în construcții fiind superficiale și în mod vădit departe de realitatea sesizată.

Astfel, inspectorii constată faptul că “Conform PUG și RLU ale comunei Moneasa, aprobate prin HCL Moneasa nr.50/23.12.2004, cu valabilitatea prelungită prin HCL Moneasa nr.63/22.12.2018, destinația terenului din UTR 7, subzona Spagr, 7 – ab este de spații verzi amenajate-agrement pârtie de schi; au fost executate lucrări de întreținere, nivelare a suprafeței pârtiei de schi, nu au fost executate lucrări de construire care să necesite obținerea unei autorizații de construire… lucrările executate se încadrează în categroia lucrărilor de întreținere”

Acest răspuns conține mai multe erori, respectiv:

  1. PUG și RLU ale comunei Moneasa, aprobate prin HCL Moneasa nr.50/23.12.2004, cu valabilitatea prelungită prin HCL Moneasa nr.63/22.12.2018, destinația terenului din UTR 7, subzona Spagr, 7 – ab este de spații verzi amenajate-agrement pârtie de schi” nu se referă la terenul din vecinătatea proprietății subsemnatei. Astfel, făptuitorul Herbei Ioan Nuțu a prezentat inspectorilor în construcții o documentație falsă, elaborată pentru un alt imobil. Această faptă constituie infracțiunea de fals în declarații și o dovedim cu declarații de martori, înscrisuri și orice altă probă se va dovedi necesară (inclusiv o expertiză topo de identificare a terenurilor în discuție). Evident, inspectorii în construcții aveau obligația să verifice temeinic documentația prezentată și folosită de Primar, care trebuia susținută de extrase de carte funciară, planuri de situare în zonă etc, care ar fi fost reelvante pentru susținerea realității apărărilor formulate de făptuitor. Însă, dincolo de neglijența gravă a inspectorilor în construcții, există această faptă a Primarului care s-a folosit de o documentație elaborată pentru o altă zonă pentru a justifica lucrările executate ilegal .
  2. Nu există pârtie de schi în zona în care Primarul a efectuat lucrări de construcție-amenajare teren!!! Inspectorii în construcții menționează faptul că lucrările efectuate nu necesită autorizație de construire întrucât se încadrează în categoria lucrărilor reglementate de art.11 lit. I din Legea nr.50/1991. Constatăm cu surprindere că legea reglementează la acest text “lucrările de întreținere la căile de comunicații și la instalațiile aferente”, astfel că, în mod cert, nu vorbim despre întreținerea unei pârtii de schi (inexistentă, de altfel)
  3. Terenul pe care s-au efectuat lucrările nu este în administrarea Primăriei, ci în proprietatea Statului și în administrarea Ocolului Silvic Sebiș, respectiv în proprietatea privată a Arhiepiscopiei Aradului și a persoanei fizice Nicoară Creț. Inspectorii în construcții au neglijat în totalitate acest aspect, luând în considerare doar declarațiile false ale făptuitorului
  4. Conform Normelor din 05.10.2001, “lucrările de amenajare a pârtiilor de schi se vor stabili pe bază de studii și proiecte, la cererea administratorului sau a deținătorului legal al pârtiei și/sau al traseului de schi pentru agrement, de către instituțiile de proiectare de profil și se vor executa de către agenți comerciali specializați” (nu de către buldozeristul Busuioc sub supravegherea numitului Toderaș, pe baza indicațiilor Primarului Herbei). Or, instituția abilitată în domeniu, Inspectoratul Județean în Construcții, ignoră cu desăvârșire prevederile legale, adoptă o poziție total favorabilă făptuitorului și caută o justificare (lipsită de temei legal și bazată pe falsuri) unor activități cu caracter infracțional grav.

Întrucât făptuitorul Herbei Ioan-Nuțu, încurajat de susținerea oragenlor de control abilitate (Poliția Sebiș și Inspectoratul Județean în Construcții), continuă proiectul pârtiei de schi în condiții de ilegalitate, întrucât terenul pe care s-au efectuat în mod nelegal lucrări de construcții este în aceeași situație care amenință integritatea imobilului proprietatea subsemnatei (prin acoperirea albiei râului și depozitarea pământului lângă gardul subsemnatei), întrucât nu s-au luat niciun fel de măsuri pentru evitarea unor dezastre naturale urmare a lucrărilor de construcții nelegale (inclusiv urmare a tăierii ilegale de arbori de pe versant), solicit să efectuați cercetări temeinice privind săvârșirea de către făptuitorul Herbei Ioan-Nuțu cel puțin trei infracțiuni:

– executarea unei lucrări de construcție fără deținerea autorizației de construire, faptă prevăzută și sancționată de art.24  alin1. Lit.a din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; Această faptă constă în efectuarea lucrărilor de amenajare a unei pârtii de schi, pe un teren proprietate privată, în lipsa unui proiect, a unei autorizații emisă pe baza documentației reglementată de Legea nr.50/1991 și Normele din 05.10.2001 privind omologarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement

– abuz în serviciu faptă prevăzută și sancționată de art. 297 C.pen. Această faptă constă în executarea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu de către Primarul Herbei Ioan Nuțu prin efectuarea unor lucrări de amenajare a unei pârtii de schi pe cont propriu, prin muncitori neautorizați, prin încălcarea legislației din domeniul construcțiilor

–  fals în declarații faptă prevăzută și sancționată de art.326 din Codul penal, faptă săvârșită cu ocazia explicațiilor date în fața organelor de poliție și a inspectorilor de la Inspectoratul Județean în construcții cărora li s-au prezentat acte mincinoase în sprijinul apărărilor formulate de primar (documentație tehnică valabilă pentru un alt teren decât cel în discuție).

 

Pentru toate aceste considerente vă solicităm să dați curs prezentei plângeri penale și să luați măsurile care se impune în vederea tragerii la răspudere penală a făptuitorului HERBEI IOAN NUȚU.

În drept: art. 297 Cod penal, art. 326 Cod penal, art.24  alin1. Lit.a din Legea nr.50/1991, art. 289 din Codul penal.

În probațiune: înscrisuri, martori, orice alte probe relevate în soluționarea prezentei plângeri penale.

Cu stimă,
MIHUȚ LIZICA,
prin av. Diana CHIȚOI

***

Să fim bine înțeleși: la fel ca oricare dintre cititorii noștri, ne dorim o pistă de schi la Moneasa – și nu doar la Moneasa!

Dacă e cazul, și milităm pentru ea – dar ni se pare… penal-rău să improvizei una, „pe genunchi” și pe sistemul „am vorbit cu băieții și e ok”, pe un teren litigios… dar în primul rând punând în pericol viața celor care se încumetă să schieze într-o zonă neprotejată de nicio lege.

Același lucru îl spune și reclamanta. „Eu îmi doresc o pistă de schi la Moneasa, dar construită în mod legal și care să nu pună în pericol viața oamenilor. Chiar dacă d-l primar se autodeclară «Dumnezeul Monesei», nimeni nu poate și nu trebuie să fie deasupra legii” – a declarat Lizica Mihuț pentru site-ul nostru.

 

Articol asociat:

PISTA DE SCHI de la Moneasa va ajunge la DNA. Primarul Nuțu Herbei este acuzat că a executat lucrări de NIVELARE FĂRĂ AUTORIZAȚIE pe proprietăți care nu sunt ale Primăriei

 

Lucian Valeriu, 19 decembrie 2018 3:29

plangeremoneasa-5-e1545211674299moneasa-4moneasa-3moneasa-2moneasa-1