marți, august 16, 2022

Proiectul EUROPEAN „Cantina Sfântul NICOLAE – Serviciul masă pe roți pentru BUNICII COMUNITĂȚII” alină, de astăzi, foamea a 170 de arădeni

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

În curtea SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX DIN ARAD a avut loc astăzi CONFERINTA DE LANSARE A PROIECTULUI „CANTINA SFANTUL NICOLAE –SERVICIUL MASA PE ROTI PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII”.

Finanțat prin P.O.C.U. 2014-2020 (Axa prioritara 4, D.M.I. 4.4., Arhiepiscopia Aradului având calitatea  de Beneficiar) implementează proiectul cu titlu sel „CANTINA SFÂNTUL NICOLAE –SERVICIUL MASA PE ROTI PENTRU BUNICII COMUNITATII” în baza contractului de finanțare POCU/436/4/4/127757.

Proiectul are o durata de 30 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala și combaterea sărăciei, Domeniul Major de Intervenție 4.4. – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.742.882,60 lei, toata suma reprezentând asistenta financiara nerambursabilă.

Obiectivul general vizat de proiectul Cantina Sfântul Nicolae – serviciul masa pe roti pentru bunicii comunității este reducerea numărului de persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate din Arad, prin dezvoltarea activității Cantinei „Sfântul Nicolae” ca centru de preparare și distribuire a hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie pentru a deservi 170 de vârstnici.

„În acest sens vom dezvolta cantina sociala existenta și vom înființa un nou serviciu mobil de acordare a hranei, de tipul masa pe roti, serviciu pentru care vom asigura funcționarea timp de 24 de luni pe perioada proiectului și cel puțin 6 luni după finalizarea proiectului.
Serviciile sunt adresate persoanelor de peste 65 de ani din Arad, pe care intenționam sa îi identificăm atât cu resurse proprii cat și cu sprijinul D.G.A.S.P.C., aflate în incapacitatea de a-si asigura traiul zilnic ca urmare a deficientelor fizice, a bolilor și a sărăciei.”

Au fost  prezentate pe larg obiectivele, activitățile și indicatorii proiectului precum si rezultatele anticipate pentru beneficiarul – Arhiepiscopia Aradului – cât și modalitățile în care se dorește dezvoltarea serviciului, promovarea acestuia, acordarea sprijinului comunității locale, dezvoltarea de parteneriate cu marile lanțuri de magazine, înființarea unei platforme de donații și încheierea de parteneriate cu actorii relevanți de pe piața regionala: firme, instituții publice si societatea civila.

ARHIEPISCOPIA ARADULUI
Manager Proiect – împuternicit Carmen Antoinette SCHMIDT;
Pr. Gligor Gheorghe – Vicar  Administrativ, Responsabil sector social

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news