joi, mai 26, 2022

Proiectul VIP PLUS la finalul primului an de implementare

Grupul țintă al proiectului este de 1462 persoane. Bugetul total este de 4.565.893 lei. În județul Arad sunt 3 centre de zi, frecventate de 78 de copii din comunități vulnerabile, din care 67 sunt de etnie romă

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Arad implementează în perioada 01.01.2021 –31.12.2022, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Ialomița, D.G.A.S.P.C. Buzău, D.G.A.S.P.C. Mureș și Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), proiectul „VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020.

Proiectul este derulat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea
incluziunii romilor”, Apelul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B –
Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Bugetul total este de 4.565.893 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Arad, Ialomița, Buzău și Mureș, asigurând
dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie roma de către nouă centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipa și solidaritatea socială.

Grupul țintă al proiectului va fi de 1462 persoane,

dintre care 1031 persoane de etnie romă, fiind format din copii care frecventează centrele de zi, părinții acestora sau alți membrii ai familiei, specialiști implicați în activități cu copiii, voluntari, lideri și experți romi, precum și populația majoritară din localitățile unde funcționează centrele de zi.

Rezultate obținute la finalul primului an de implementare:

1. Furnizarea de servicii către un număr de 551 copii, beneficiari ai proiectului VIP PLUS, dintre care 501 de etnie romă – cu următoarea repartizare pe cele nouă centre de zi:

2. În centrele de zi din județele participante au beneficiat de activități de abilitare în total 236 adulți de etnie romă– părinți și alți membri ai familiilor copiilor din grupul țintă, astfel: județul Ialomița: 7 persoane; județul Arad: 49 persoane; județul Buzău: 10 persoane; județul Mureș: 170 persoane.

3. Pentru creșterea calității serviciilor acordate de centrele de zi, a fost organizat un curs on-
line de pregătire a șefilor de centre și a reprezentanților APL, la care au participat 18 persoane.

4. Au fost elaborate: un model de formare a personalului centrului de zi, un cod de bune practici pentru respectarea drepturilor copilului în centrele de zi (tool-kit), materiale de formare a liderilor romi pentru promovarea drepturilor copiilor romi la educație.

Noutăți despre evoluția proiectului pot fi consultate pe site-ul acestuia, lansat în data de
17.05.2021, cu versiuni în limba română și engleză.

Site-ul poate fi consultat la adresa http://www.vip-plus.crips.ro/

O altă sursa dinamică de informare este pagina de facebook a proiectului, http://www.facebook.com/VoluntariatInitiativeProfesionalism/

Proiectul este un prilej excelent de muncă în echipa și networking, datorită bunei colaborări între echipele celor 5 parteneri din județele Arad, Ialomița, Buzău, Mureș și municipiul București.

Suntem încrezători că și anul 2 de proiect va fi o perioadă de succes și că vom îndeplini cu bine obiectivele pe care ni le-am propus.

Manager de proiect
P1 – DGASPC Arad
Macavei Sorin

***

În județul Arad, 3 centre de  zi: Centrul de Zi Botfei, Centrul de Zi Ineu și Centrul de Zi Pâncota sunt frecventate de 78 de copii din comunități vulnerabile, din care 67 sunt de etnie romă.

Acestora li se oferă servicii de abilitare și incluziune prin echipele mobile ale DGASPC Arad, proiectul VIP Plus vizând și îmbunătățirea capacității instituționale a centrelor de zi prin elaborarea și aplicarea de proiecte instituționale, formarea șefilor de centre, a reprezentanților APL, a angajaților și a altor categorii de specialiști voluntari; Creșterea capacității centrelor de zi de a se implica în procesul de conștientizare a persoanelor de etnie romă la nivel comunitar ; Îmbunătățirea abilităților copiilor și familiilor beneficiare  ale serviciilor de zi și creșterea competențelor specialiștilor și lideri romi de a promova drepturile etniei;  Prevenirea și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor în comunitățile participante la proiect. 

49 de părinți și alți membri ai familiilor copiilor din grupul țintă au participat prin proiectul VIP Plus la diverse activități de abilitare.

Cele trei centre de zi din județul Arad, partenere ale proiectului, cu echipamente IT de ultimă generație.

Astfel, au fost acordate cu titlu gratuit spre folosința beneficiarilor din grupurile țintă ale celor 3 centre de zi: echipamente noi și moderne, constând în 6 tablete cu cameră video încorporate, 9 laptop-uri cu cască și microfon, 3 imprimante multifuncționale și 3 televizoare smart.

Echipamentele vor fi utilizate în activitățile organizate special pentru ei, de experții incluziune și abilitare, de copiii de etnie romă sau aparținând unor categorii vulnerabile pe toată perioada implementării proiectului și ulterior pe cea a sustenabilității de 5 ani de zile.

Proiectul VIP Plus, Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile, cod PN1020, implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS , în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat prin Granturi SEE & Norvegiene.

Promotorul proiectului este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ialomița, alături de care intervin patru parteneri – Dgaspc Arad, DGASPC Buzău, DGASPC Mureș și Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS București.

Compartimentul Comunicare

Biroul de presă al DGASPC Arad

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news