Acasă ȘTIRI Reînscrierea copiilor la grădiniță

Reînscrierea copiilor la grădiniță

0

 

 

Reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul de învăţământ 2018-2019 va începe pe 7 mai, iar înscrierea copiilor nou-veniţi se va derula din 21 mai, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale.

Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţilor de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă.

Totodată, programul va fi afişat pe site-ul instituţiei, dar şi pe site-urile inspectoratelor şcolare, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale, într-un comunicat de presă.

După finalizarea procesului de reînscriere, locurile libere vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).

În limita locurilor disponibile, pot fi înregistrați în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În cazul în care într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, atunci vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, adaugă MEN.

 Criteriile generale de departajare sunt următoarele: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți, existența unui act care dovedește că este orfan de un singur părinte, un alt membru din familie este înmatriculat în grădinița respectivă sau existența unui certificat medical care dovedește că minorul are un grad de handicap.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar. Acestea nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor afișa, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații:

-capacitatea instituției (numărul de copii pentru care a fost proiectată);

-numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

-criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

-numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

 

Exit mobile version