ȘTIRI

S-a întocmit TABELUL cu pagubele provocate de INUNDAȚII în Arad. 3 MILIOANE de EURO alocă Guvernul pentru remedierea DAUNELOR în cele 15 localități afectate

 

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Astăzi, 10 iunie a.c a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad pentru verificarea proceselor verbale de constatare a pagubelor produse în perioada 01.06.2019 – 09.06.2019, întocmite de către comisiile mixte care au verificat situația din teren și validarea acestora.

Totodată a fost analizat modul în care structurile implicate în managementul situațiilor de urgență generate de inundații au executat misiunile operative de intervenție, protecție și reabilitare a zonelor afectate.

În perioada de 01.06.2019 – 09.06.2019 au fost afectate 15 unități administrativ teritoriale, fiind constatate pagube la infrastructura localităților obiective sociale, economice, lucrări de apărare ale cursurilor de apă aflate în administrarea acestora. De asemenea au fost analizate și validate pagubele produse la infrastructura din administrarea Consiliului Județean Arad.

Suma totală necesară reabilitării și revenirii la starea de normalitate este de 14611,4 mii lei, pentru care se va înainta  Nota de Fundamentare și Proiect de Hotărâre de Guvern către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În cazul imobilelor populației afectate, în conformitate cu HG 365/2019 a fost transmisă către Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Arad, situația înregistrată la nivelul județului Arad. În urma verificărilor efectuate în teren au fost întocmite evaluări pentru un număr de 32 imobile afectate între 10% și 90%

Atașat comunicatului va transmitem situația centralizatoare privind obiectivele afectate pe fiecare unitate administrativ teritorială.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL ARAD
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PURTĂTOR DE CUVÂNT AL C.J.S.U ARAD, Mr. PLEȘCA GEORGE

Nr. crt. Unitatea administrativ – teritorială/instituţie Obiectiv afectat  

Observații

Daunele produse Valoarea financiară

(mii lei)

 

1 Bârzava Eroziune mal Vale Bărzava – sat Bârzava – eroziune mal pe o lungime de 20 m cu ruptură de carosabil (strada 1) cu lațimea de 3 m

 

190
Eroziune mal vale Grosu – sat Groșii Noi –  eroziune mal pe o lungime de 20 m care afecteaza DC 79

 

90
 Podețe – sat Lalașinț

 

– 10 podețe cu tubulatura dislocată și distrusă, fundație prespălată, eroziuni de capăt, timpane crăpate și dislocate

 

400
DC 83 – sat Lalașinț –          1 km –  suprastructură de piatră spălată și strat asfalt dislocat

–          Străzi – 3,5 km –  suprastructură de piatră spălată

350
Cămin Cultural – sat Bârzava –          Acoperș tablă afectat pe o suprafața de 110 mp, planseu afectat pe o suprafață de 60 mp 50
Biserica Baptistă – sat Bârzava Cultul baptist –          Gard împrejmuitor distrus pe o porțiune de 50 m 1,5
Biserica Penticostală – sat Bârzava Cultul penticostal –          3 usi lemn distruse , pardoseala distrusa pe o suprafața de 30mp 2
Străzi – sat Bârzava –           suprastructură de piatră spălată pe o lungime de 3 km 100
Străzi – sat Căpruța –          suprastructură de piatră spălată pe o lungime de 1,5 km 50
Străzi – sat Slatina de Mureș

 

 

–           suprastructură de piatră spălată pe o lungime de 1,3 km 43
Podeț Nișa – sat Bârzava –          dislocat gabion mal stang și drept, suprastructură pietonală dislocată 20
Podeț Țălan – sat Bârzava –          suprastructură distrusă total 15
Pod lemn – sat Bârzava –          distrus total, deservește drumul de exploatare agricolă 150
 Podețe – sat Groșii Noi –          2 podețe distruse 40
Străzi – sat Bătuța –          suprastructură de piatră spălată pe o lungime de 1 km 33
Podeț – sat Bătuța –          1 podeț avariat 10
Tota UAT Bârzava 1544,5
 

2

Conop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eroziune mal – Vale Conop – sat Conop

 

– eroziune mal în interiorul localității

 

17,6
– Străzi – sat Conop – suprastructură de piatră spălată pe lungime de 2 km

– strat asfalt distrus pe o porțiune de 300 m

200
– Străzi – sat Chelmac  suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1 km 100
Total UAT Conop 317,6
3 Vărădia de Mureș Străzi – sat Vărădia de Mureș –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 4 km 133
Străzi – sat Julița –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 3 km 100
Străzi – sat Baia –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,5 km 16,6
Străzi – sat Nicolae Bălcescu –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 3 km 100
Străzi – sat Stejar –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1,5 km 50
 Total UAT Vărădia de Mureș 399,6
4 Săvârșin DC 72 – sat Pîrnești –          300 mp covor asfaltic distrus 12
Străzi – sat Hălăliș –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1 km 33
Drum forestier – sat Hălăliș –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,5 km 16,5
DC 74 – sat Troaș –          corpul drumului rupt pe o lungime de 10m 20
Străzi – sat Săvârsin –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,8 km 30
Total UAT Sâvârșin 111,5
5 Bata DC 82 – sat Bata –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 2 km 66
Drum vicinal – sat Bata –          drum vicinal Bata – Bulci suprastructură de piatră spălată pe lungime de 2 km 66
Pod – sat Bata –          afectat parțial – culeii afuiate 20
Podeț – sat Bata –          2 podețe diametru 1000 – degradate nu asigură debitul de trecere 60
Drum exploatare – sat Țela –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,5 km 16,5
Străzi – sat Țela –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 2,2 km 68
DC 81 – sat Bacăul de Mijloc –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1,1 km 34
Străzi – sat Bacăul de Mijloc –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1 km 33
Pod – sat Bacăul de Mijloc –          1 pod cu culeii afectate pierdut stabilitate 150
Total UAT Bata 513,5
6 Petriș Strada – sat Seliște –          Spălare macadam pe o lungime de 250 m – se impune realizarea unei rigole betonate si 2 podețe tubulare 200
Strada – sat Ilteu –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,3 km 11
Total UAT Petriș 211
7 Hășmaș DC10 – sat Clit –          afectat pe o porțiune de 80 m datorită eroziunii malului văii Clit pe o lungime de 270 m 278
Pod – sat Clit –          pod afectat parțial, eroziune de mal stăng vale Clit 45
Total UAT Hășmaș 323
8 Beliu Podeț – sat Beliu –          podeț distrus total 5
Eroziune mal – sat Beliu –          eroziune mal stang  și drept vale Beliu pe o lungime de 1000 m și inalțime de 6 m 2500
Strada – sat Beliu –          Cedare corp drum pe o lungime de 50 m 137
Total UAT Beliu 2642
9 Bârsa Eroziune mal – sat Bârsa –          Eroziune mal stang Crișul Alb pe o lungime de 400 m înălțime 8 m 4800
Punte pietonală – sat Bârsa –          Punte pietonală peste Crișul Alb ditrusă parțial 400
Eroziune mal – sat Bârsa –          Eroziune mal drept vale Hodiș pe o lungime de 15 m si înălțime de 5 m și colmatare vale Hodiș 42
Total UAT Bârsa 5242
10 Gurahonț Podețe – sat Honțișor –          2 podețe distruse total 5
Alunecare teren – sat Feniș –          Alunecare teren pe DC 37 2,2
Total UAT Gurahonț 7,2
11 Hălmăgel DC 7 – sat Târnăvița

 

 

 

–          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1,5 km 50
Eroziune mal – pârâu Târnăvița –          eroziune mal pârâu Târnăvița (necadastrat) pe o lungime de 1,5 km 1200
Strada – cătun Codrinești –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,7 km 30
Podeț – cătun Codrinești –          podeț deschidere 3 m distrus total 85
Podeț – sat Luncșoara –          1 podeț pe DC 46 Hălmăgel – Luncșoara distrus total + consolidare mal drept vale Luncșoara 130
Podeț – cătun Vojdogi –          1 podeț pe DC 46 distrus total 136
Drum vicinal – catun Ienășești –          Drum vicinal  suprastructură de piatră spălată pe lungime de 3 km 183
DC 47 – sat Țohești –          DC 47 –  suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1,5 km 90
Total UAT Hălmăgel 1904
12 Nădlac Strada – oraș Nădlac –          Taiere strada pentru scurgerea apelor pe o lungime de 2 m si adâncime de 1,5 m 26
Total UAT Nădlac 26
13 Buteni Străzi – sat Buteni –           suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1,2 km 39,6
Statie pompare canalizare  – sat Buteni –          Pompă distrusă 50
Drum agricol – sat Buteni –          Drum agricol realizat prin fonduri UE macadam bitum afectat pe o lungime de 2,5 km 80
Străzi – sat Pauleani –           suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1,5 km 49,5
Străzi – sat Berindia

 

 

–           suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,3 km 9,9
Străzi – sat Cuied –           suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,3 km 9,9
Total UAT Buteni 238,9
14 Dieci Străzi – sat Crocna –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,6 km 19,8
Străzi – sat Revetiș –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,15 km 4,95
Străzi – sat Cociuba –           suprastructură de piatră spălată pe lungime de 0,25 km 8,25
Total UAT Dieci 33
15 Craiva Podeț – sat Mărăuș –          Gabioane distruse 2
Podeț – sat Stoienești –          Distrus total 20
Pod – sat Ciuntești –          Culee mal stâng distrusă 15
DC4 – sat Ciuntești –          suprastructură de piatră spălată pe lungime de 1,2 km 39,6
Total UAT Craiva 76,6
16 Consiliul Județean Arad DJ 793 C –          Degradare carosabil pe o lungime de 5 km

–          3 podețe afectate parțial

285
DJ 763 A –          Degradare carosabil pe o lungime de 4,5 km

–          4 podețe afectat parțial

327
DJ 792 F –          Degradare carosabil pe o lungime de 3,5 km

–          3 podețe afectate parțial

221
DJ 708 A –          Degradare carosabil pe o lungime de 2 km

–          1 pod afectat parțial

88
DJ 707 C –          Degradare carosabil pe o lungime de 24 m

–          Colmatare șanțuri 4 km

–          Parapaet flexibil ondulat distrus

–          Gabioane dislocate

–          3 podețe

       50
DJ 708 –          Degradare carosabil pe o lungime de 15 m

–          Gabioane dislocate

–          Pod colmatat

50
Total CJ Arad 1021
Total județul Arad 14611,4

 

Critic Arad, 10 iunie 2019 3:58