Acasă ADMINISTRAȚIE Sentință DEFINITIVĂ: Au fost ANULATE hotărârile Consiliului Local Municipal referitoare la obligarea...

Sentință DEFINITIVĂ: Au fost ANULATE hotărârile Consiliului Local Municipal referitoare la obligarea demontării aparatelor de aer condiţionat de pe faţade şi amendarea arădenilor

0
  Curtea de Apel Timișoara a respins recursul formulat de administrația arădeană și a menținut sentinţa dată de Tribunalul Arad care anulează hotărârile Consiliului Local Municipal referitoare la obligarea demontării aparatelor de aer condiţionat de pe faţade şi amendarea arădenilor care nu se supun acestor noi reguli. Tribunalul Arad a decis inițial, prin Sentința Civilă nr. 511/ 06.05.2021, să anuleze hotărârile Consiliului Local Municipal referitoare la obligarea demontării aparatelor de aer condiţionat de pe faţade şi amendarea arădenilor care nu se supun acestor noi reguli. Instanţa arădeană a decis să admită acţiunea în contencios-administrativ înaintată de doi arădeni şi să anuleze acele hotărâri. În plus, Consiliul Local Municipal a fost obligat şi la plata a 3.050 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Decizia Tribunalului nu a fost definitivă, ea fiind atacată cu recurs de către primărie. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Timişoara, aceasta urmând să fie instanţa care să emită sentinţa definitivă. Prima înfăţişare la Curtea de Apel Timișoara a avut loc în data de 18 octombrie 2021, termen la care s-a amânat pronunțarea. În data de 1 noiembrie 2021, Curtea de Apel a respins recursul formulat de administrația arădeană și a menținut sentinţa dată de Tribunalul Arad. Soluția pe scurt: Respinge recursul declarat de pârâtul recurent Consiliul Local al Municipiului Arad împotriva sentinţei civile nr.511/06.05.2021 pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr.294/108/2021, în contradictoriu cu reclamanţii intimaţi B.S.M şi B.C. Obligă pârâtul recurent la plata către reclamanţii intimaţi a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 01.11.2021. Document: Hotarâre  1414/2021  01.11.2021. Avocatul arădenilor, Bogdan Ionescu, spunea încă de la formularea acțiunii în contencios că acele hotărâri nu vor fi confirmate de nicio instanţă. Şi asta pentru că sunt retroactive, ceea ce este un principiu contrar legilor din România. Mai precis, un aparat de aer condiţionat care a fost montat legal nu poate fi demontat în baza unei hotărâri adoptate după montarea lui. Totodată, hotărârile ar fi şi discriminatorii, atendând inclusiv la valoarea de piaţă a imobilelor. Ţinând cont că deciziile CLM se referă strict la apartamentele care au faţadă spre stradă, valoarea de piaţă a acestora ar putea fi afectată, faţă de apartamentele care au faţadă spre curtea interioară. Prin acțiunea formulată s-a solicitat anularea in integrum a Hotărârii Consiliului Local al Municipiul ARAD nr. 455 din 23 octombrie 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad și, printr-o precizare ulterioară, s-a solicitat și anularea in integrum a Hotărârii Consiliului Local al Municipiul ARAD nr. 86 din 22 februarie 2021, privind modificarea anexei HCLM ARAD nr. 455 din 23 octombrie 2020 referitoare la aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad. Ce spune instanța arădeană în sentința nr. 511 / 06.05.2021, sentință menținută și de Curtea de Apel Timișoara „Cât timp condiţiile autorizării lucrărilor privind montarea aparatelor de aer climatizat pe faţadele clădirilor, contravenţiile sau infracţiunile în legătură cu aceste lucrări, condiţiile în care se poate dispune desfiinţarea acestora(constatarea unor infracţiuni sau contravenţii), sunt reglementate prin Legea 50/1991, instanţa constată că autorităţile administraţiei publice locale nu puteau stabili altă modalitate de desfiinţare a acestor lucrări şi alte contravenţii pentru nerespectarea acestei obligaţii, potrivit art. 2 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aşa cum au procedat prin hotărârile contestate în cauză. În măsura în care montarea aparatelor de aer climatizat s-a realizat pe clădirile menţionate de art. 3 lit. b din legea 50/1991 autorităţile administraţiei publice locale aveau posibilitatea sesizării organelor de cercetare penală, lucrările urmând a fi desfiinţate în cadrul acestei proceduri, iar în măsura în care s-a constatat o modificare a aspectului arhitectural al clădirii prin montarea aparatului de aer climatizat puteau aplica sancţiunea contravenţională stabilită de art. 26 din legea 50/1991 şi obţine desfiinţarea lucrărilor în condiţiile art. 28 din acelaşi act normativ. Neurmarea procedurilor legale care permiteau obţinerea desfiinţării lucrărilor eventual nelegal realizate nu dă posibilitatea reglementării unei noi proceduri, diferite, care să se aplice lucrărilor anterior realizate, în vederea desfiinţării. Pretenţiile pârâtei (n.red. primăria Arad/ CLM Arad) privind doar stabilirea obligaţiei de relocare a aparatelor de aer climatizat sunt neîntemeiate, cât timp unica obligaţie stabilită sub sancţiune contravenţională este cea de desfiinţare a acestora. Legea 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor reglementează situaţia clădirilor ,, care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane” şi ,,stabileşte lucrările de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, etapele, termenele şi modul de finanţare a lucrărilor, obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale deţinătorilor clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi sancţiunile aplicabile pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin.”(art. 3), fără să-şi propună să reglementeze situaţia instalaţiilor aplicate pe clădire, art. 6 lit. f stabilind montarea şi remontarea acestora după realizarea intervenţiilor reglementate de lege. În consecinţă nici acest act normativ nu poate justifica instituirea obligaţiei legale de desfiinţare a unor lucrări de construire realizate cu respectarea normelor legale în vigoare la data realizării lor. Faţă de cele menţionate, constatând că Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 455/23.10.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe faţadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente istorice din ansamblul urban al Municipiului Arad şi Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 86/22.02.2021 au fost emise cu încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, ale art. 3, 11 alin.1 lit. i, art. 24,26 şi 28 din Legea 50/1991, reglementând contravenţii şi sancţiuni într-un domeniu în care sunt reglementate contravenţii şi infracţiuni prin lege, reţinând că aceasta este de natură să aducă vătămări reclamanţilor, proprietari a două imobile situate în zona menţionată de hotărâre şi în consecinţă destinatari ai obligaţiei de demontare a aparatelor de aer climatizat, în baza art. 18 din Legea 554/2004 instanţa va admite acţiunea în contencios administrativ formulată şi precizată de reclamanţii B.S.M şi B.C. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Arad având ca obiect anulare act administrativ şi va anula Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 455/23.10.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe faţadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente istorice din ansamblul urban al Municipiului Arad şi Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 86/22.02.2021 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Arad nr. 455/23.10.2020. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite acţiunea în contencios administrativ formulată şi precizată de reclamanţii B.S.M şi B.C, […], având ca obiect anulare act administrativ: Hotărârile Consiliului Local al municipiului Arad nr. 455/2020 şi nr. 86/2021. Anulează Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 455/23.10.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe faţadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente istorice din ansamblul urban al Municipiului Arad.. Anulează Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 86/22.02.2021 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Arad nr. 455/23.10.2020. Obligă pârâtul să plătească reclamanţilor suma de 3050 lei cheltuieli de judecată.”

Exit mobile version