marți, decembrie 6, 2022

Spațiile comerciale din incinta Stadionului „Francisc Neuman” vor putea fi închiriate de RECONS doar prin licitație publică [VEZI PROCEDURA]

Consilierii locali municipali au pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 28 septembrie, și Proiectul de hotărâre privind  aprobarea procedurii de închiriere, prin licitație publică, a spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea SC RECONS SA, situate în incinta Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, situat în Arad, str. Frații Neumann, nr. 2.

Prin proiectul de hotărâre se aprobă:
  • Procedura de închiriere, prin licitație publică pentru o perioadă minimă de 1 an și maximă de 3 ani, a spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea SC RECONS SA, din incinta Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, situat în Arad, str. Frații Neumann, nr. 2, care aparțin domeniului public al Municipiului Arad.
  • Caietul de sarcini și Documentația de atribuire privind închirierea spațiilor cu altă destinație, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Contractul-cadru de închiriere a spațiilor cu altă destinație, prevăzut în anexa nr.
    3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
CAIETUL de SARCINI și DOCUMENTAȚIA de ATRIBUIRE privind închirierea spațiilor cu altă destinație din incinta Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman:

Procedură privind înhiriere… by www.criticarad.ro

 

În cadrul Stadionului sunt construite multe spații comerciale în scopul satisfacerii cerințelor consumatorilor privind alimentația publică (atât în timpul competițiilor sportive cât și pentru găzduirea altor evenimente deschise publicului), iar scopul acestora este atragerea de venituri la bugetul local.

 

Ultimele Știri

Related news