Acasă ȘTIRI Start înscrierilor în licee! Vezi calendarul complet stabilit de Ministerul Educației

Start înscrierilor în licee! Vezi calendarul complet stabilit de Ministerul Educației

0

 

În data de 5 iulie au fost afișate rezultatele finale în urma contestațiilor obținute de elevii claselor a-VIII-a la Evaluarea Națională. Începând cu 8 iulie, elevii și părinții trebuie să completeze fișele de înscriere la liceu. Perioada de înscriere, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației este 8- 12 iulie, urmând ca pe 19 iulie să se facă repartizarea computerizată iar  pe 20 iulie, să se afișeze rezultatele repartizărilor în funcție de medie și opțiuni ale profilurilor.

În perioada 11 – 13 iulie 2016 – Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
În perioada 14 – 16 iulie 2016 – Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Prima etapa de admitere în învățământul liceal de stat 2016

8 – 12 iulie 2016 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a . Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea.
8 – 12 iulie 2016 – Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere.
9 – 13 iulie 2016 – Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator.
14 iulie 2016 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată. Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.
15 iulie 2016 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere.
16 – 17 iulie 2015 – Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională.
18 iulie 2016 – Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor.
19 iulie 2016 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2016 – 2017.
20 iulie 2016 – Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din judeș/municipiul București.
20 iulie 2016 – Afișarea de către fiecare unitate din învățământul liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate
21 iulie – 29 iulie 2016 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat 2016
20 iulie 2016 – Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
21 – 22 iulie 2016 – Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă.
23 iulie 2016 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații.
20 – 25 iulie 2016 – Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii.
25 iulie 2016 – Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini . Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă.
20 – 26 iulie 2016 – Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori
27 iulie 2016 – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere.
28 iulie 2016 – Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii.
28 iulie 2016 – Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă.
28 -29 iulie 2016 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua
29 iulie 2016 – Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele doua etape ale admiterii.
1 – 4 august 2016 – Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

A treia etapă de admitere în invățământul liceal de stat 2016
1 august 2016 – Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.
29 august 2016 – Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
30 – 31 august 2016 – Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
1 – 2 septembrie 2016 – Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlara ulterior etapelor anterioare.
5 septembrie 2016 – Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării.

Informațiile pentru județul Arad le aflați accesând :

Ierarhia Admitere 2016 pentru județul Arad.

Lista specializărilor pentru județul Arad

Lista liceelor din județul Arad

Lista școlilor din județul Arad

Lista candidaților din județul Arad ordonați alfabetic

 

Exit mobile version