PUBLICITATE

[TRAIN THE LEADERS] Formarea managerilor si personalului din HR – un proiect implementat de COFICAB

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

TRAIN THE LEADERS – Formarea managerilor si personalului din HR

Coficab Eastern Europe implementează proiectul cu titlul “TRAIN THE LEADERS – Formarea managerilor și personalului din HR” -POCU/295/3/8/120476.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Componenta 1 – România profesională – Întreprinderi competitive .

Valoarea totală a finanțării este: 712.125,83 LEI

Valoarea totală a finanțării neremabursabile este: 301.320,20 LEI

Obiectivul general al proiectului este constă în creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Grupul țintă este format din 45 de persoane cu funcții de management și 6 angajați din departamentul de Resurse Umane.

Obiectivele proiectului vor fi realizate prin prin aplicarea unor măsuri complete, complexe și inovative, care răspund nevoilor identificate prin analiza prealabilă efectuată de Coficab Eastern Europe, constând în:

Crearea de competențe: grup țintă persoane cu funcții de management

– Competențe în comunicare

– Competențe în leadership și coaching

– Managementul conflictului

– Managementul timpului

– Competențe de prezentare și discurs public

– Management de proiect

– Competențe în rezolvarea de probleme

– Analiza riscurilor

– Managementul schimbării

– Strategiile afacerii

– Comptențe anterprenoriale – acrediat ANC

– Program de testare și antrenare competențe manageriale – în format electronic (27 de utilizatori)

Cursuri de formare profesională – grup țintă persoane din departamentul de resurse umane

– Competențe în comunicarea eficientă

– Competențe de leadership

– Competențe in solutionarea problemelor

– Competențe avansate în managementul RU

– Competențe de prezentare

– Recrutare, intervievare și tehnici de selectare

– Formator – acreditat ANC

– Program de testare și antrenare competențe manageriale – în format electronic (3 de utilizatori)

***

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact:

Florina Băbău – Manager de proiect

Telefon: 0257.202.609

E-mail: [email protected]

Foto: securityworldmarket.com

 

Critic Arad, 25 iulie 2018 11:23

coficab-2013-4