sâmbătă, aprilie 1, 2023

Uneori e bună și critica la ceva: CJRAE a făcut primul pas și ne prezintă succint oportunitățile învățământului dual. De asemenea, ISJ transmite că, deocamdată, nu a luat decizia privind mutarea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”

 

Uneori e bună și critica la ceva: după publicarea articolului  Când nu există viziune și soluții, decizi din pix „reorganizarea rețelei școlare din municipiu și județ” (1) [GALERIE FOTO] în care le reproșam decidenților din administrație și din instituțiile care gestionează soarta rețelei școlare din municipiu și din județ că nu vin în sprijinul unităților de învățământ dual/tehnic (cu raportare la intenția de a reloca/desființa Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu – vezi articol asociat) și le sugeram cel puțin:

Să facă în mod constant campanii de informare prin care să fie schimbat mentalul colectiv astfel încât să fie evidențiate beneficiile reale nu numai pentru individ ci pentru economie și piața muncii în ansamblul ei ale absolvirii unor astfel de școli.

Să fie explicat faptul că aceste licee oferă un parcurs educaţional complex, maleabil care poate fi optimizat şi ajustat pe parcursul studiului. Că acest tip de învățământ oferă calificări, competenţe profesionale, abilităţi practice şi valori care îi vor ajuta să-şi găsească cu uşurinţă un loc de muncă.

Să se prezinte pe larg specializările din oferta educațională și de formare profesională, să se explice în ce va consta, concret, activitatea profesională a elevilor care optează pentru clasele de liceu.

Să fie promovată ideea de Școală profesională și conștientizat faptul că aceasta reprezintă, cu siguranţă, cea mai bună opţiune pentru elevii care au abilităţi practice și că există oportunitatea unor burse suplimentare oferite elevilor care vor alege anumite calificări.

– un pas mic a fost făcut. Printr-un comunicat de presă (vezi mai jos), Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad (CJRAE) ne prezintă oportunitățile învățământului dual. Sunt binevenite aceste precizări, dar nu sunt suficiente. Activitățile de informare, consiliere și orientare a carierei elevilor trebuie să se facă în mod constant și susținut.

Totodată, Inspectoratul Școlar Județean ne-a transmis răspunsul cu privire la o posibilă decizie de relocare a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”, dar precizează că deocamdată „nu s-a luat nicio decizie privind mutarea/relocarea” acestei unități de învățământ.  Totodată ISJ face trimitere către Primăria Municipiului Arad, cu care „poartă discuții pentru identificarea unor soluții de eficientizare a rețelei școlare din municipiu”. Totuși, acest răspuns nu exclude o asemenea decizie în viitor și sperăm ca aceste două entități ( ISJ și Primăria Arad) să facă diferența între eficientizare și desființarea unei școli. Mai mult, dacă tot s-a făcut trimitere către primărie (care, cel mult, în ceea ce privește spațiile destinate școlilor ar avea ceva de spus, nicidecum în ceea ce privește procesul educațional propriu-zis cu tot ceea ce implică), aceasta să găsească variante de finanțare pentru reabilitarea clădirilor vechi, astfel încât costurile pentru întreținerea acestora să poată fi reduse și nu să apeleze la chichițe de comasări ale școlilor în diverse locații. Primăria Arad să nu uite nici faptul că, în 30 de ani, în municipiu nu a construit nicio școală nouă și eternele reabilitări ale unor școli au afectat inclusiv actul educațional.

***

[COMUNICAT DE PRESĂ]

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL – OPORTUNITATE ÎN CARIERĂ!

Datorită dinamicii profesiilor pe piața forței de muncă, pregătirea elevilor și tinerilor pentru reușita în carieră presupune adaptarea constantă a acțiunilor educative în conformitate cu cerințele mediului economic. Astfel, la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad (CJRAE), profesorii consilieri derulează activități de informare, consiliere și orientarea a carierei elevilor. În cadrul acestora, elevii sunt sprijiniți atât să se autocunoască, să-și identifice interesele, abilitățile, aptitudinile cât și să-și dezvolte competențele de comunicare și relaționare.

„Învățământul dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic. Practic, creăm puntea între acumulările din școală și practicarea unei meserii, creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă, implicit integrarea profesională în societate. Acest învățământ dual are la bază atât un contract de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și unitatea administrativ-teritorială, cât și contracte individuale de pregătire practică realizate între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ”, a declarat Ionel Bulbuc, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.

Informațiile privind oferta educațională a unităților de învățământ, traseul de urmat pentru o carieră de succes și suportul pentru realizarea portofoliului personal profesional astfel încât să valorifice maxim potențialul fiecărui beneficiar, sunt oferite în cadrul CJRAE.

„Acest portofoliului personal profesional se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă iar competențele-cheie se dezvoltă în contextul formării profesionale”, a subliniat Ovidiu Toderici, directorul CJRAE Arad.

Învățământul dual:
-asigură oportunități crescute de educație și formare profesională;
-este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați ( potențiali angajatori și parteneri de practică);
-operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, le oferă burse și sprijin pentru formarea acestora;
-facilitează implicarea operatorilor economici la nivelul decizional al nivelul unității de învățământ partenere.

-se adresează elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul curent școlar, sau în anii școlari trecuți cu vârsta maximă de 26 ani;
-are durata studiilor de cel puțin 3 ani, cursuri de zi, cu frecvență;
-se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Pregătirea practică a elevilor se realizează în atelierele școlii și/sau la operatorul economic, conform clauzelor convenite în contractul de pregătire practică, conform structurii:

Clasa a IX-a
-20% pregătire practică – 5 săptămâni clasa a X-a
-60% pregătire practică – 9 săptămâni clasa a XI-a
-72% pregătire practică – 10 săptămâni

Dintre avantajele acestei forme de învățământ se remarcă:
-bursă de minim 400 lei/lună pentru elevii din învățământul dual (finanțată de la bugetul de stat și de la operatorul economic);
-instruire practică la companii/operatori economici de renume, cu acces la tehnologii moderne;
-obținerea unei meserii calificate;
-facilitarea angajării de către operatorul economic la care se derulează instruirea practică.

Meseria reprezintă ansamblul de cunoștințe și deprinderi practice dobândite de către o persoană prin școlarizare și activitate practică. Ocupația este activitatea utilă care aduce venit și constituie o sursă de existență. Profesie este specialitatea sau calificarea obținută prin studii, iar funcția este activitatea desfășurată într-o ierarhie de conducere sau execuție.

În urma absolvirii formei de învățământ dual și respectiv a obținerii unei meserii, elevii pot continua studiile la liceu, în clasa a XI-a pentru obținerea unei calificări profesionale de nivel 4, care oferă posibilitatea accederii în învățământul postliceal sau superior, la nivel postliceal, după finalizarea liceului, respectiv la facultate, după finalizarea liceului.

Sprijin și suport privind informarea și consilierea privind cariera se oferă de către specialiștii CJRAE Arad prin cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ și de la sediul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică.

 

Articole asociate:

Decizii din pix ale ISJ Arad: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, cu laboratoare și ateliere cu tot, pe cale de-a fi „mutat” într-o clădire-internat pentru că „trebuie fluidizat traficul” în zona „Peda”

Când nu există viziune și soluții, decizi din pix „reorganizarea rețelei școlare din municipiu și județ” (1) [GALERIE FOTO]

Ultimele Știri

Related news