Acoperământul Maicii Domnului – semnificație creștină

0
acoperamantul_maicii_domnului
Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea rânduită de Biserică în fiecare an pe 1 octombrie în amintirea arătării Maicii Domnului în biserica din Vlaherne. Aceasta este prăznuită în Biserica Ortodoxă și în bisericile greco-catolice. 

Se spune că Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului este vălul pe care Fecioara Maria îl întinde ca să ocrotească omenirea. Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului este prăznuită cel mai frecvent în bisericile din Rusia și Grecia.

Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea cu care e încheie cele două luni, august și septembrie, în care este cinstită Maica Domnului. Anul bisericesc începe pe data de 1 septembrie și se termină pe 31 august, fiind diferite de cel civil. Datorită acestui lucru, cele mai importante sărbători ale începutului și sfârșitului de ani bisericesc sunt închinate Maicii Domnului.

Pe 1 octombrie 911, se făcea priveghere în biserica din Vlaherne pentru salvarea cetății care era asediată.

La ora patru dimineața, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului, stând în văzduh și rugându-se cu lacrimi. Sfântul Acoperământ era ținut în mâini deasupra capetelor credincioșilor. In jurul ei se aflau apostolii, sfinții și mucenicii.

Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis către ucenicul sau iubit, Epifanie: „O vezi, frate, pe Împărăteasa și Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?” Iar Epifanie a zis: „O văd, Părinte, și mă minunez!”.

Acesta este evenimentul pe care îl prăznuiește Biserica în această zi, spre a ne aminti că prin nevoință și rugăciune, putem primi și noi, în greutățile vieții noastre, neîncetatul ajutor al Maicii Domnului.

RUGĂCIUNI de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului

„Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești.

Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge.

Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți.

Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

***

„Împărate ceresc, primește pe tot omul cel ce Te slăvește pe Tine şi cheamă în tot locul preasfânt numele Tău! Și unde se face pomenirea numelui meu, acel loc îl sfințește şi preamărește pe cei ce Te preamăresc pe Tine şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine Maica Ta. Primește-le toate rugăciunile şi făgăduințele şi-i izbăvește din toate nevoile şi răutățile!”. AMIN

***

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăților noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și, mai ales în ziua cea rea. Când sufletul de trup se va despărți, de față să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoșătoarei judecăți. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”. AMIN.

Tropar la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu și căutând către Preacinstită Icoana ta, cu umilință grăim: acoperă-ne pe noi cu Cinstitul tău Acoperământ și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

Condac la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

Fecioara astăzi, înainte stă în Biserică şi cu cetele sfinților, nevăzut se roagă lui Dumnezeu, îngerii cu ierarhii se închină şi Apostolii cu proorocii dănțuiesc; că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Iconografie

Icoana sărbătorii, care nu se regăsește în arta bizantină, o înfățișează în partea superioară pe Fecioara Maria înconjurată de o aureolă luminoasă. Ea ține pe brațele ei întinse un orar sau un voal, care simbolizează protecția oferită credincioșilor.

De o parte și de alta a Maicii Domnului se află numeroși sfinți și îngeri, dintre care mulți sunt recunoscuți de credincioși: apostolii, Ioan Botezătorul, Nicolae etc. Mai jos este reprezentat Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos, arătând spre Fecioara Maria și întorcându-se către ucenicul său Epifanie. De obicei, vălul cu care Maica Domnului protejează omenirea este mic și ținut fie în mâinile ei întinse, fie de doi îngeri.

Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului 
  • pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece şi acoperirea pământului cu brumă
  • În unele sate din România se crede că părul care se taie la sărbătoarea Acoperământulul Maicii Domnului rămâne conectat cu corpul și de aceea nu se arde și nu se aruncă, fiindcă poate fi luat de vrăjitoare sau de oamenii care se ocupă cu lucruri obscure.
  • Denumirea populară a Acoperământului Maicii Domnului, „Pocroavele“, este de fapt, un cuvânt slavon care înseamnă acoperirea pământului cu brumă sau cu zăpadă.
  • În această zi, gospodinele își servesc rudele şi oaspeții cu plăcinte de post, umplute cu mere sau cu dovleci.
  • fetele care se roagă în ziua Acoperământului Maicii Domnului sunt învăluite de puterea divină și le crește părul sănătos.
  • Există anumite sate, unde vitele sunt stropite cu apă sfințită, pentru a fi ferite de boli în sezonul rece.
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Amintim ca 1 octombrie este și Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Ea a fost stabilită în mod oficial în sesiunea ONU din decembrie 1991, la propunerea lui Arghir Anastasios, profesor la Universitatea din Atena.

Sursa: CrestinOrtodox.ro