luni, martie 27, 2023

Bugetul municipiului pentru 2023 și repartizarea excedentului din 2022 se află publicat la transparență

Bugetul pe 2023 și repartizarea excedentului din 2022 pot fi consultate și pot fi făcute sugestii/propuneri de modificare până în 01.02.2023

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ – Proiectul de hotărâre privind adoptarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023 

Joi, 18.01.2023, Primăria Municipiului Arad, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiectul de hotărâre privind adoptarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023 – iniţiativa primarului

Paragraful descriptiv – Proiectul de hotărâre se referă la adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ, include: raportul de specialitate privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Arad, pe anul 2023, supus dezbaterii publice a DIRECŢIEI ECONOMICE, SERVICIUL BUGET, bugetul local detaliat pe anul 2023, anexe.

Documentaţia poate fi consultată:

pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala–proiecte-de- hotarari-00002226?OpenDocument, la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00.

Proiectele de acte normative se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul
Relaţii cu Publicul al instituţiei.

Contestaţii privind proiectul de act normativ

supuse procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 01 02 2023 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la link-ul: https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala- 0002cd62?OpenDocument ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected] sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind adoptarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023 – iniţiativa primarului ”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la link-ul: https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/registrul-pentru-
consemnarea-propunerilor-sugestiilor-sau-opiniilor-cu-privire-la-proiectele-hotararilor-autoritatii-deliberative-si-dispozitiilor-autoritatii-executive-numai-in-cazul-celor-cu-caracter-normativ-00002232?OpenDocument

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01 02 2023.

***

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ – aprobarea exedentului bugetar al municipiului Arad, cu repartizarea pe obiective şi cheltuieli de investiţii a disponibilului existent la 31 decembrie 2022 

Joi, 18.01.2023, Primăria Municipiului Arad, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiectul de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad – iniţiativa primarului

Paragraful descriptiv – Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea exedentului bugetar al municipiului Arad, cu repartizarea pe obiective şi cheltuieli de investiţii a disponibilului existent la 31 decembrie 2022, destinat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/ tarif.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ, include:

hotărârea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, referatul de aprobare al PRIMARULUI, raportul serviciului de specialitate privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad, a DIRECŢIEI ECONOMICE, SERVICIUL BUGET, anexe.

Documentaţia poate fi consultată:

pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala–proiecte-de-hotarari-00002226?OpenDocument, la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00.

Proiectele de acte normative se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu Publicul al instituţiei.

Contestaţii privind proiectul de act normativ

supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 01 02 2023 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la link-ul: https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala-0002cd62?OpenDocument ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:[email protected] sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului
Revoluţiei, nr. 75.

Materialele transmise

vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad – iniţiativa primarului ”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la link-ul: https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/registrul-pentru-
consemnarea-propunerilor-sugestiilor-sau-opiniilor-cu-privire-la-proiectele-hotararilor-autoritatii-deliberative-si-dispozitiilor-autoritatii-executive-numai-in-cazul-celor-cu-caracter-normativ-00002232?OpenDocument

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01 02 2023.

Biroul de presă al Primăriei Arad

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news