joi, decembrie 8, 2022

Municipalitatea își propune plata în avans a sumei de 14.403.140 lei, aferentă lunii martie 2022, către SC CET Hidrocarburi

 

Pentru a evita sincope în furnizarea agentului termic către populație, municipalitatea propune în CLM adoptarea unei hotărâri de consiliu privind plata în avans a sumei de 14.403.140 lei, aferentă lunii martie 2022, cu titlu de „Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației” către SC CET Hidrocarburi SA Arad, în vederea achitării în avans a consumului, către furnizorul de gaze naturale.

Până în prezent nu a fost virată nici suma de 4.570.288,88 lei reprezentând subvenția aferentă lunii decembrie 2021, pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei.

În raportul de specialitate care stă la baza proiectului de hotărâre se menționează că sunt îndeplinite „condițiile stipulate în legislația națională și comunitară în vigoare pentru acordarea subvenției în avans, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale către furnizorii de energie termică pentru populație, în vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale, către furnizorul de gaze naturale”.

Proiectul de hotărâre care va fi supus votului consilierilor locali în ședința extraordinară din 27 ianuarie 2022:

Art. 1. (1) Se aprobă plata în avans, a sumei de 14.403.140 lei, aferentă lunii martie 2022, cu titlu de „Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației” către SC CET Hidrocarburi SA Arad. Suma va fi utilizată în vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale către furnizorul de gaze naturale.
(2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans se va deduce lunar din avansul acordat potrivit alin. (1) .
Art. 2. Prezenta se va duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se va comunica celor interesați prin grija Serviciului Administrație publică locală.

Ultimele Știri

Related news