ȘTIRI

[ACTUALIZARE] Pentru „Refacerea documentației obiectivului Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA” trebuie să-i mulțumim domnului Dorin „STACONS” STANCA”. În viziunea Primăriei Arad, „nimeni nu a greșit, nimeni nu-i vinovat înafară de legislație și CLIMĂ”

 

[ACTUALIZARE] Pentru „Refacerea documentației obiectivului Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA” , nimeni nu a greșit, nimeni nu-i vinovat înafară de legislația și condițiile care se modifică în timp real.  Răspunsul Primăriei Arad

În luna noiembrie 2019, primăria municipiului Arad a inițiat un proiect de hotărâre privind „Studiul de Fezabilitate – Refacerea documentației tehnico-economice și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări”. Pentru a înțelege de ce se impune această hotărâre care, înainte de toate, presupune încă un cost suplimentar al proiectului în sumă de 14.832.804 lei, am formulat o cerere în baza prevederilor Legii 544 privind liberul acces la informațiile publice am solicitat astăzi primăriei să ne transmită răspunsurile la următoarele întrebări:

1. De ce se impune refacerea documentației tehnico-economice studiu de fezabilitate și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări?
2. Cine este autorul/elaboratorul documentației inițiale și a cărei refacere se impune?
3. Care este suma plătită de către primăria Arad elaboratorului documentației inițiale?
4. Dacă în contractul încheiat de primăria Arad cu această entitate există vreo clauză prin care sunt prevăzute răspunderi/sancțiuni în cazul unor asemenea situații? Vă rugăm să ne transmiteți contractul care a stat la baza elaborării documentației inițiale precum și procesul-verbal de recepție la terminarea acesteia.
5. Erorile din documentația inițială puteau fi evitate / corectate chiar pe parcursul elaborării acesteia sau măcar într-un termen rezonabil de timp, condiționându-se recepția documentației?
6. Ce demersuri legale ați întreprins pentru tragerea la răspundere a celor vinovați în acest caz?

După mai bine de 6 luni, ne-a parvenit și răspunsul. Evident, nimeni nu a greșit, nimeni nu-i vinovat înafară de legislația și condițiile care se modifică în timp real.

Răspunsul Primăriei Arad:

 

Foto principal: Dorin Stanca @ facebook

………………………………..

[TITLUL INIȚIAL] (27 noiembrie 2019):HOȚIE PREVIZIBILĂ și PE FAȚĂ: Primăria Arad reface documentația aferentă lucrărilor stadionului UTA – asta însemnând încă 14.832.804 lei pentru „constructor”

Raportul serviciului de specialitate al primăriei Arad care susține necesitatea adoptării unei noi hotărâri este mai mult decât un denunț! pentru cine are ochi de citit printre rânduri. Pe scurt, mizeria de documentație inițială a fost întocmită prost. Se poate doar specula că a fost întocmită prost cu intenția de a deschide supapa unor alocări bugetare care să nu mai poată fi controlate în timp și care să-i permită „curatului” Gheorghe Falcă aroganța unei sifonări cu bază legală a fondurilor. Această frază din raportul de specialitate nu face decât să întărească convingerea că intențiile au fost din fașă de a sifona „ Prin realizarea acestor modificări, faţă de proiectul iniţial s-au îndeplinit cerinţele de calitate privind: condiţii generale de vizibilitate, cerinţele funcţionale prevăzute în „Normativul privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995, indicativ NP 066 – 02~, cerinţele conform UEFA GUIDE TO QUALITY STADIUMS”. Păi cum, băi experților… cum nu ați avut în vedere fix cerințele de calitate?  Cum acum, după aproape 15 ani de când e pe tapet povestea asta s-au constatat greșelile? Cine plătește incompetența asta în condițiile în care documentația a fost deja plătită? 

 Astfel s-a ajuns în situația în care se vor mai suporta încă 14.832.804 lei inclusiv TVA, pentru obiectivul de investiție aferent Studiului de fezabilitate Refacerea documentației tehnico – economice  – studiu de fezabilitate – și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări.

În baza prevederilor Legii 544 privind liberul acces la informațiile publice am solicitat astăzi primăriei să ne transmită următoarele:

1. De ce se impune refacerea documentației tehnico-economice studiu de fezabilitate și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări?
2. Cine este autorul/elaboratorul documentației inițiale și a cărei refacere se impune?
3. Care este suma plătită de către primăria Arad elaboratorului documentației inițiale?
4. Dacă în contractul încheiat de primăria Arad cu această entitate există vreo clauză prin care sunt prevăzute răspunderi/sancțiuni în cazul unor asemenea situații? Vă rugăm să ne transmiteți contractul care a stat la baza elaborării documentației inițiale precum și procesul-verbal de recepție la terminarea acesteia.
5. Erorile din documentația inițială puteau fi evitate / corectate chiar pe parcursul elaborării acesteia sau măcar într-un termen rezonabil de timp, condiționându-se recepția documentației?
6. Ce demersuri legale ați întreprins pentru tragerea la răspundere a celor vinovați în acest caz?

 

Până suntem pe modul „așteptare răspuns”, redăm mai jos integral RAPORTUL  serviciului de specialitate:

 

În anul 2007 prin HCLM Arad nr. 321/13.12.2007 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție ”Mărirea capacității peluzelor la Stadionul UTA – Arad” în care erau propuse lucrări la cele două peluze existente (demolare peluze existente, construire peluze noi, incluzând și spații pentru funcțiuni conexe, copertine pentru întreaga suprafață a peluzelor noi).

După aprobarea SF-ului în anul 2007 independent de acesta, în anul 2008 a fost montată o instalație de iluminat nocturn a terenului de joc, cu 4 stâlpi la capetele tribunelor, dar între cele două obiective au apărut neconcordanțe.

Prin HCLM Arad nr.284/2009 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectului de investiție ”Mărirea capacității peluzelor la Stadionul UTA – Arad”, obiectiv care a fost finanțat din bugetul local al Municipiului Arad.

Evoluția investiției din punct de vedere al proiectării și execuției lucrărilor, derulate în perioada 2013-2019, a fost influențată de adaptări și modificări ale proiectului din motive diverse, neprevăzute și imprevizibile, care au dus la modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Studiul de Fezabilitate inițial (2009).

Conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții, la ora actuală se impune elaborarea unui studiu de fezabilitate care să cuprindă toate aceste modificări fără de care investiția nu ar putea fi finalizată în vederea punerii în funcțiune și omologării conform normativelor UEFA și FRF pentru un stadion de categoria IV.

În cadrul Studiului de fezabilitate refăcut în 2009 au fost cuprinse în totalitate elementele SF-ului anterior, aprobat prin HCLM 321/13.12.2007, modificată și completată conform Temei de proiectare.

La ora actuală, față de indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Studiul de fezabilitate aprobat prin HCLM 284/2009, au apărut schimbări care au determinat modificarea în plus a valorilor maximale și conform prevederilor art.7 alin.(6) din HG 907/2016, este necesară refacerea corespunzătoare documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori.

Principalii factori care au determinat necesitatea refacerii documentației tehnico-economice și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici a studiului de fezabilitate din anul 2009 sunt:

Optimizarea soluțiilor propuse la faza de studiu de fezabilitate anul 2009

– soluția inițială a fost regândită astfel încât să fie construite și tribune noi Tribuna 1 și Tribuna 2, astfel încât să se asigure o cursivitate atât vizuală, cât mai ales funcțională în ceea ce privește spațiile necesare pentru spectatori și sportivi, accese pentru evacuări a publicului, cu separare eficientă între public, galerie-gazde, galerie-oaspeți, sportivi, oficialități și mass-media astfel:

– acces sportivi și oficialități din Calea Aurel Vlaicu și ieșire în strada Frații Neumann

– acces public și galerie-gazde pentru Peluza Nord și Tribuna 2 din vecinătatea Peluzei Nord și a celor două străzi secundare unde se regăsesc și o parte din parcajele pentru public

– acces public și galerie oaspeți dinspre str. Calea Aurel Vlaic

–  acces pompieri, securitate, salvare pe latura de nord

În ceea ce privește spațiile necesare s-au propus următoarele:

– s-au proiectat 4 vestiare

– s-au adăugat spaţiile necesare conform categoriei şi reglementările care nu au fost cuprinse în proiectul iniţial

–  locaţia proiectată a hotelului, Sub Peluza Sud, nu era satisfăcătoare din punct de vedere al orientării şi  a fluxurilor, motiv pentru care a fost relocat în clădirea aferentă Tribunei Oficiale;

– a mărit suprafaţa gradenelor, din cauza distanţei dintre scaunele spectatorilor, astfel încât spațial alocat unui loc mărindu-se de la 45 cm la 50 de cm, conform normelor româneşti;

– totodată, la Tribuna Oficială, locurile destinate oficialilor aveau aceleaşi dimensiuni ca şi scaunele destinate publicului general, lucru neacceptat de UEFA. Scaunele respective au dimensiuni mai mari motiv pentru care a fost necesar proiectarea unor spații mărite pentru scaune și implicit pentru culoare, astfel determinând o lățime mai mare a gradenelor din zona VIP de la 80 cm lăţime la 110 cm conform normelor UEFA.

Prin realizarea acestor modificări, faţă de proiectul iniţial s-au îndeplinit cerinţele de calitate privind:

Reconfigurarea stadionului, a determinat implicit modificări ale construcţiei celor patru corpuri PN, PS, T1, T2, atât a spaţiilor auxiliare, cât şi a gradenelor, fapt ce a determinat modificarea cantităţilor aferente fiecărei categorii de lucrări: rezistență arhitectură, utilităţi, instalații electrice și curenți slabi, instalații sanitare, instalații încălzire, instalații ventilare precum şi a amenajării platformelor de acces şi evacuare. Această nouă soluție a determinat  modificarea cantităților de  lucrări inițiale.

Modificări de soluții datorate condițiilor impuse de instituțiile emitente de avize si acorduri care au schimbat cerințele inițiale pentru emiterea acestora sau pentru respectarea normativelor de securitate în exploatare

Condiții impuse de ISU

 

– având în vedere ca normele privind securitatea la incendiu s-au modificat pe perioada implementării proiectului, au fost necesare lucrări suplimentare privind rețeaua de incendiu, precum si dotarea spatiilor interioare in ceea ce privește hidranții interiori.

– s-au creat spatii suplimentare în ceea ce privește accesul și evacuarea deoarece au fost calculate eronat ele nefiind conforme cu cerințele solicitate in cadrul normativ P118-1999 Normativ de siguranța la incendiu ele fiind mai înguste–Condiții pentru omologarea stadionului în vederea îndeplinirii standardelor UEFA de includere în turneele europene de fotbal

Proiectul inițial a fost regândit astfel încât tribunele T1 si T2 să fie demolate nu reparate, astfel ca împreună cu peluzele să formeze un inel de gradene pentru a se obține o cursivitate vizuală, cât și de accese și evacuări ale publicului. Prin această formă eliptică a stadionului s-au asigurat cerințele de calitate prevăzute în “Normativul privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor (unitatea functională de bază), din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995”, indicativ NP066-02 precum și cerințele din UEFA GUIDE TO QUALITY STADIUMS.

Un alt avantaj este usurițta de a tronsona stadionul pe tipuri de de spectatori; astfel pe tribuna 1 vor fi amplasate locurile pentru VIP, spectatori standard si mass-media, pe Tribuna 2 vor fi spectatori standard, pe Peluza Nord spectatori standard + galeria gazde, pe Peluza Sud vor fi spectatori standard + galeria oaspeti; în acest fel, se va segrega stadionul în funcție de spectatori, iar oaspetii vor sta în partea opusă galeriei gazde pentru a preveni incidentele. În zona oaspetilor, fată de împrejmuirea necesară, se va păstra câte un sector de partea în care nu se vând bilete, fiind zona pentru stewarzi și oameni de ordine. Astfel se va asigura un spatiu tampon cerut în competițiile UEFA si de FRF de responsabili cu siguranța spectatorilor.

  1. Instalația de televiziune– acest sistem va primite transmiterea video si audio de către televiziunile naționale și internaționale a jocurilor și/sau întrecerilor sportive, interviurilor și a conferințelor. Se vor amplasa camere de luat vederi la nivelul terenului, în tribune, peluze în zona de luat interviuri după meci și în sălile de conferințe. Se vor respecta cerințele UEFA si FRF pentru stabilirea poziției camerelor prin amenajarea platformelor metalice. Se va asigura pentru sala de conferințe o platformă pentru amplasarea camerelor video. Stadionul va fi dotat cu o zona pentru camerele de reportaj situată în exteriorul stadionului. Pentru aceasta zona se va asigura alimentarea cu energie electrica și rețea de transmisii TV. Pentru transmisia TV în zona carelor se va prevedea un tablou Wallbox principal de la care vor pleca conexiuni pe fibra optică pe fiecare camera din interiorul stadionului. Astfel se va realiza o pre-cablare pe fibra optica pentru întreg sistemul de transmisie TV realizându-se conexiuni cu toate camerele de transmisie eveniment sportiv enumerate mai sus cu studiourile TV, sala de conferință si zonele de interviuri.

Studiul de fezabilitate realizat tine cont de toate aceste condiții și creează premisele construirii stadionului UTA, respectând cerințele din UEFA GUIDE TO QUALITY STADIUMS privind infrastructura stadioanelor.

PROPUNEM

 Aprobarea a unui proiect de hotărâre privind „Studiul de Fezabilitate – Refacerea documentației tehnico-economice și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări”

 

 

 

 

Sasha Romanov, 26 mai 2020 5:30

UTA3-1UTA3UTA2UTA1