[ACTUALIZARE 5] Vezi rezultatele la BAC 2016 pentru județul Arad

[ACTUALIZARE 5] (12 iulie 2016)  Rezultatele la BAC 2016 au fost afișate.

Acestea au fost publicate pe site-ul Edu.ro și la avizierele școlilor. Pot fi vizualizate în trei variante de căutare, cu un click pe ordonarea alfabetică a elevilor, în funcție de unitățile de învățământ sau în funcție de centrele de examinare.

Absolvenții de clasa a XII-a au aflat, astăzi, primele REZULTATE de la examenul de Bacalaureat 2016. Rezultatele pentru județul Arad pot fi vizualizate Aici. Acestea sunt notele înainte de contestații. Elevii au la dispoziţie doar 4 ore să depună contestaţie, în cazul în care consideră că nota nu este cea meritată. Totuși, candidații trebuie să verifice încă o dată baremul de corectare, deoarece lucrările vor fi corectate de un alt profesor, iar nota finală poate să fie chiar mai mică decât cea obţinută iniţial.

Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen. Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Contestațiile se soluționează între 13-15 iulie, iar sâmbătă, 16 iulie, vor fi afișate rezultatele finale.

Elevii care nu au promovat examenul în prima sesiune, mai au la dispoziție o încercare, în sesiunea august-septembrie conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și anume:

Sesiunea august – septembrie 2016

18 – 22 iulie 2016 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

16 – 17 august 2016 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – Proba A

16 – 17 august 2016 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17 – 19 august 2016 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

18 – 19 august 2016 Evaluarea competențelor digitale – Proba D

22 august 2016 Proba la limba și literatura română – Proba E)a) – probă scrisă

23 august 2016 Proba la limba și literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă

24 august 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

26 august 2016 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – proba scrisă

29 august 2016 Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 20:00)

30 – 31 august 2016 Rezolvarea contestațiilor

1 septembrie 2016 Afișarea rezultatelor finale.

 

………………………………………………………………………

[ACTUALIZARE 4] (08 iulie 2016) BACALAUREAT 2016: Vezi subiectele la biologie, geografie, filosofie, economie, sociologie, psihologie și logică, plus baremele de corectare

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-a încheiat astăzi cu proba la alegere a profilului şi specializării, candidaţii putând opta pentru una dintre disciplinele – Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie.

BIOLOGIE

La Biologie, candidaţii au putut  alege, potrivit programei, fie „Biologie vegetală şi animală”, materie parcursă în primele două clase de liceu, fie „Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană”, materie parcursă în clasele a XI-a şi a XII-a.

Candidaţii care au ales să dea examenul de Bac la Anatomie au avut de răspuns la mai multe întrebări despre „Sistemul respirator”, „Sistemul exocrin”, şi „Sistemul excretor”, patru probleme legate de sistemul circulator, dar şi un test grilă. De asemenea, ei au avut de scris un eseu în care subiectul principal era Respiraţia.

Subiectele au fost concepute cu mai multe subpuncte, prin care elevii trebuiau să dovedească că stăpânesc noţiunile de bază din biologie sau, după caz, de anatomie.  Potrivit baremului, toate subiectele primite de elevi au fost obligatorii, iar candidaţii primesc 10 puncte din oficiu, punctajul maxim fiind de 10.

GEOGRAFIE

La Geografie absolvenţii claselor a XII-a au primit două subiecte care puteau fi rezolvate pornind de la hărțile date. Cerințele celor două subiecte au fost formulate în baza hărților date în care, printre altele,  trebuiau să vorbească despre continentul Europa si să precizeze capitalele câtorva ţări de pe acest continent.  Al treilea  subiect primit de cei care au ales Georgrafia: un grafic pe baza căruia li se cerea să spună suprafaţa agricolă din trei ţări din lume.

Subiectele la disciplinele PSIHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE, FILOSOFIE și LOGICĂ – integral conform fișei oficiel – în galeria foto a articolului.

Baremele de corectare se pot vedea cu un click aici  Edu.ro

………………………………………………………

[ACTUALIZARE 3] (06 iulie): Probele scrise obligatorii la BAC 2016: matematică și istorie. Vezi subiectele și baremele de corectare

Astăzi, elevii au susținut probele scrise obligatorii ( în funcție de profil și specializare) la matematică (cei de la profil real) sau istorie (cei de la profil uman).

SUBIECTE ISTORIE:

Subiectul I: Fragment din O istorie sinceră a poporului român ( F.Constantiniu), Fragment din Românii 1774-1866 ( K.Hitchins) și de rezolvat 7 cerințe porinind de la aceste surse.

Subiectul II: Fragment din Istoria românilor (I.A. Pop) și de rezolvat 6 cerințe porinind de la această sursă.

Subiectul III: De elaborat (în aproximativ 2 pagini) un eseu despre evoluția României postbelice.

SUBIECTE MATEMATICĂ:

Elevii de clasa a XII a care au terminat profilul real, specializarea știinte ale naturii, cei de la tehnologic și cei de la profilul vocațional, au avut subiecte diferite față de cei de la matematică-informatică. Diferența este dată de module. Astfel, cei de la mate-info au primit subiecte din modulul (M1), la știinte ale naturii (M2), tehnologic (M3), vocațional- pedagogic (M4).

Baremele de corectare vor fi afișate astăzi, după ora 15:00, pe site-ul EDU.RO.

Ultima probă scrisă din sesiunea curentă este proba la alegere a profilului și specializării și este programată vineri, 08 iulie.

Luni, 4 iulie, s-a desfăşurat prima proba scrisă din cadrul examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, proba de Limba şi literatura română – E)a). Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru această primă probă scrisă, , rezultă o rată de participare de 96,12% (96,13%, în prima sesiune din 2015). Mai exact, dintre cei 123.958 de candidaţi înscrişi pentru susţinerea acestei probe, s-au prezentat 119.147 de candidaţi. Au absentat 4.741 de de candidaţi, iar 70 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Facem precizarea că alţi 13.380 de candidaţi şi-au echivalat proba Ea) cu note obţinute în sesiuni anterioare şi recunoscute în această sesiune, potrivit procedurilor în vigoare.
Sesiunea curentă a continuat marţi, 5 iulie, cu proba de Limba şi literatura maternă – E)b).
Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie (până la ora 16.00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

……………………………………………………………….

[ACTUALIZARE 2] (04 iulie): Subiectele la proba scrisă de limbă și literatura română și baremele de corectare de la BAC 2016 

În galeria atașată artticolului, aveți atât subiectele integrale la proba de limba și literatura română cât și baremul de corectare a lucrărilor canditaților.

…………………………………………………………………..

[ACTUALIZARE 1] (04 iulie): Vezi subiectele la proba scrisă de limba și literatura română de la BAC 2016

Prima probă scrisă  de la Bacalaureat a fost la limba și literatura română. Subiectele de examen au fost concepute distinct ca și grad de dificultate în funcție de profilul uman sau real. 

La profilul Uman, la Subiectul I, elevii au avut de rezolvat o serie de cerinţe din piesa de teatru „Citadela sfărâmată” a lui Horia Lovinescu, în timp ce la Subiectul II, elevii au avut de realizat un text despre rolul lecturii în dezvoltarea personală. Subiectul al III-lea a constat în caracterizarea unui personaj dintr-un roman psihologic studiat.

La profilul Real, la Subiectul I, elevii au primit un text la prima vedere din piesa de teatru „Madona” de Tudor Muşatescu. La Subiectul II, absolvenţii de clasa a XII-a au avut de realizat un text argumentativ despre rolul jocurilor pe dispozitive electronice în viaţa tinerilor. Subiectul III  a constat într-un eseu care să descrie viziunea despre lume şi viaţă într-un roman interbelic.

Baremul de corectare pentru fiecare variantă de subiecte va fi făcut public pe site-ul Edu.ro începând cu ora 15:00.

Probele din cadrul examenului de bacalaureat sunt supravegheate audio-video, dar și de către profesori. În județul Arad o candidată a fost eliminată din examen. Aceasta aparține de Centrul de examinare Chișineu-Criș și  a fost prinsă cu o cască în ureche, aceasta fiind conectată la un telefon. Profesorul supraveghetor a considerat că a încercat să copieze, astfel încât a  fost luată decizia eliminării din examen.

În județul Arad, din cei 2739 de candidaţi înscrişi la proba de astăzi, un număr de 2614 au fost prezenți. În total, la toate probele bacalaureatului au fost înscriși 3.064 de absolvenți, în județul Arad.

Testările se desfăşoară în 11 centre de examen din municipiu şi judeţ și cinci subcomisii.

…………………………………………………………………..

[TITLUL INIȚIAL] ( 04 iulie) Bacalaureat 2016: De astăzi încep probele scrise. Prima probă – limba și literatura română. Vezi calendarul oficial

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, încep azi cu testul de limba şi literatura română. Peste 137.000 de candidaţi din toate promoţiile s-au înscris pentru proba scrisă la Limba română a Examenului Naţional de Bacalaureat.

Marţi, 05 iulie,  se va desfăşura proba de limba şi literatura maternă, iar miercuri, 6 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului la disciplinele Istorie şi Matematică. Ultima probă scrisă din sesiunea curentă, proba la alegere a profilului şi specializării este programată vineri, 8 iulie, unde candidaţii au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie.

Pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris peste 137.300 de candidaţi din toate promoţiile în cele 473 de centre de examen. La proba la limba şi literatura maternă sunt aşteptaţi peste 7.200 de candidaţi care-şi vor redacta tezele într-una din limbile maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, turcă, italiană şi croată.

Afişarea primelor rezultate a fost stabilită în calendarul de examen pentru data de 12 iulie, până la ora 16.00. În aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

De asemenea, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane. Cei eliminaţi nu vor avea posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor. Candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea şi obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Calendar BAC 2016. Sesiunea iunie-iulie 2016

 13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competențelor lingistice de comunicare orală în limba română – Proba A

15- 17 iunie 2016 Evaluarea competențelor libistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competențelor digitale – Proba D

27 – 1 iulie 2016 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

4 iulie 2016 Proba la limba și literatura română – Proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016 Proba la limba și literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă

6 iulie 2016 Proba obligatorie a progfilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – proba scrisă

12 iulie 2016 Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00)

13-15 iulie 2016 Depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 20:00)

16 iulie 2016 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2016

18 – 22 iulie 2016 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

16 – 17 august 2016 Evaluarea competențelor lingistice de comunicare orală în limba română – Proba A

16 – 17 august 2016 Evaluarea competențelor libistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17 – 19 august 2016 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

18 – 19 august 2016 Evaluarea competențelor digitale – Proba D

22 august 2016 Proba la limba și literatura română – Proba E)a) – probă scrisă

23 august 2016 Proba la limba și literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă

24 august 2016 Proba obligatorie a progfilului – proba E)c) – probă scrisă

26 august 2016 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – proba scrisă

29 august 2016 Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 20:00)

30 – 31 august 2016 Rezolvarea contestațiilor

1 septembrie 2016 Afișarea rezultatelor finale

 

Foto: londoninternational-blog.com

Facebook Comments Box
Despre Critic Arad Articolele 6525
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.
I accept the Privacy Policy