vineri, martie 31, 2023

Amplasamentele pentru desfășurarea comerţului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfășurarea comerţului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, astfel:

Pentru toate locațiile:
 • mobilierul stradal va fi compus din: 1 masă, 1 scaun, 1 umbrelă neinscripționată și doar
  în caz de timp nefavorabil;
 • nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;
 • suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente, în locațiile următoare:
  1. B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B)
  2. B-dul Revoluției nr.24-26 (între poartă și magazinul ”Emma”)
  3. B-dul Revoluţiei intersectia cu str. Ion I. C. Brătianu (Bl. 35 până la nr. 33)
  4. B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania)
  5. B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88)
  6. B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și ”Articole medicale Focus”)
  7. B-dul Revoluţiei nr. 27 (de la poartă până la nr. 29)
  8. B-dul Revoluţiei nr. 78 in fața librăriei ”Alexandria”
  9. Zona Boul – Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul
  TRAFO)
  10. Cartier Micălaca – Aleea Borsec
  11. Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde
  și stâlpii metalici din colțul”Digi RCS-RDS” )
  12. P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu colț cu str. Bumbacului, între magazinul ”Calla” şi patiserie)
  13. P-ţa U.T.A. – între magazinul”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică)
  14. P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63-67 (între magazinul”Second Hand” şi ING Bank)
  15. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”
  16. Calea Aurel Vlaicu, nr. 190-196, bl B 21, sc B (de la ”Salon Întreținere Corporală” până la intersecția cu str. Fragilor
  17. Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinul ”Profi”)
Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită mai sus,

în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad.

Locurile rămase libere

după repartizarea către beneficiarii menționați în alineatul precedent pot fi alocate comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/ personal de către solicitant sau prin împuternicit,

în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau online, pe e-mail-urile: [email protected] sau [email protected] astfel:

 1. pentru ziua de 1 Martie
  – perioada de depunere a cererilor: 06.02.2023 – 10.02.2023
  – perioada de ocupare a domeniului public: 27.02.2023 – 02.03.2023
 2. pentru ziua de 8 Martie
  – perioada de depunere a cererilor: 13.02.2023 – 17.02.2023
  – perioada de ocupare a domeniului public: 06.03.2023 – 09.03.2023

Comerțul ambulant se desfășoară în perioadele mai sus menționate, dar nu înainte de
achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public, la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei
Municipiului Arad.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:
 • cererea tip pentru obținerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte
  pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/ şi la Serviciul Relaţii cu
  Publicul şi Asociații de Proprietari (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
 • copie buletin de identitate sau carte de identitate;
 • copie Atestat de producător (vizat la zi);
 • acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul
  Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la
  înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana
  care depune cererea.
Condițiile de desfășurare a comerțului ambulant cu articole tradiționale specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, sunt următoarele:
 • marfa va fi expusă doar în perimetrul locației stabilite;
 • este permisă doar comercializarea cu articole tradiționale specifice Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;
 • activitatea desfășurată nu va afecta circulația pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;
 • se va respecta curățenia domeniului public afectat;
 • se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să
  coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

În cazul constatării nerespectării condițiilor menționate anterior, acordul se consideră retras de drept.

Biroul de presă al primăriei Arad

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news