ȘTIRI

ANUNȚ – intenție obținere Aviz de Gospodărirea Apelor

 

Covaci Flavius-Andrei și soția Covaci Alexandra-Oana cu domiciliul în mun. Arad, str. Buzias, nr. 15, jud. Arad intenționează să solicite de la ABA Crișuri Oradea obținerea unui Aviz de gospodărirea apelor pentru investiția ,,PUZ- – zona cu funcțiunea de locuire” în extravilanul loc. Covăsânț, CF 303362, com. Covăsânț.

Această investiție este o investiție nouă. Ca rezultat al procesului de realizare a investiției vor rezulta ape uzate care vor fi dirijate către stația de epurare din loc. Covăsânț.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa sus menționată sau pot înainta observații în termen de 5 zile de la data publicării la A.B.A. Crișuri, str. I. Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. Bihor.

 

Critic Arad, 15 februarie 2021 8:42

apele-romana