ȘTIRI

Avocații Baroului Arad s-au raliat acțiunilor celorlalte Barouri din țară pentru apărarea rolului avocatului în sistemul juridic

 

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

 

În cursul zilei de azi, 14.04.2021, avocații Baroului Arad s-au raliat acțiunilor celorlalte Barouri din țară, prin care se dorește apărarea rolului avocatului în sistemul juridic, atât în raport cu instituțiile cât și cu justițiabilii, respectiv garantarea siguranței avocaților în exercitarea activității profesionale.

Ca urmare a conștientizării faptului că o serie de aspecte obișnuite ale activității profesionale a avocatului au fost considerate infracțiuni, aspecte de deontologie profesională au reclamat luarea unei poziții în spațiul public, având ca finalitate clarificarea unor probleme din justiție, astfel încât cetățeanul și dreptul său la apărare să nu fie principalul perdant.

Reacția instituțională a Baroului Arad nu se îndreaptă împotriva justiției, a instituțiilor autorității judecătorești în plan local sau național, ci are ca scop atenționarea asupra faptului că generalizarea unor viziuni care tind să destabilizeze constantele rolului actorilor în actul de justiție tind să pună în pericol nu numai profesia de avocat, dar și alte profesii juridice iar în cele din urmă chiar sistemul judiciar.

Potrivit Decanului Baroului Arad, dl. Andrei Ioniță, „demersul de față are ca obiectiv convocarea dialogului interprofesional pentru conștientizarea tuturor factorilor implicați cu privire la urmările pe care le-ar putea avea renegarea drepturilor și a rolului avocatului, prin identificarea acestuia cu clientul său, prin impunerea avocatului unor sarcini care nu sunt specifice menirii sale, încălcării secretului profesional precum și repercusiunile nesocotirii autorității de lucru judecat al hotărârilor judecătorești, astfel încât consecințele se răsfrâng nu numai asupra profesiei de avocat, ci asupra sistemului de justiție și mai ales asupra justițiabilului, cel care este privat de dreptul la apărare efectivă și de dreptul la un proces echitabil.”

Critic Arad, 14 aprilie 2021 3:56

avocati_arad2
https://centaur.ag/wps/antibiotics/