joi, septembrie 29, 2022

Barbarisme în limbajul ministrului Educației

 

Mitruț, profesorul din Șimand, îmi scrie, întrebându-mă despre ceea ce ministrul educației naționale, Sorin Mihai Cîmpeanu (SMC) spune prin învățarea blended learning. Mai corespondasem cu dascălul din Șimand despre dorința lui SMC de înființare în fiecare școală a comisiilor pentru bullying, a desființării claselor simultane, a introducerii orelor remediale, a amnistierii plagiatorilor din învățământul superior („ordonanța amnistierii plagiatorilor”), a introducerii în fiecare școală a „psihopedagogilor” care „să stea” de „dimineață până seara” – după cum face purtătorul său de cuvânt – și altele.

Scrisoarea se încheie cu o întrebare referitoare la ideea ministrului de a înființa șase „școli pilot”, după cum rezultă din opinia ministrului: „Este vorba de ceea ce ne dorim cu toții, de o învățare inter și plan-disciplinară, de competențe și nu separat pe discipline, un proces care, cu siguranță, ne va genera rezultate bune la nivelul testelor Pisa, prin care se măsoară rata de analfabetism funcțional, știut fiind faptul că în sistemul de educație din România avem o mare problemă pe acest palier. Se vor pilota modele de predare-învățare în sistem blended learning, cu predare alternativă și cu prezență fizică la intervale periodice, modele noi de evaluare narativă, nu de evaluare punctuală, cu note pe fiecare disciplină” (SMC, 9.02. 2021).

Îmi soliciți, stimat coleg, să-ți explic câteva noțiuni didactice: „învățare inter și plan disciplinară”, „învățare de competențe”, „rata de analfabetism funcțional”, „sistem blended learning”, „evaluare narativă”, nu „punctuală”, „palier”…

Întreabă-mă și nu ți-oi putea răspunde…

E o terminologie specifică „științelor educației”, folosită de ministrul educației, fost președinte al rectorilor, prodecan la îmbunătățiri funciare și ingineria mediului, membru al unor academii, înzestrat cu premii și medalii dintre cele mai fastuoase.

Atâția miniștri am avut la Educației; întreb: SMC e cel vaccinat prin buzunărelul din mâneca de la cămașă?

Exact. Cică, bârfesc adversarii politici, dacă și-ar fi dezgolit bustul s-ar fi observat siglele tatuate ale partidelor politice prin care a trecut (Conservator, ALDE, ProRomânia, Liberal). Să revenim, Mitruț, la blended learning. Tradus, înseamnă „învățare mixtă”.

Învățarea e învățare. Nu e nici educație și nici mixtă sau nemixtă. Era nevoie de o formulă englezească pentru această modalitate de organizare a învățării școlare?

Nu, dar dă bine, așa cum a dat bine și a șocat promovarea cuvântului „bullying” (violență) de către același ministru. Mitruț, tu ești intelectual subțire, așa că doar îți amintesc că nu e rău că, înaintea extinderii unei schimbări în învățământ, se fac experimente anticipate pe eșantioane reprezentative. Pentru validarea experimentului, e nevoie ca grupul experimental să fie valid, adică să reprezinte principalele categorii de școli naționale (de la sate, orașe, din cartiere, din zona montană și campestră, din toate provinciile etc.). Cele șase „școli pilot” selectate sunt din București, Baia Mare, Iași, Sibiu, Râmnicu-Sărat și … Curcani. NU e nici relevant și nici reprezentativ, ca extras dintr-un contingent național. În fine, nu înțeleg, selecția Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeză din Sibiu și absența Școlii Gimnaziale din Cuca Măcăii.

Ori a Școlii de la Șimand. Deși, nu știu cum s-ar putea la noi, realiza cerințele experimentale, după cum le-a explicat SMC: „Elevii şi profesorii vor avea parte de un proces de predare – învăţare – evaluare mai apropiat de dorinţele şi nevoile fiecărei comunităţi şi mai apropiat de cerinţele şi exigenţele unui învăţământ modern, de secol XXI, centrat în mod real pe elev. Practic, modelele curriculare și planurile cadru vor fi adaptate de către școli în funcție de nevoile comunității, de resursele umane și materiale existente, astfel încât să permită proiectarea pe arii de învățare, și nu pe discipline.”

Mitruț, dă-mi timp să mă documentez despre „modele curriculare”, învățământ „centrat în mod real pe elev”, „proiectarea pe arii curriculare”, dar mai ales despre „blended learning”. Știu că s-a mai utilizat formulele „e-learning, „m-learning”, „e-tutoring”, „Lerning Management System”. Nici eu nu înțeleg apetența lui SMC pentru îmbogățirea limbii române și a limbajului pedagogic cu barbarisme (împrumutarea și folosirea unui cuvânt străin în locul cuvintelor românești, având același înțeles). A rămas întrebarea ta fără răspuns: învățarea „blended learning” (BE) derivă din forma de organizare a procesului de învățământ; „mixt”, în înțelesul Ministrului, presupune combinarea, mixajul „interacțiunii directe dintre profesori și studenți/ elevi cu instruirea asistată de calculator”.

Voi avea ca și consultant cartea M. Tilincă, I. Pataki, F. Pușcaș, A. Moț, V. Mureșan, Blended learning. Povestea unei echipe și a unui proiect cu, despre și pentru profesori consecința unui proiect european finanțat pe resurse umane.

Ceea ce se dorește prin schimbările preconizate și modul de implementare a acestora în învățământul generalizat merită susținut, având ca temei câteva motive: modificările sunt precedate de experimentarea prealabilă; descentralizarea curriculară; încurajarea unei noi viziuni didactice. Ar urma ca facultățile de pregătire a cadrelor didactice să-și modifice sistemul de formare, ca să nu punem „șaua pe caii de ieri”. De altfel, n-aș dori ca cititorii să mă acuze de conservatorism. Articolul vizează ușurința cu care un ministru al educației încurajează, prin utilizare în propria exprimare, a unor barbarisme în sistemul de învățământ, cum ar fi blended learning, bullying.

Foto – Școala în 1900:

Ultimele Știri

Related news