duminică, ianuarie 29, 2023

Camera de Comerţ Arad organizează curs autorizat de Specialist în managementul deșeurilor

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Curs Specialist în managementul deșeurilor

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad organizează în perioada octombrie – noiembrie 2020 cursul autorizat de Specialist în managementul deșeurilor, cod COR 325713. La acest curs se pot înscrie absolventii de studii superioare.

„ Deşeurile reprezintă o problemă majoră şi complexă, dezbătută la nivel mondial şi care afectează întreaga populaţie a lumii. Cursul de Specialist în managementul desurilor este util tuturor societăţilor comerciale care generează sau produc deşeuri (indiferent de tipul lor), a declarat președintele CCIA Arad, domnul arh. Gheorghe Seculici.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri „au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.

„ Tematica cursului vizează reglementări legislative în domeniu, noile directive şi responsabilități în activitate.Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii şi Justitiei Sociale si al Ministrului Educatiei Nationale, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formării profesionale a adultilor”, declară managerul Centrului de Formare Profesională din cadrul CCIA Arad, prof. Carmen Crişan.

Principalele tematici abordate:

 Specialist în managementul deșeurilor – rolul si locul în organizație
 Procesul de management al deșeurilor în organizație: planificarea activitaților de gestionarea a deșeurilor, instruirea personalului implicat în gestiunea deșeurilor, organizarea activității de gestiune a deșeurilor, evaluarea activităților în procesul de management al deșeurilor, urmărirea și îndeplinirea responsabilităților privind gestionarea deșeurilor;
 Noutăți legislative în domeniul gestiunii deșeurilor – studii de caz;
 Legea 211/2011 prezentare si studii de caz;
 Monitorizarea si raportarea deșeurilor – studii de caz;
 Soluții practice pentru a evita încalcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor – studii de caz.
 Gestionarea integrată a deșeurilor: tendințe europene, politica gestiunii deșeurilor în România, cadru legislativ si alte cerințe, analiza ciclului de viață al produselor, studiu de caz

 Fluxul gestiunii deșeurilor: metode de colectare, transport, depozitare, reciclare, incinerare;
 Managementul deșeurilor de echipamente electrice si electronice sau DEEE;
 Managementul deșeurilor în domeniile: construcții energetice, construcții civile si industriale;
 Managementul deșeurilor în domeniul medical;
 Managementul deșeurilor în industria alimentară;
 Regimul ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
 Regimul uleiurilor uzate;
·       Managementul integrat al deșeurilor;
·       Managementul deșeurilor în instituțiile publice;
·       Deșeuri periculoase: gestiunea deșeurilor periculoase, depozitarea si incinerarea deșeurilor periculoase, transportul deșeurilor periculoase, obligații ale generatorilor de deșeuri periculoase, studiu de caz.

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele profesionale dobândite:
1. Planificarea activității de management al deșeurilor;
2. Instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor;
3. Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor;
4. Evaluarea activității de management al deșeurilor;
5. Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor

Vă rugăm să confirmați înscrierea dumneavoastră la curs, la adresele de email [email protected] sau [email protected] Detalii suplimentare la telefon: 0730.188.299.

Măsuri generale de prevenire și protecție adoptate de CCIA Arad:
 amenajarea corespunzătoare a sălilor, cu respectareaa distanței sociale de minim 1,5 metri
 maximum 10 cursanți într-o sală de curs (o grupă cu un număr mai mare de cursanți va fi împărțită în subgrupe)
 decalarea programului și a pauzelor organizate, dacă se impune acest lucru
 impunerea purtării, pe toată perioada programului de formare profesională, a echipamentului de protecție – mască și mănuși
 amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrare în sălile de curs
 asigurarea aerisirii periodice a încăperilor
 asigurarea în permanență la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news