NAȚIONAL

Ce trebuie să știi dacă ai o dronă? În primul rând, că este aproape ilegal să o folosești!…

 

Drona este „noul trend” în fotografie și fime, mai ales de amatori – dar în România, încă, este ilegal să decolezi şi să aterizezi o dronă în oraş, chiar dacă aceasta are mai puţin de 50 de grame. Pentru a zbura în legalitate o dronă în ţara noastră, de orie dimensiuni şi greutate, posesorul trebuie să o identifice, iar în momentul în care vrea să o ridice sau înainte să facă acest lucru, trebuie să anunţe centrul de operaţiuni aeriene. Este de-a dreptul  ilegal să decolezi şi să aterizezi o dronă într-un spaţiu intravilan dintr-un oraş sau localitate. Orice dronă care are o greutate cuprinsă între 15 kg şi 150 de kg trebuie să aibă permis naţional de zbor.

Practic, pentru a folosi în deplină legalitate în România o dronă cu o greutate mai mică de 15 Kg trebuie mai întâi să o identifici, să o duci într-un spaţiu care nu este intravilan şi apoi să ceri permisiunea de zbor înainte ca aceasta să fie ridicată în aer. Nu contează faptul dacă dispozitivul este echipat cu cameră sau nu. Dronele pot fi folosite, însă, fără a cere permisiune de zbor, în spaţii închise, precum săli, camere sau hale. Încălcarea legislaţiei dronelor în ţara noastră constituie infracţiune penală. În ciuda faptului că, din 2016, au intrat în vigoare noi reglementări legale, nici acestea nu sunt foarte permisive pentru pașionații și proprietarii de drone. Mai mult, atunci când vrei să filmezi, ai nevoie de aprobare, în funcție de zona acoperită sau a obiectivului pe care urmărești să îl filmezi/fotografiezi. Totodată, dacă drona provoacă daune, răspunzător este proprietarul ei, conform legii.

 

Prevederi legale 

 În baza prevederilor Legii 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi a Legii 167 /2015 de modificare şi completare a Legii 182/2002, pentru activităţile de zbor cu drone din care rezultă produse geospaţiale sau înregistrări aerofotogrammetrice (aşa cum aceşti termeni sunt definiţi în Legea 167/2015), operatorul dronei are obligaţia de a deţine un certificat care să-i permită accesul la date secret de serviciu sau de stat;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru “aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate” operatorul dronei, indiferent de greutatea ei, este obligat să obţină avizul Ministerulul Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor de filmare/fotografiere aeriană. Formularul standard de cerere precum si datele de contact sunt menţionate în HG nr. 912/2010;

Ulterior emiterii aprobării, operatorul are obligaţia de a se va adresa ROMATSA şi Ministerul Apărării Naţionale/Statul Major al Forţelor Aeriene (MApN/SMFA) în vederea semnării protocolului cadru.

Ori de câte ori zona de zbor se va schimba, operatorul va adresa AACR o nouă solicitare de segregare a spaţiului aerian, iar în cazul aprobării, noua zonă segregată va constitui o nouă anexă a protocolului.

Zona segregată va putea fi activată ori de câte ori este nevoie, în acest scop operatorul dronei contactând ROMATSA la datele de contact menţionate în protocol, conform procedurii specificate;

 

Formulare necesare

Anexat formularelor standard utilizate în corespondența cu instituțiile statului, este necesară prezentarea următoarelor documente/informații:

  1. pentru emiterea certificatului de identificare/înmatriculare:

– formular tip (document ce poate fi accesat pe pagina de internet a AACR

– dovada proprietății și/sau a deținerii (în cazul în care operatorul este diferit de proprietar);

– în cazul în care drona a fost construită în regie proprie, dovada proprietății poate fi și o declarație notarială pe propria răspundere;

– schema de dispunere a însemnelor de identificare/înmatriculare (schemă realizatî conform regulilor desenului tehnic);

– act de identitate (proprietar și/sau operator persoană fizică);

– certificat constator de la registrul comerțului (proprietar și/sau operator persoană juridică);

  1. pentru emiterea permisului de zbor național: 

– formular tip (document ce poate fi accesat pe pagina de internet a AACR)

-cererea trebuie însoțită de un dosar tehnic ce va cuprinde cel puțin următoarele elemente: descrierea UAV: dimensiuni principale, masa, elemente constitutive principale și materiale utilizate pentru confecționarea lui; performanțe prevăzute; motorizare; sistem de telecomandă: descriere, alimentare, protecții, frecvențe; măsuri de siguranță față de terți, respectiv limitări de operare, tratarea penelor și a pierderilor de control, limitarea riscurilor în caz de impact și altele; utilizarea preconizată; declarația de conformitate a constructorului.

– în vederea emiterii permisului de zbor național, aeronava urmează a fi inspectată la sol și în zbor.

  1. pentru segregarea spațiului aerian:

– formular tip (document ce poate fi accesat pe pagina de internet a AACR )

– coordonatele solicitate în formular pot fi introduse atât în format clasic (latitudine/longitudine, grade și minute) sau sub altă formă;

– forma zonei segregate poate fi poligonală sau un punct central și o rază;

 

Costurile înregistrării/înmatriculării unei drone

 Din punct de vedere al costurilor implicate de necesitatea obținerii autorizațiilor/aprobărilor/certificatelor, tarifele percepute de instituțiile mai sus amintite sunt următoarele:

– tariful pentru identificare/înmatriculare dronelor: 90 Euro (emiterea certificatului de identificare) sau 180 Euro (emiterea certificatului de înmatriculare) plus TVA. Contravaloarea tarifului poate fi achitată în lei la cursul oficial al BNR sau direct în Euro;

– în cazul în care este necesar, tariful pentru emiterea permisului de zbor național (drone sub 150 kg masa maximă la decolare) sau a certificatului de navigabilitate (drone cu masa maximă la decolare peste 150 kg): 300 Euro (emitere permis de zbor național) și aprox. 2000 Euro (emitere certificat de navigabilitate) plus TVA. Contravaloarea tarifului poate fi achitată în lei la cursul oficial al BNR sau direct în Euro;

 

Ce se întâmplă în cazul nerespectării prevederilor legale?

 În prezent nu mare lucru. Totuși, este bine să amintim ce stabilește actuala reglementare legală ca fiind contravenție și infracțiune și care sunt sancțiunile care se aplică:

– utilizarea unei drone în activități de zbor fără identificarea / înmatricularea acesteia: fapta constituie, conform prevederilor Codului Aerian, infracțiune și se sancționează cu închisoare sau amendă penală;

– utilizarea unei drone în activități de zbor fără a se obține segregarea spațiului aerian: fapta constituie, conform prevederilor Codului Aerian, contravenție și se sancționeaza cu amendă.

Componentele de drone sunt produse aeronautice motiv pentru care sunt incidente reglementările din Codul Aerian care asimilează dronele ca fiind aeronave civile. În prezent, Autoritatea Aeriană Civilă Română estimează că sunt active 4.000 de drone în România, aici incluzând însă și drone de mici dimensiuni, nu doar cele performante din care,  doar circa 60 au fost și înmatriculate.

 

Sursa Foto: Digital Trends

Sasha Romanov, 18 iunie 2016 2:20