ȘTIRI

CENTRELE DE VACCINARE împotriva COVID-19, corespunzătoare etapei I din Strategia națională, în județul Arad

 

ATENȚIE! Despre campania de vaccinare împotriva Covid-19 informați-vă doar din surse oficiale! Platforma pusă la dispoziție: vaccinare-covid.gov.ro

Luni, 4 ianuarie, demarează Etapa I a Campaniei de vaccinare împotriva Covid-19, în județul Arad. Pentru această primă etapă, județul Arad are destinate 5 centre de vaccinare: patru în municipiul Arad și unul la Spitalul Orășenesc Ineu.

Ce presupune Etapa I:

-Cât durează această etapă?

Timpul de execuție va fi stabilit în funcție de schema de vaccinare aleasă, care poate cuprinde una sau două doze;

-Cine sunt beneficiarii? 

Persoanele incluse în categoria lucrătorilor din domeniile sănătății și social – sistem public și privat;

-Cum se va realiza? 

Vaccinarea se va realiza prin intermediul unităților sanitare sau a centrelor de vaccinare ori a echipelor mobile de vaccinare – în funcție de situație.

Etapele procesului de vaccinare în România pot fi consultate AICI.

[COMUNICAT DE PRESĂ]

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ARAD HOTĂRÂREA din 01.01.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 01.01.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 – Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 – Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 – Hotărârea Guvernului nr.1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 – Ordinul comun nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

 – prevederile art. 1 alin. (3) din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, cu completările ulterioare;

 – Decizia prim-ministrului nr. 386/2020 pentru desemnarea domnului Valeriu Gheorghiţă, şef al Centrului Medical de Intervenţie Epidemiologică la spitalul Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”, în calitate de preşedinte al Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2;

 – Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, aprobat prin decizia președintelui Comitetului;

 – Sarcinile și responsabilitățile nucleului de coordonare a vaccinării din cadrul CJCCI;

– HG. nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19 în România;

 –dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 – 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

– prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad 84 din 17.02.2016;

 –  Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad nr.15021/31.12.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.11462/31.12.2020, prin care se precizează că Centrul de vaccinare împotriva COVID 19 aparținând Centrului medical Laser System Arad, este în imposibilitatea de a asigura vaccinarea tuturor angajaților unităților medicale arondate;

– Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad nr.15022/31.12.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.1/01.01.2021, prin care se comunică lista centrelor de vaccinare împotriva COVID 19,

 – Adresa C.N.C.C.I înregistrată la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad cu nr. 911603/28.12.2020, privind lista centrelor de vaccinare comtra COVID 19, faza I și II;

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se stabilesc centrele de vaccinare împotriva COVID 19, corespunzătoare etapei I din Strategia de vaccinare împotriva COVID 19 în România, după cum urmează:

– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – centrul de vaccinare amplasat în Arad str. A. Karoly nr. 2-4;

– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – centrul de vaccinare amplasat în Arad str. M. Viteazul nr. 7-8;

– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – centrul de vaccinare amplasat în Arad str. Stephan Ludwig Roth nr. 2-4;

– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – centrul de vaccinare amplasat în Arad Bulevardul Revoluției nr.45;

– Spitalul Orășenesc Ineu – centrul de vaccinare amplasat în Ineu, Republicii nr.2 județul Arad.

Art.  2.  Centrele de vaccinare enumerate la art.1 vor funcționa conform prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19.

Art. 3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad
PREFECT
Gheorghe STOIAN

Articole asociate:

VACCINUL ANTICOVID „Comirnaty” – PROSPECTUL în Limba ROMÂNĂ [DOCUMENT]

https://criticarad.ro/implementarea-strategiei-nationale-de-vaccinare-impotriva-covid-19-in-romania/

Critic Arad, 1 ianuarie 2021 4:50

centre-vaccin-arad