marți, august 9, 2022

[CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectele de legi ale educației. Propunerile pot fi transmise pe email, până în 24 august

Cele două proiecte de lege anunțate de Ministerul Educației au fost publicate în consultare publică pe site-ul edu.ro. Propunerile pot fi transmise pe adresa de email [email protected], până în 24 august 2022. După această etapă vor fi ajustate în funcție de propuneri, aprobate în Guvern și trimise în Parlament pentru a parcurge procesul legislativ.

Proiectul Legii învățământului preuniversitar presupune o serie de modificări care vizează aspecte ca:
 • Organizarea sistemului de învățământ
 • Evaluarea națională. Concursul de admitere în clasa a -IX-a – proiectul de lege schimbă paradigma tranziției de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior prin reglementarea concursului de admitere
 • Examenul național de bacalaureat
 • Ministerul Educației va organiza la nivelul sistemului național de învățământ programe de pilotare. În unitățile pilot, organizate pentru pilotarea experimentală și de  aplicație și pentru pilotarea unor modele noi sau alternative de educație
 • cuantumul minim al burselor 
 • se înființează Centrul Național pentru Formarea și Dezvoltarea Carierei Didactice
 • schimbă fundamental accesul la carieră didactică: se introduce instituția juridică a „debutului în stagiatura didactică” și se introduce examenul de licențiere pentru cariera didactică
 • procesul educațional printr-o abordare interdisciplinară a nevoilor copilului /elevului 
 • schimbări importante în ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice
 • obligativitatea parcurgerii unui program de formare inițială de către managerul școlar
 • Schimbarea procedurii de  recrutare a directorilor, directorilor adjuncți și directorilor administrativi
ELEMENTELE DE REFORMĂ în învățământul preuniversitar – integral:

Elemente de Reforma Proiect… by www.criticarad.ro

 

***

Proiectul Legii învățământului superior vizează aspecte cu privire la:
 • valorile pe care se edifică educația din România, la nivel de sistem, de individ și de conținuturi
 • Consolidarea reglementărilor cu privire la acreditarea programelor de studii integrate/joint degree
 • reglementări prin care se oferă instituțiilor de învățământ superior posibilitatea preluării, prin absorbție, a institutelor de cercetare
 • planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, să conțină cursuri de etică și integritate academică
 • Introducerea ciclului de studii universitare de scurtă durată, ca formă distinctă de organizare a învățământului superior
 • Responsabilizarea universităților cu privire la efectuarea stagiilor de practică
 • Înființarea și organizarea programelor de studii universitare cu duble specializări
 • modificări cu privire la studiile universitare de doctorat
 • obligativitatea concordanței dintre curriculum şi calificarea oferită de programul de studii universitare
 • Reglementări privind dobândirea dreptului de liberă practică de către absolvenții învățământului superior medical
 • Introducerea învățământului dual ca formă de învățământ în care responsabilitățile cu privire la desfășurarea activităților de învățare, predare și evaluare sunt partajate între instituția de învățământ superior acreditată și operatori economici
 • măsuri în vederea promovării calității în învăţământul superior şi în cercetarea ştiinţificăpentru creşterea vizibilităţii internaţionale şi pentru concentrarea resurselor
 • se va înființa Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU)
 • înființarea Programului Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania”  (PNIU) în vederea consolidării procesului de internaționalizare a institutiilor românești de învățământ superior
 • se înființează Registrului Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii  (RUNIDAS)
 • interoperabilitatea  RMUR/RUNIDAS
 • Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului
 • Conducerea instituțiilor de învățământ superior (durata mandatului de rector va fi de 5 ani. Această măsură va fi coroborată cu interdicția de a ocupa  funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru un număr nelimitat de mandate. Limita cu privire la numărul de mandate se stabilește de fiecare instituție de învățământ superior. Totodată se introduce  funcția de director de filială / extensie a instituției de învățământ superior ca funcție de conducere în domeniul didactic)
 • Se crează cadrul legal pentru consolidarea eticii universitare și a deontologiei profesionale prin profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației și prin definirea într-un mod clar a atribuțiilor acestora
 • cheltuielile pentru educație, la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu toate componentele sale de asigurare a funcționării, reprezintă, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat
 • flexibilizarea proceselor educaționale prin programe de formare continuă cu volume reduse de învățare, finalizate cu microcertificări care aparțin persoanei care le-a dobândit, putând fi partajate și fiind portabile
 • reglementări privind Statutul personalului din învățământul superior
ELEMENTELE DE REFORMĂ în învățământul superior – integral:

Elemente de Reforma Proiect… by www.criticarad.ro

Impactul bugetar al aplicării acestor noi legi

Aplicarea noilor legi ale educației, ale căror proiecte au fost puse în dezbatere publică, ar avea un impact bugetar total de peste 36 de miliarde de lei, a anunțat ministrul Sorin Cîmpeanu. Acesta a precizat că proiectele au fost validate de premier și din punct de vedere al impactului bugetar. Acesta a mai spus că salariile vor crește cu 43% pentru cadrele didactice.

Sorin Cîmpeanu:

„Impactul bugetar este foarte mare. Este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru legea învăţământului superior şi de peste 31 de miliarde de lei pentru legea învăţământului preuniversitar. Doar 25 % reprezintă impact al creşterilor salariale, care vor fi de 43 %, restul sunt burse pentru elevi.

Avem o finanţare pentru elevii de învăţâmânt primar de 700 de lei per elev, o finanţare pentru învăţământul gimnazial de 900 de lei per elev, o finanţare pentru învăţământul liceal, filiere teoretice şi vocaţionale de 1.500 de lei per elev şi, nota bene, încurajarea învăţământului profesional printr-o finanţare pentru fondul de burse per elev de 3.000 de lei pentru liceele profesionale. (…) Pentru studenţi avem creşteri de 50%, de la 201 de lei per student şi lună, până la 300 RON per student şi lună” – a declarat ministrul Educaţiei miercuri, 13 iulie, la finalul şedinţei Guvernului.

 

Ultimele Știri

Related news