ȘTIRI

Curs de instruire „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” organizat de Camera de Comerț Arad [VEZI CONDIȚII]

 

[COMUNICAT DE PRESĂ – CCIA Arad]

Curs de instruire „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”

 

Datorită interesului crescut pentru cursul de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, vine în sprijinul companiilor și instituțiilor publice prin organizarea unui CURS DE INSTRUIRE, dedicat Responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal.

Cursul va avea loc în data de 28 ianuarie 2019,  în interval orar  9:30 – 17:00, la sediul CCIA Arad.

La finalul acestui curs, toţi participanţii vor primi un Certificat de participare emis de CCIA Arad și Asociația pentru Management Strategic și Lobby.

Organizaţiile care prelucrează date cu caracter personal trebuie să acorde o importanţă deosebită pregătirii în vederea răspunderii şi conformării la cerinţele impuse de normele europene. Astfel, atâta timp cât este cerere din partea celor obligați să se alinieze la normativele europene în domeniu vom veni în sprijinul lor prin organizarea de cursuri şi sesiuni de instruire care să dezvolte competenţele necesare funcţiei de Responsabil cu Protecţia Datelor”, a declarat preşedintele CCIA Arad, domnul Gheorghe Seculici.

Toate instituțiile publice (cu excepția instanțelor de judecată), companiile a căror activitate principală constă în operațiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare periodică și sistematică pe scară largă a persoanelor vizate, precum și companiile care prelucrează, pe scară largă, categorii speciale de date, sunt obligate să desemneze o persoană din interiorul firmei, responsabilă cu protecția datelor personale, impunându-se ca această persoană să aibă cunoștințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor. Este important de menționat faptul că la finalul acestui curs toţi participanţii vor primi un Certificat de participare emis de CCIA Arad și Asociația pentru Management Strategic și Lobby”, explică prof. Carmen Marinela Crișan.

Tematica:

-Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP)

-Legalitatea prelucrării

-Consimțământul

-Drepturi ale persoanelor vizate

-Obligații ale operatorilor

-Persoana împuternicită

-Evidențele activităților de prelucrare: Obligația de cartografiere

-Securitatea prelucrării

-Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni

-Situații care impun numirea unui responsabil pentru protecția datelor (DPO) desemnare obligatorie / desemnare facultativă

-Sarcinile DPO

-Rolul DPO în evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare DCP

-Rolul DPO la întocmirea și păstrarea evidențelor solicitate de art. 30 din GDPR

-Rolul DPO în raportarea incidentelor

-Situațiile în care poate apărea un conflict de interese

-Demiterea sau sancţionarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale

-Implementarea GDPR

-Organizarea procedurilor interne

-Măsuri de securitate organizaţionale, tehnice şi non tehnice pentru protecţia datelor

 

Detalii suplimentare la telefon: 0730.188.299, prof. Carmen Marinela Crișan.

 Biroul de presă al CCIA Arad

 

Critic Arad, 21 ianuarie 2019 3:18

GDPRCurs-GDPR-martie-2019_3Curs-GDPR-mai-2018Curs-GDPR-iunie-6