marți, martie 28, 2023

Decizii din pix ale ISJ Arad: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, cu laboratoare și ateliere cu tot, pe cale de-a fi „mutat” într-o clădire-internat pentru că „trebuie fluidizat traficul” în zona „Peda”

 

„În câteva minute se distruge o tradiție de 129 de ani de Școală tehnică în Arad și anume Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”. Laboratoare, ateliere și săli de clasă amenajate pentru a pregăti specialiști în mai multe meserii ar urma să fie abandonate de elevi și profesori, care vor fi mutați în alte spații improprii învățării unei meserii.

Inspectoratul Școlar Arad omoară Aradul lipsindu-l de muncitori calificați și, implicit prin acest lucru, distruge agenții economici care nu vor mai găsi forță de muncă calificata în următorii ani. Nu știu dacă sunt jocuri politice sau nu, trag un semnal de alarma tuturor celor responsabili de soarta acestui oraș.”– este postarea care ne-a atras atenția pe Facebook.

În aceeași situație se pare că mai sunt și alte licee, Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” (fostul Forestier) și Liceul Tehnologic de Transporturi „Henri Coandă”.

Inspectoratul Școlar a anunțat luni, 12 aprilie, conducerile acestor unități de învățământ că vor fi mutate în incinta Colegiului Tehnic de Construcții, în niște spații de internat improprii desfășurării activităților didactice.

Deci vor funcționa 3 licee sau ce va mai rămâne din ele într-o singură locație.

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” dispune de spații și dotate și suficiente încât, de exemplu, să fie relocat Liceul Tehnologic de Transporturi „Henri Coandă”, fără investiții suplimentare dar nu logica stă la baza deciziei

La Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” sunt în prezent 500 de elevi care urmează cursurile, această unitate funcționează atât ca și școală profesională dar și în sistem de învățământ dual, liceu (zi și seral) și școală postliceală, pentru calificările mecanici auto, operator la mașini cu comandă numerică dar și specialiști CAD.

Conform surselor noastre, în anul școlar 2021-2022 Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” va funcționa în aceeași locație, dar cu denumirea schimbată și din anul școlar 2022-2023 urmând să mute.

Neoficial, se pare că acest imobil este râvnit de Colegiul Național Preparandia – D. Țichindeal Arad care nu mai dispune de locuri suficiente, aceasta fiind miza. Tot neoficial, explicația inspectorului general a fost una halucinantă și anume că s-a luat această decizie „pentru fluidizarea traficului din zonă”(!). De când ISJ Arad ia decizii gândindu-se la trafic? Mai mult, elevii liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” sunt din categoria celor care merg la școală exclusiv cu tramvaiul sau pe jos, nicidecum cu mașina.

Am transmis o solicitare în baza Legii 544 privind liberul acces la informațiile publice către ISJ Arad să ne comunice următoarele:

1. Dacă s-a decis mutarea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” într-o altă locație.

2. Care sunt motivele care stau la baza acestei decizii.

3. Unde se va muta și de când.

4. Dacă mai sunt și alte licee care urmează să fie relocate și unde.

5. Dacă imobilul în care funcționează în prezent Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” va fi pus la dispoziția Colegiului Național Preparandia – D. Țichindeal Arad.

6. Dacă imobilul în care urmează să se mute Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” corespunde nevoilor educaționale și are dotările necesare.

7. Care sunt costurile relocării având în vedere dotările actuale ale Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”.

 

(Pagina de Facebook a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Arad)

Istoric

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” este o instituţie de învăţământ cu tradiţie în asigurarea unei cariere tehnice tinerilor din oraşul Arad. Ideea înfiinţării acestei şcoli a apărut în anul 1890. Ea a venit din partea Ministerului Comerţului al Ungariei, care a propus-o spre dezbatere forurilor locale. La data de 2 octombrie 1892, în sala festivă a Camerei industriale Arad, a avut loc deschiderea festivă a cursurilor „Şcolii de Arte şi Meserii”, subvenţionată de stat. Susţinătorii materiali ai şcolii erau: Ministerul Comerţului, camera de comerţ şi industrie din Arad, Conducerea oraşului şi judeţului Arad, Societatea industriaşilor din Arad, alţi factori.

Şcoala a cunoscut o dezvoltare permanentă sub diferite denumiri, schimbările de domeniu fiind justificate de necesitatea de a oferi forţa de muncă necesară unor uzine semnificative din economia oraşului.

În aprilie 1990 prin hotărârea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei a fost stabilită denumirea oficială a şcolii sub forma Grupul Şcolar Industrial nr. 1 „Aurel Vlaicu”, unitate şcolară care cuprindea şcoala profesională şi liceu cu profil industrial şi teoretic.

Schimbările survenite în titulatura şcolii în cei 125 ani de existență nu au afectat însă menirea şcolii, aceea de a pregăti forţa de muncă necesară industriei constructoare de maşini. Absolvenţii şcolii au dovedit capacitatea şcolii în domeniul instruirii tehnice şi au contribuit la dezvoltarea industrială a judeţului Arad.

Şcoala a cunoscut o dezvoltare permanentă, funcţionând sub următoarele denumiri:

Şcoala de Arte şi Meserii (1892 – 1930)

Şcoala Superioară de Arte şi Meserii (1930 – 1936)

Liceul Industrial „Aurel Vlaicu” (1936 – 1939)

Şcoala Tehnică Industrială (1939 – 1941)

Liceul Industrial (1941 – 1948)

Şcoala Medie Tehnică (1948 – 1956)

Şcoala Profesională de Ucenici nr. 1 (1956 – 1957)

Şcoala Profesională a Uzinelor de Vagoane ( 1957 – 1958)

Grupul Şcolar al Întreprinderii de Vagoane ( 1958 – 1974)

Liceul Industrial nr. 1 (1974 – 1990)

Grupul Şcolar Industrial nr. 1 “Aurel Vlaicu” Arad (1990 – 1992)

Grupul Şcolar Industrial „Aurel Vlaicu” Arad (1992 – 31 august 2011)

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad (din 1 septembrie 2011)

***

Cu o vechime de peste 70 de ani, Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” și-a însușit activitatea de școală profesională încă din 1919 când din inițiativa muncitorilor din prelucrarea lemnului a luat ființă Școala profesională pentru Produse finite din lemn, cu învățământ profesional tehnic în domeniul prelucrării lemnului în Arad.În anul 1948, când s-a constituit ca unitate școlară de sine stătătoare cu profil de prelucrarea lemnului, în școală existau înscriși 264 de elevi, de a căror pregătire se ocupau 12 cadre didactice, ajungând la 1200 de elevi în învățământul de zi, școală profesională, învățământ seral.

***

Liceul Tehnologic de Transporturi „Henri Coandă” a fost înfiinţat ca și școală în anul 1959, cu denumirea Şcoala Medie nr. 3 Arad; a funcționat în clădirea de pe str. Vârful cu Dor nr. 22

Între anii 1977-1982 clasele  au fost comasate cu cele ale Liceului Industrial nr. 3 C.F.R Arad.

Din 1982 cele două unităţi de învăţământ se despart, şcoala funcţionând în continuare sub denumirea de Liceul Industrial nr. 11 Arad

Din 1994 denumirea instituţiei este: Grup Şcolar Industrial „Henri Coandă” Arad.

Din vara anului 2001 sediul şcolii este str. Mărăşeşti nr. 34.

Din 01.09.2002 denumirea unităţii şcolare este Grupul Şcolar de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, corespunzătoare specificului şcolii.

Din 01.09.2012 denumirea unităţii şcolare este Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad.

Patronul spiritual al şcolii: Henri Coandă.

Vom reveni cu răspunsul ISJ Arad în măsura în care ne va fi transmis.

***

[ACTUALIZARE -ora 18.31]: Precizare din partea conducerii Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă”

„ Ca urmare a articolului apărut în data de 13.04.2021 cu titlul “Decizii din pix ale ISJ Arad”, sub semnătura
lui Sasha Romanov, precizăm că informațiile prezentate fac referire și la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” fără ca, în prealabil, să ni se fi cerut punctul de vedere.

Menționăm că la data publicării articolului, nu a fost realizată o analiză care să susțină informația prezentată in
paragraful de mai jos:

„Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” dispune de spații și dotate și suficiente încât, de exemplu, să fie relocat Liceul Tehnologic de Transporturi „Henri Coandă”, fără investiții suplimentare.”

Nu au existat consultări între cele două instituții din care să rezulte necesitatea relocării Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă”.

Director,
prof. ing. Steliana Baisanu ”

Ultimele Știri

Related news