CAMPANII

Declaraţia politică a parlamentaruluI Mihai Fifor în plenul Senatului României: „2017, punct de cotitură în revigorarea învățământului profesional”

 

Senatorul PSD de Arad Mihai Fifor a susţinut în şedinţa Senatului următoarea declaraţie politică :

Stimaţi colegi,

În România forța de muncă calificată ieșind din școlile de profil a fost, în ultimi ani, în scădere. O primă cauză o reprezintă problemele existente în designul și implementarea sistemului de învățământ profesional din România. O a doua cauză a tendințelor negative de pe piața forței de muncă o reprezintă migrația muncitorilor calificați către alte țări europene.

Această situație generează probleme deosebite în segmentul forței de muncă din România, firmelor care operează în domeniul producției și au nevoie de  angajați cu calificare specifică.

Apetitul tinerilor pentru învățământul tehnologic și profesional este scăzut, dar șomajul în rândul acestui segment de populație este destul de ridicat, cu o rată de 21,7% în anul 2016. Unul din cinci tineri sub 25 de ani este șomer. Unul din cinci tineri între 15 și 29 de ani nici nu învață, nici nu lucrează. Situația devine și mai problematică în momentul în care observăm faptul că, în România, față de alte țări membre UE, lipsa unui loc de muncă este direct corelat cu riscul de sărăcie.

Stimați colegi,

Intervenția eficientă și strategică a statului în domeniul reformei învățământului profesional și tehnic a devenit absolut necesară pentru a asigura un mediu inclusiv în rândul tinerilor, iar investiția în această zonă a sistemului de educație poate aduce o contribuție majoră la creșterea competitivității economice.

PSD a plasat problematica reformei învățământului profesional și tehnic ca prioritate în programul său de guvernare. Acest interes al Guvernului PSD s-a materializat printr-o serie de măsuri și acte normative aflate deja în procedură parlamentară.

Camera Deputaților a adoptat în martie proiectul de lege care are drept scop reglementarea învățământului dual, prin aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale. Proiectul urmează să fie dezbătut în Senat, în calitate de Cameră decizională.

Din perspectiva asigurării nevoii de adaptare permanentă a învățământului românesc la cerințele pieței muncii, tot mai diversificată, aflată în creștere, este necesară îmbunătățirea reacției sistemului de educație și formare profesională la dinamica economică și socială din România.

Învățământul dual vine și acoperă exact această nevoie. Acest tip de învățământ se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – operatorul economic și elev.

Prin actul normativ, Guvernul propune redefinirea învățământului dual, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, desfășurat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică, în condițiile asigurării de oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, în contextul asigurării de către operatorii economici a unor burse suplimentare pentru elevi, prin implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere. Astfel, operatorii economici din aceste domenii devin parte activă în școlarizarea tinerilor, care vor deveni forță de muncă calificată într-o economie care are nevoie de acest segment pentru a-și continua dezvoltarea.

Prin acest act normativ, dar și prin măsurile propuse în Programul de Guvernare, PSD sprijină dezvoltarea învățământului dual și calificarea tinerilor care vor avea o profesie la bază într-un câmp al muncii care caută astfel de oameni.

PSD propune măsuri prin care asigură accesul la o gamă variată de oportunități de formare profesională de calitate pentru absolvenții învățământului gimnazial, pe care oferta locală nu le poate acoperi, decontarea cheltuielilor de transport și facilităților privind cazarea și masa gratuită care se acordă elevilor care frecventează învățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu, continuarea studiilor în învățământul liceal de către absolvenții învățământului profesional/dual.

Cu nuanțe specifice, sistemul dual funcționează în Germania, Austria, Elveția și Danemarca, furnizând economiei forță de muncă bine calificată. Modelul oferă un înalt nivel de calificare asigurând angajabilitatea majorității absolvenților, în funcție și de stabilitatea economiei.

Sprijinul guvernării PSD pentru acest tip de învățământ dual se va materializa și prin Programul “Garanția pentru tineret”, program care prevede oferirea unor burse profesionale în valoare de 400 lei/lună, cu încadrarea într-un buget de 64 milioane euro pentru 60.000 tineri, din școlile profesionale, ca potențiali beneficiari.

Stimați colegi,

Organizarea învățământului dual este la faza în care inspectoratele școlare trebuie să stabilească unitățile de învățământ de stat în care se organizează acest tip de învățământ, cu consultarea autorităților administrației publice locale, a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regionale, județene și locale privind învățământul profesional și tehnic, precum și solicitările operatorilor economici interesați în formarea profesională prin învățământ dual.

La nivelul județului Arad, cererea pentru acest tip de forță de muncă este foarte mare. Firmele de profil caută asiduu forță de muncă școlarizată în unitățile de învățământ tehnologic și își exprimă dorința de implicare într-un astfel de parteneriat.

Recent, am participat la o dezbatere organizată de liceul tehnologic cu profil forestier din municipiul Arad, liceu aflat în prag de desființare dacă se materializează propunerea Inspectoratului Școlar Județean Arad. Operatorii economici din industria lemnului sunt blocați din cauza lipsei forței de muncă calificată la nivel de studii medii. Eliminarea liceului forestier, care este continuatorul tradiției prelucrării lemnului, într-un oraș cu tradiție în fabricarea lemnului, este o dovadă clară de indiferență față de nevoile comunității.

În pragul transformării complete a învățământului profesional, a adaptării sale la cerințele clare ale pieței forței de muncă, a implicării 100% a operatorilor economici în toate etapele învățământului dual, Inspectoratul Școlar Județean Arad propune desființarea a trei licee tehnologice! Punctele forte ale Aradului trebuie dezvoltate și recuperate, nu eliminate, rând pe rând, așa cum se întâmplă de ani de zile!

Este de datoria noastră, a parlamentarilor, să cunoaștem necesitățile comunităților pe care le reprezentăm la acest capitol pentru a putea pregăti amendamentele la legea învățământului dual, lege care va intra în dezbateri, în Senat, săptămâna viitoare.

În calitate de senator de Arad, împreună cu colegii parlamentari vom pregăti întâlniri cu fiecare operator economic din Arad pentru a face o evaluare a necesarului de forță de muncă pentru următorii cinci ani. Rezultatele acestei evaluări le vom face cunoscute Inspectoratului Școlar Județean și municipalității arădene pentru ca aceștia să dispună conform necesităților actuale ale actorilor din mediul economic, angajatori și viitori angajați, și nu conform unor interese necorelate cu aceste nevoi. Consider că trebuie reechilibrat raportul dintre piața muncii, școli, elevi, părinți și administrația publică locală, cu toții decienți, într-o măsură mai mare sau mai mică, în cadrul acestui conglomerat!

Măsurile de sprijin propuse de Guvernul PSD propun o revigorare clară a învățământului profesional din România după  ani de zile în care acest lucru a rămas doar la nivel de discuție!

Vă mulţumesc!

Senator Mihai Viorel Fifor

 

Critic Arad, 13 martie 2017 2:25