ȘTIRI

Elevii de Clasa a X-a de la Liceul „Regele Mihai I” din Săvârșin beneficiază de un Proiect „Erasmus+” prin intermediul căruia se vor instrui în Portugalia

 

Liceul Tehnologic „Regele Mihai I” din Săvârșin va desfăşura în perioada 2018-2020 proiectul 2018-1-RO01-KA102-048377 ,,Instruire practică prin mobilitate europeană – o poartă deschisă către o carieră de succes” pe parcursul a 24 de luni.

Beneficiarii proiectului vor fi 60 de elevi din clasa a X-a, de la profilul Protecţia Mediului, respectiv Agricultură de la Liceul Tehnologic „Regele Mihai I” din Săvârşin. Proiectul va cuprinde 4 fluxuri – de 15 elevi din fiecare clasă/flux- pentru fiecare calificare câte 2 fluxuri (unul în fiecare an de proiect).

Scopul proiectului constă în creşterea calităţii pregătirii profesionale a elevilor prin participarea la stagii de instruire practică cu durata de 3 săptămâni în companii de profil din Barcelos, Portugalia.

Principalele obiective ale proiectului KA102-VET ,,Instruire practică prin mobilitate europeană – o poartă deschisă către o carieră de succes” sunt: îmbunătăţirea competenţelor profesionale practice, dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de comunicare într-o limbă străină ale elevilor participanţi şi încheierea de parteneriate transnaţionale cu instituţii de formare şi companii din ţara parteneră.

Participarea Liceului Tehnologic „Regele Mihai I” din Săvârșin în acest proiect va contribui atât la creşterea calităţii formării profesionale a elevilor prin transferul de practici moderne în instruirea practică a acestora, cât şi la creşterea ratei de inserţie pe piaţa muncii locale şi regionale a viitorilor absolvenţi ai liceului datorită competenţelor profesionale şi lingvistice dobândite şi certificate în cadrul mobilităţilor transnaţionale.

 

 

 

Critic Arad, 29 octombrie 2018 4:42

erasmus-savarsinerasmus-savarsin