joi, mai 19, 2022

Guvernul DECONTEAZĂ CHELTUIELILE cu hrana persoanelor refugiate, efectuate de persoane fizice, în sumă de 20 lei/persoană/zi

Conform Hotărârii de Guvern, persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 20 lei/persoană/zi.

Decontarea cheltuielilor cu hrana persoanelor refugiate, efectuate de persoane fizice

În vederea susținerii eforturilor persoanelor fizice care oferă sprijin cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 336 din 11 martie 2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 prevede:

Conform Hotărârii de Guvern, persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 20 lei/persoană/zi.

Mecanismul de decontare a cheltuielilor cu hrana este următorul:

persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale (primării) pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele prevăzute la art. 1, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de:

a) o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

b) copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele;

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.

Cererile depuse după primele trei zile lucrătoare ale lunii se vorsoluționa în luna următoare. În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar. Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele H.G. 336/2022.

Instituția Prefectului – Județul Arad a notificat toate primăriile din județ privind obligația acestora de a-și organiza activitatea în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, prevăzute în H.G. 366/2022.

***

Amintim că gestionarea locurilor de cazare pentru cetățenii proveniți din zonele de conflict din Ucraina, puse la dispoziție de Consiliul Județean și primăriile din județul Arad  se face prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad, cu program permanent, număr de telefon 0748112024.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARAD

Cancelarie Prefect

Biroulde presă
15.03.2022

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news